Головна » Файли » АУДІЮВАННЯ

Біосфера. Аудіювання тексту наукового стилю
31.05.2015, 04:30
загрузка...

Учені вважають, що Земля, як планета, виникла близько 4,5 млрд років тому. Вона була безлюдною. Мертву тишу порушував тільки гуркіт вулканів, які вивергали розпечену лаву та хмари розжареного попелу.

Близько 3,5 млрд років тому в мілководних частинах морів з'явилися перші живі істоти — грудочки білка, що живилися, рухалися, розмножувалися.

Минали сотні мільйонів років. Живі організми змінювались і вдо- сконалювались. Про це свідчать скам'янілі залишки, які можна поба- чити в краєзнавчих музеях. Спочатку основні види живих організмів жили в морській воді. Тільки близько 450 млн років тому вони почали виходити на суходіл, створивши до сьогодні суцільну оболонку життя на Землі — біосферу.

Усі організми об'єднують у чотири царства живої природи: рослини (близько 500 тис. видів), тварини (близько 1,5 млн видів), гриби (понад 100 тис. видів), мікроорганізми (мікроскопічні, часто одноклітинні  організми). Живі істоти, що належать до різних царств, тісно взаємозв'язані. Рослини здатні створювати органічні речовини з неорганічних, ви- діляючи кисень. Цей процес називається фотосинтезом.

Тварини не здатні самі створювати органічні речовини і дістають їх, з'їдаючи траву (травоїдні) чи інших тварин (хижаки).

На відміну від інших оболонок Землі, біосфера не має власних меж, а розміщується в межах інших оболонок.

Значному поширенню живих організмів сприяє їх здатність присто- совуватися до різноманітних умов. Так, нижчі організми були виявлені в ісландських гейзерах з температурою води +93 °С. Спори окремих бак- терій зберігають життєздатність за температури -253 °С. Більшості жи- вих істот для дихання необхідний кисень, та трапляються бактерії, здатні жити глибоко під землею без нього. Мешканці океанічних глибин витримують величезний тиск товщі води.

Уся гідросфера заселена живими організмами. Навіть на величезних глибинах виявлені живі істоти. Тваринний світ океану багатий і різноманітний.

У літосфері межі біосфери вчені визначають по-різному: від кількох сот метрів (ближче до поверхні трапляються личинки комах, у печерах — кажани, у підземних річках — сліпі риби) до кількох кілометрів — межі життя бактерій, здатних існувати без повітря.

Отже, біосфера включає в себе шари атмосфери, усю гідросферу та верхні частини земної кори.

Поширення живих організмів на Землі дуже нерівномірне. До полю- сів кількість їх видів постійно зменшується. Це залежить від клімату.

В приекваторіальній зоні суходолу, з високими температурами та великою кількістю опадів протягом усього року, розвивається розкішна рослинність. Верхівки дерев змикаються, утворюючи непроникне для сонячних променів зелене шатро. Окремі дерева досягають 60—80 м за- ввишки. Вони оповиті ліанами, на стовбурах і гіллях дерев оселяються інші рослини, які засвоюють вологу з повітря. Рослинність настільки густа, що ліси майже не прохідні. Дуже багато тварин і птахів маскуються серед квіток та листя цього вічнозеленого лісу, типовими пред- ставниками якого є мавпи.

На північ і південь від екватора, в зоні тропіків, де температури високі, а опадів мало, клімат посушливий. Рослинність бідна, тварин мало. Багато з них зариваються в пісок або живуть у норах (змії, ящірки, дрібні ссавці). Інші можуть тривалий час не пити воду (верблюди) або пробігати великі відстані в її пошуках (антилопи).

У помірних широтах, де температура змінюється за сезонами, а опадів буває достатньо, ростуть ліси, дерева яких на зиму скидають листя.

Біля полюсів в умовах низьких температур рослин майже немає. У товщі снігу і льоду живуть тільки бактерії та деякі одноклітинні водорості. Серед тварин найпоширенішими є білі ведмеді (Арктика) та пінгвіни (Антарктида), яких налічується кілька видів.

Отже, склад біосфери змінюється від екватора до полюсів (3 енциклопедії, 513 сл.).

Тестові завдання

1. Визначити основне призначення прослуханого тексту. А Представлення наукових даних суспільству. Б Активний вплив на слухача й спонукання до творчої діяльності. В Регулювання ділових відносин людей у суспільно-виробничій сфері. Г Формування моральних якостей та естетичних смаків слухача.

2. Визначити, які стильові особливості характерні висловлюванню. А Образність мовлення, використання слів у переносному зна- ченні. Б Емоційність, простота, доступність. В Велика кількість термінів, точність слововживання. Г Багатозначна образна лексика, декларативність.

3. Розташувати пункти плану відповідно до послідовності викладу ду- мок у тексті. А Різноманітність організмів на Землі. Б Поширення живих організмів. В Зародження життя на Землі. Г Межі біосфери.

4. Від чого залежить нерівномірне поширення живих організмів на Землі? А Від рельєфу. Б Від клімату. В Від температури повітря. Г Від впливу людини.

5. Шари атмосфери, уся гідросфера та верхні частини земної кори складають... А літосферу. Б тропосферу. В стратосферу. Г біосферу.

6. Як називається здатність рослин створювати органічні речовини з неорганічних, виділяючи кисень? А Фотосинтезом. Б Випромінюванням. В Випаровуванням. Г Магнетизмом.

7. Установити відповідність між поняттями. 450 млн років тому. 4,5 млрд років тому. 3,5 млрд років тому. А Виникнення Землі. 1 Б Поява перших живих істот. 2 В Створення суцільної оболонки життя на Землі — біосфери.

8. Установити відповідність між назвами тварин та місцем їх заселення. А Б В Г Мавпи. Верблюди, антилопи. Білі ведмеді. Пінгвіни. 1 Антарктида. 2 Зона тропіків. 3 Арктика. 4 Приекваторіальна зона суходолу.

9. Відновити твердження, уставивши однорідні члени речення: Усі організми об'єднуються у чотири царства живої природи: ... , ... , ..., ... .

10. Записати п'ять термінів іншомовного походження. Визначити сферу їх уживання.

Ключ

Номер завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Правильні відповіді А В 3, 1, 4, 2 Б Г А А-2, Б-3, В-1 А-4, Б-2, В-3, Г-1 Рослини, тварини, гриби, мікроорганізми  -

Категорія: АУДІЮВАННЯ | Додав: | Теги: аудіювання, 7 клас, біосфера аудіювання, текст про біосферу
Переглядів: 3803 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 0
avatar