Головна » Файли » Бібліотека школяра » 1-4 КЛАС

Українська мова 3 клас
06.09.2014, 20:01
загрузка...
 

Назва: Українська мова.
Автор: Захарійчук М.Д., Мовчун А.І.
Видавництво: К.: Грамота
Рік: 2013
Кількість сторінок: 176
Формат: pdf
Розмір: 25.7 Mb

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ЗАВАНТАЖИТИ


ЗМІСТ
МОВА І МОВЛЕННЯ
Мова — найважливіший засіб людського спілкування . . . . . . . . . 5
Рідна і державна мова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Культура усного та писемного мовлення. Слова ввічливості . . . 8
ТЕКСТ
Текст і його ознаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Змістовий зв’язок між частинами тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Абзац. Роль абзаців у тексті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ознаки художнього та наукового текстів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок розвитку писемного мовлення
Написання правил на тему «Поведінка в осінньому лісі» . . . . . . 17
Ознаки ділового тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
План тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Текст-розповідь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Текст-опис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Текст#міркування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
РЕЧЕННЯ
Закріплення та узагальнення вивченого про речення . . . . . . . . 27
Речення за метою висловлювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок розвитку писемного мовлення
Робота з деформованим текстом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Речення окличні та неокличні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Звертання, розділові знаки при них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Члени речення. Головні та другорядні члени речення.
Зв’язок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Зв’язок між словами в реченнях. Словосполучення. . . . . . . . . . 36
СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА
Пряме й переносне значення слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Слова, що мають кілька значень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Урок розвитку писемного мовлення
Робота з деформованим текстом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Слова, що звучать однаково, але мають різні значення . . . . . . 43
Синоніми. Роль синонімів у тексті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Антоніми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Фразеологізми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Культура мовленого слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
БУДОВА СЛОВА
Поняття про закінчення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс . . . . . . 52
Урок розвитку писемного мовлення
Складання художнього тексту за початком,
сюжетними малюнками і планом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Корінь слова. Спільнокореневі слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів . . . . . . . . . . . . . 56
Чергування приголосних [г], [к], [х]
із [ж], [ч], [ш] і [з+], [ц+], [с+] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и]
у корені слова, що перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . . . . 59
Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и]
у корені слова, що не перевіряються наголосом . . . . . . . . . . . . 63
Урок розвитку писемного мовлення
Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії» . . . . . 64
Вимова і правопис слів із дзвінкими
та глухими приголосними звуками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок розвитку писемного мовлення. Листи. . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Префікс. Словотворча роль префіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Творення слів із найуживанішими префіксами . . . . . . . . . . . . . . 77
Префікси, співзвучні з прийменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Правопис префіксів роз0, без0. Перенос слів із префіксами . . 79
Спостереження за збігом однакових приголосних
на межі префікса та кореня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Написання префіксів з0, (с0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок розвитку писемного мовлення
Написання запрошення (привітання) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Перенос слів із префіксами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Суфікс. Роль суфіксів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Творення слів із найуживанішими суфіксами . . . . . . . . . . . . . . . 89
Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня
та суфікса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Поділ слів із суфіксами для переносу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Узагальнення вивченого про будову слова . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок розвитку писемного мовлення
Навчальний переказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ЧАСТИНИ МОВИ (загальне поняття)
Повторення знань про різні частини мови:
іменник, прикметник, дієслово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Службові слова. Роль службових слів у реченні . . . . . . . . . . . . . 97
Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови . . 98
Зв’язок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Іменник як частина мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Урок розвитку писемного мовлення
Написання переказу за колективно складеним планом . . . . . 103
Іменники — власні та загальні. Велика буква
у власних назвах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Велика буква в кличках тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Поняття предметності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній . . . . . . . . . . . . . . . 110
Урок розвитку писемного мовлення
Складання тексту за поданими початком,
кінцівкою та ілюстраціями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Змінювання іменників за числами: однина та множина. . . . . . 114
Змінювання іменників за відмінками. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Урок розвитку писемного мовлення
Удосконалення змісту та форми написаного тексту.
Відповідність тексту його темі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Прикметник як частина мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Зв’язок прикметників з іменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Уживання прикметників у прямому
і переносному значеннях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Прикметники-антоніми. Прикметники#синоніми . . . . . . . . . . . 127
Урок розвитку писемного мовлення
Складання тексту-опису «Соняшник» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Уживання прикметників у загадках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Уживання прикметників в описах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Змінювання прикметників за родами в сполученні
з іменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Родові закінчення прикметників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Урок розвитку писемного мовлення
Написання переказу за колективно складеним планом . . . . . 136
Змінювання прикметників за числами в сполученні
з іменниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Дієслово як частина мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Зв’язок дієслова з іменником у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Урок розвитку писемного мовлення
Написання переказу за прочитаним твором
без зачину та кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Дієслова-антоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Дієслова-синоніми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Змінювання дієслів за часами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Урок розвитку писемного мовлення
Складання висловлювання про прочитаний твір . . . . . . . . . . . 151
Написання не з дієсловами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Урок розвитку писемного мовлення
Складання привітання до Дня матері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
УРОКИ ПОВТОРЕННЯ
Що ми знаємо про текст, речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Урок розвитку писемного мовлення
Складання розповіді на тему «Мої літні канікули» . . . . . . . . . . 165
Що ми знаємо про будову слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Що ми знаємо про частини мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Відповіді до загадок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Звернення до батьків і вчителів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Категорія: 1-4 КЛАС | Додав: | Теги: Українська мова 3 клас
Переглядів: 938 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 3.3/6
Всього коментарів: 0
avatar