Головна » Файли » ШКОЛЯР » 7 КЛАС

Заболотний О.В. Українська мова 7 клас 2015
19.10.2020, 16:51
загрузка...

Заболотний О.В.  Українська мова : підруч. для 7-го кл. загальноос-віт. навч. закл. / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. - Київ : Генеза, 2015. - 256 с.

Завантажити

 

 

Зміст

Вступ

4

Повторення та узагальнення вивченого

7
§ 1. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ 7
§ 2. ЧАСТИНИ МОВИ. ОРФОГРАФІЯ 9

Дієслово

15
§ 3. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА 16
§ 4. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА 19
§ 5. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА 22
§ 6. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ 24
§ 7. ВИД ДІЄСЛОВА 27
§ 8. ЧАСИ ДІЄСЛІВ 30
§ 9. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС 32
§ 10. МИНУЛИЙ ЧАС 35
§ 11. МАЙБУТНІЙ ЧАС 37
§ 12. ДІЄСЛОВА І ТА II ДІЄВІДМІН 40
§ 13. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ. ДІЄСЛОВА ДІЙСНОГО ТА УМОВНОГО СПОСОБІВ 43
§ 14. ДІЄСЛОВА НАКАЗОВОГО СПОСОБУ 45
§ 15. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА 50
§ 16. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ 52
§ 17. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО» 56

Дієприкметник

63
§ 18. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА 64
§ 19. ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ 67
§ 20. ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 71
§ 21. ТВОРЕННЯ ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 74
§ 22. ВІДМІНЮВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 78
§ 23. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ 80
§ 24. ПЕРЕХІД ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У ПРИКМЕТНИКИ ТА ІМЕННИКИ 83
§ 25. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО 87
§ 26. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄПРИКМЕТНИК» 89

Дієприслівник

97
§ 27. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА 98
§ 28. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ. КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ ТА ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ 101
§ 29. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ 106
§ 30. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО ТА НЕДОКОНАНОГО ВИДУ 108
§ 31. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄПРИСЛІВНИК» 112

Прислівник

119
§ 32. ПРИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ 120
§ 33. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 123
§ 34. ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 127
§ 35. БУКВИ Н ТА НН У ПРИСЛІВНИКАХ 130
§ 36. НАПИСАННЯ НЕ ТА НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ 131
§ 37. НАПИСАННЯ И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ 134
§ 38. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НА -О, Е, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ 136
§ 39. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС 137
§ 40. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ 143
§ 41. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРИСЛІВНИК» 146

Службові частини мови. Вигук

153
§ 42. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ 154
§ 43. НАПИСАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 158
§ 44. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ 160
§ 45. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ 166
§ 46. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ ТА ПІДРЯДНОСТІ 169
§ 47. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ 175
§ 48. ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ 178
§ 49. ПРАВОПИС ЧАСТОК 183
§ 50. НЕ ТА НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ 186
§ 51. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ 190
§ 52. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК» 194
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ 199

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

211
Тема 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ 211
Тема 2. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 212
Тема 3. ЧИТАННЯ МОВЧКИ 215
Тема 4. ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ 217
Тема 5. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 220
Тема 6. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 222
Тема 7. ОПИС ДІЙ. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ДІЙ НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 224
Тема 8. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ПРО ВИКОНАННЯ ПЕВНИХ ДІЙ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 225
Тема 9. ПИСЬМОВИЙ ТВІР РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ ПРО ВИКОНАННЯ АВТОРОМ УЛЮБЛЕНОЇ СПРАВИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 227
Тема 10. АУДІЮВАННЯ 228
Тема 11. УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ 229
Тема 12. РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ 230
Тема 13. ДІАЛОГ 231
Тема 14. АНОТАЦІЯ 232
Тема 15. ПОРТРЕТНИЙ НАРИС У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 233
Тема 16. РОЗПИСКА 236
Тема 17. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ПОДАНИМ СЮЖЕТОМ 237

ДОДАТКИ

Категорія: 7 КЛАС | Додав:
Переглядів: 77 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar