Головна » Файли » Предмети » біологія

Будова і функції органа слуху
22.05.2015, 03:11
загрузка...

Опишіть складові частини слухової сенсорної системи та їхні функції

Будова і функції органа слуху

Частина вуха Особливості будови Функції
Зовнішнє
вухо
Складається з вушної раковини
і зовнішнього слухового про-
ходу. Вушна раковина утворена
хрящовою тканиною і має багато
нервових закінчень. У стінці про-
ходу багато сальних залоз, що
виділяють вушну сірку. Барабан-
на перетинка розташована на
межі між зовнішнім і середнім
вухом
Уловлення і проведення зву-
кових коливань. Вушна сірка
виконує захисну функцію
(містить бактерицидну речо-
вину). Барабанна перетинка
передає коливання звукових
хвиль у середнє вухо
Зовнішнє
вухо
Складається з барабанної по-
рожнини з трьома слуховими
кісточками (молоточок, кова-
делко і стремінце) і слухової
(євстахієвої) труби, що з’єднує
барабанну порожнину з носо-
глоткою
Звукопровідний відділ органа
слуху. Молоточок сприймає
коливання від барабанної
перетинки, передає їх на
коваделко, а коваделко —
на стремінце, яке сполучене
із внутрішнім вухом через
овальне вікно. Євстахієва
труба забезпечує вирівню-
вання тиску
Внутріш-
нє вухо
Завитка і три півколові канали
з двома мішечками (кортіїв
орган) розміщуються в піраміді
скроневої кістки між барабан-
ною порожниною і внутрішнім
слуховим проходом, через
який виходить завитковий
нерв. У середині завитки є спі-
ральний канал, який утворює
два з половиною оберти навко-
ло кісткового стрижня завитки.
У мембранах кортіївого органа
розташовуються нервові клі-
тини, які подразнюються при
переміщенні тіла в просторі,
а також при різких рухах голови
У завитці розміщені чутливі
слухові клітини (волоскові).
Від середнього вуха звукові
хвилі проводяться до чутли-
вих нервових клітин завитки,
викликаючи їх подразнення.
Далі слухове подразнення
через слуховий нерв, що
утворений відростками чут-
ливих слухових клітин, пе-
редається в кору головного
мозку, де проходить аналіз
звуків — виникають слухо-
ві відчуття. Кортіїв орган
є органом рівноваги

Орган слуху розташований у отворі слухового проходу скроневої кістки черепа. Він складається з трьох основних відділів: зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха.

Зовнішнє вухо служить для проведення звукових коливань. Воно складається з вушної раковини, зовнішнього слухового проходу та барабанної перетинки. Вушна раковина уловлює звукові коливання та спрямовує їх у зовнішній слуховий прохід і далі до барабанної перетинки, яка сприймає звукові коливання і відділяє зовнішнє вухо від середнього.

Середнє вухо розташоване між барабанною перетинкою зовнішнього вуха і овальним вікном внутрішнього вуха. Воно складається з порожнини, заповненої повітрям, яка слуховою (євстахієвою) трубою сполучається з носоглоткою. Завдяки цьому повітря по обидва боки барабанної перетинки дорівнює атмосферному. У середньому вусі розташовані три напіврухомі з’єднані одна з одною слухові кісточки (молоточок, коваделко і стремінце), які зв’язують барабанну перетинку з овальним вікном внутрішнього вуха. Середнє вухо, як і зовнішнє, служить для проведення звукових коливань, передаючи коливання барабанної перетинки з їх посиленням до овального вікна внутрішнього вуха.

Внутрішнє вухо являє собою систему порожнин і звивистих каналів, заповнених рідиною. Звукосприймаючий апарат розміщений у завитці — спірально закрученому каналі. У порожнині завитки містяться звукові рецептори, які перетворюють коливання рідини завитка, зумовлених дією звукових хвиль на нервові імпульси. Інша частина внутрішнього вуха — три півколові канали разом з овальним і круглим мішечком, заповненим рідиною, утворюють орган рівноваги (вестибулярний апарат).

 

Категорія: біологія | Додав: | Теги: будова вуха, орган слуху
Переглядів: 2318 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
avatar