Головна » Файли » Предмети » біологія

Розмаїтість ссавців. Плацентарні ссавці
03.04.2015, 10:33
загрузка...

Мета уроку: ознайомити учнів з основними особливостями організації та процесів життєдіяльності представників рослиноїдних ссавців. 

Обладнання і матеріали: таблиці «Парнокопитні», «Непарнокопитні», діафільми «Ряди Парнокопитні й Не- парнокопитні», «Ряди Гризуни й Зайцеподібні», малюнки й фотографії ссавців. 

Базові поняття і терміни уроку: Парнокопитні, Непарнокопитні, Мозоленогі, редукція пальців, копита, жуйні, нежуйні, багатокамерний шлунок, рубець, сітка, книжка, сичуг, симбіотичні мікроорганізми, одомашнювання, Гризуни, Зайцеподібні, різці, кутні зуби, мишоподібні гризуни, хутрові звірі, переносники захворювань, нори, екологічне лихо, біологічні методи боротьби.

Концепція уроку На прикладі конкретних видів показати відмінності й поді- бність у будові різних рядів ссавців. Звернути увагу на зв’язок бу- дови представників різних рядів з їхнім способом життя. Показати значне поширення представників класу, їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини. Хід уроку I. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності школярів Питання до учнів Дайте стислу характеристику ряду Рукокрилі.

Дайте стислу характеристику ряду Ластоногі. Дайте стислу характеристику ряду Китоподібні. Які загальні ознаки в пристосуванні до водного середовища іс- нування спостерігаються в представників різних рядів? II. Вивчення нового матеріалу Повідомлення учнів Повідомлення про ряди Гризуни й Зайцеподібні. Повідомлення про ряди Парнокопитні й Мозоленогі. Повідомлення про ряд Непарнокопитні. Бесіда з аналізом повідомлень учнів про ряди ссавців (проводиться з одночасним заповненням таблиці)

Ряд - Особливості будови й життєдіяльності - Значення -  Представники

Гризуни 4 різці великі й гострі, не ма- ють коренів і ростуть упро- довж усього життя, вкриті емаллю лише спереду (само- загострюються в разі стиран- ня зуба з одного боку). Кутні зуби з плоскою жувальною поверхнею. Іклів немає. Між різцями й кутніми зубами проміжок — діастема. Пере- важно рослиноїдні тварини. Багато які з них ведуть на- півпідземний спосіб життя Деякі види — об’єкти промислу, багато мишопо- дібних гризунів — основна їжа про- мислових хутрових звірів. Здатні завдавати значної шкоди сільському господарству. Де- які види — переносники небезпеч- них захворювань Білки, бобр, соні, ондатри, миші, пацюки, лемінги, нутрія, сліпак, хом’яки.

Зайцеподібні 6 різців (дві пари на верхній щелепі й одна на нижній) ве- ликі й гострі, не мають коре- нів і ростуть упродовж усього життя, самозагострюються в разі стирання зуба з одного боку. Кутні зуби з плоскою жувальною поверхнею. Іклів немає. Між різцями й кутні- ми зубами проміжок — діа- стема. Шлунок має два відді- ли. Переважно рослиноїдні тварини. Багато які з них ведуть напівпідземний спосіб життя Більшість видів — об’єкти промислу, деякі є їжею про- мислових хутрових звірів. Кролики одомашнені. Можуть завдава- ти значної шкоди сільському й лісо- вому господарству, плодівництву Заєць- русак, заєць- біляк, дикий кролик

Непарнокопитні В основному великі або середніх розмірів травоїдні. На ногах непарна кількість пальців, укритих роговими копитами. Ключиці редуко- вані, мають простий шлу- нок. Значну роль у травленні відіграють симбіотичні мікроорганізми, що живуть у товстому кишечнику Деякі види — об’єкти промислу. Деякі одомашнені й відіграють важ- ливу роль у сільському госпо- дарстві Кінь, ку- лан, осел, зебра, носороги.

Парнокопитні В основному великі або середніх розмірів травоїдні. На ногах парна кількість пальців, укритих роговими копитами. Ключиці редуко- вані. Виокремлюють нежуй- них (мають простий шлунок) і жуйних (мають складний шлунок) парнокопитних. Складний шлунок склада- ється з 4 відділів (рубець, сітка, книжка, сичуг). Зна- чну роль у травленні віді- грають симбіотичні мікроор- ганізми, що живуть у рубці. Жуйні відригують і додат- ково пережовують частково перетравлену їжу Деякі види — об’єкти промислу. Деякі одомашнені й відіграють важ- ливу роль у сільському госпо- дарстві Корова, свиня, ка- бан, олені, лосі, анти- лопи, дикі барани й кози.

Мозоленогі Великі травоїдні, яких часто розглядають як підряд парнокопитних. На ступнях є подушкоподібні мозолисті стовщення. Шия довга, рогів немає, кінцівки двопалі, копит немає, шлунок склад- ний. Єдина група ссавців, що має овальні еритроцити Верблюди й лами одомашнені й віді- грають важливу роль у сільському господарстві Верблюди, лами, вікуньї.

Загальні ознаки, що виробилися в рослиноїдних ссавців Видозміни зубів, що виражаються в зникненні або редукції іклів (не використовуються в процесі харчування) і розвитку вкри- тих горбками кутніх зубів (дозволяють ефективніше перетирати грубий рослинний корм).

Розвиток і ускладнення травної системи, що виявилося в збільшенні загальної довжини кишечнику й більшій диференціації його частин (багатокамерний шлунок або дуже розвинена сліпа кишка). Істотну роль у процесах травлення рослиноїдних ссавців відігра- ють симбіотичні мікроорганізми. Удосконалення стратегії уникання хижаків, що розвивалася у двох основних напрямах — збільшення швидкості бігу (копитні й зайцеподібні) або збільшення скритності (гризуни). III. Узагальнення, систематизація і контроль знань і вмінь учнів Питання до учнів Дайте стислу характеристику ряду Гризуни. Дайте стислу характеристику ряду Зайцеподібні. Дайте стислу характеристику ряду Парнокопитні. Дайте стислу характеристику ряду Непарнокопитні. Приклади питань і завдань для самостійної роботи учнів Які з гризунів ведуть деревний спосіб життя? Як це відбилося на будові їхнього організму? (Білки, летяги тощо. З’явилися при- стосування для надійного захоплення гілок і стрибків з гілки на гілку (задні ноги довші за передні — для стрибків, пишний хвіст для рулювання, перетинки для планування тощо)) Що можна дізнатися про спосіб життя копитних ссавців, роз- глядаючи їхні кінцівки? (Характер пересування, тип ґрунту в місцях існування) IV. Домашнє завдання Вивчити відповідний параграф підручника

Категорія: біологія | Додав:
Переглядів: 1127 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar