Головна » Файли » ДИКТАНТИ

Пояснювальний диктант
15.05.2014, 08:17
загрузка...

№1

 1. У 70-х роках створено міста-заповідники: Львів, і Луцьк, і Камянець-Подільський, Новгород-Сіверський, Переяслав-Хмельницький.
 2. Перший камяний храм Русі, церква Богородиці Десятинної, зведений візантійськими майстрами на замовлення Володимира Великого, який започаткував традицію камяного культового будівництва і певною мірою визначив його особливості.
 3. Термін романський стиль, як відомо, введений у XIX ст. і означає художній стиль, що панував у Західній Європі та деяких країнах Східної Європи у добу середньовіччя (Х-ХП століття).
 4. Ренесанс архітектурний стиль, для якого характерні такі риси: урівноваженість композиції, міжповерхові членування, розвинений каркас. обрамлення вікон та дверей, архітектура пілястри (колони) вертикальний виступ стіни, обрамлений у вигляді колони.
 5. Найцінніше досягнення бароко це ансамбль святого Ігоря, зведений на вершині пагорба, і складається з собору монастирських келій, палацу митрополитів та тераси з парадними сходами.
 6. Оборонна забудова 18 століття це один із ранніх зразків професійної архітектури, що встановився у І тис. до н.е.
 7. Матеріал і конструкція, масштаб і форма, пропорції і ритм всі ці виразні засоби властиві не тільки архітектурі, але і, наприклад, скульптурі.
 8. Стиль архітектури, як і інших видів мистецтва, це, з одного боку, зовнішня форма, художній образ, архітектура, з іншого відбиття уявлень певної епохи.
 9. Наприклад, гігантський фасад Версаля, протяжність якого не перевищує півкілометра, має переважно горизонтальний напрям розвитку.
 10. Стиль епохи це, передусім, стиль архітектури.
 11. Мечеть Купол скелі, що знаходиться в Єрусалимі, найважливіше святилище ісламу.
 12. В італійській архітектурі ХІ-ХП століть не було стилістичної єдності.
 13. Якби Пізанська вежа не нахилялася, стояла суворо вертикально, як всі інші вежі на світі, слава її обмежилася б, мабуть, лише вузьким колом архітекторів й істориків.
 14. Інтерєр собору Святого Петра, безсумнівно, перший приклад крупномасштабного інтерєру в стилі бароко.

№2

1. Традиційним візерунковим ткацтвом в українців, як і в інших східнословянських народів, було ткацтво на чотирьох підніжках.

2. Певна річ, потрібно все ж таки відзначити таку рису українських ремісників, як естетичні почуття, прагнення обовязково прикрасити речі, що ними виготовлялися.

З. Керамічні вироби з давніх-давен поділялись на чотири основні групи: побутовий посуд, оздоблювані плитки-кахлі, будівельні матеріали черепиця, цегла, якою викладали під варистою піччю.

4. Бронзоливарне виробництво в Україні, як довели археологи, відоме ще з трипільських часів.

5. Різьблення одна з найдавніших технік художнього декорування деревяних виробів.

6. Відомі центри українського килимарства: Поділля, Волинь, Полтавщина.

7. Розпис тканини прийнято вважати порівняно новим видом декоративно-ужиткового мистецтва в Україні.

8. Про мальовану скриню в народі казали: Аж очі вбирає.

9. Після мови народне вбрання найважливіша етнічна прикмета.

10. Майже неможливо знайти в селі дві цілком однакові сорочки: кожна жінка, вишиваючи для себе, робила це по-своєму, даючи простір власній фантазії, імпровізуючи.

11. Селище Петриківка Дніпропетровської області традиційний центр народного мистецтва, самобутня культура якого особливо яскраво проявилася в декоративному розписі.

12. Працюю у співавторстві з природою, говорить про себе самодіяльний майстер різьби з Кременця В. Прохоров.

13. Ажурні віконні занавіски, декоративні рушники так само, як вишивка і розпис стали, без сумніву, невідємною частиною оздоблення художньо-поліграфічної продукції, театральних декорацій.

14. У країнах Західної Європи витинанки це прикраси здебільшого сюжетно-розповідні, своєю художньо-образною системою вони уподібнювалися до графіки, їх складні багатофігурні, дзеркально-симетричні композиції завжди вміщувалися в одному цільному аркуші паперу.

15. Писанки це символ України для тих українців, що виїхали за кордон.

№3

 1. Згідно з археологічними дослідженнями, добу неоліту в Україні репрезентує трипільська культура, названа за місцем відкриття у селі Трипілля поблизу Києва.
 2. Окрему групу памяток скульптури становлять стели кіммерійського часу (V-VІІ ст. до н.е.).
 3. У період, коли творить своє мистецтво степова, кочова людність скіфів, процвітають на теренах Північного Причорноморя (південної України й Криму) грецькі міста колонії: Ольвія, і Херсонес, і Феодосія, і Пантікапси.
 4. Численні скульптурні мармурові елементи прикрашали Десятинну церкву один з величних храмів княжої України Руси.
 5. Важливою памяткою мистецтва є деревяне Розпяття із костелу в Жидачеві, що зберігається в музеї Одеського замку.
 6. У період пізнього бароко, або так званого рококо, мистецтво скульптури (передусім на західноукраїнських землях) досягло найвищого рівня в Європі.
 7. Чернігівські майстри досягли надзвичайної виразності у різьбярстві, і до нашого часу збереглись фрагменти камяних скульптур, якими прикрашались фасади Борисоглібського собору в Чернігові.
 8. Барельєф скульптурний твір, в якому опукле зображення виступає над плоскою поверхнею менш як на півобєму.
 9. Працюючи над обємною скульптурою, потрібно схопити найхарактерніше, якнайцікавіше в постаті, показуючи її в русі.
 10. Природа не тільки добра й ніжна, а й великий скульптор і митець, а із усього, що природа створила, вибирається якнайцікавіше, доповнюється формою і змістом.
 11. Скульптура в жіночих руках своєрідний подвиг.
 12. Деревяні скульптури народного художника України Валентина Злоби, виготовлені з груші, зберігаються в постійно діючій експозиції Музею образотворчого мистецтва у Києві, а на Брюссельській всесвітній виставці 1958 року скульптура Бокараш отримала золоту медаль.
 13. Для кращих своїх скульптур народний майстер з Чернігівщини Антін Штепа вимочував деревину протягом двадцяти двадцяти пяти років.
 14. Розрізняють низький рельєф барельєф, на якому обємне зображення тільки злегка висувається з фону, і високий горельєф, де зображення підіймається над фоном більше аніж наполовину свого обєму.
 15. Кругла скульптура це не видимість матеріальних тіл, як живопис, а справжні матеріальні тіла: мідний вершник, мармуровий лев, фарфорова балерина.

№4

1. Певна річ, люди осягають музику по-різному.

2. Коли Ференц Ліст послухав концерт Гріга, вигукнув: Це геніально! О чудо, я побачив вашу Батьківщину.

3. Всього на карті Антарктиди можна зустріти 12 імен композиторів різних часів і національностей, а присвоїли їх географічним обєктам наші та зарубіжні дослідники шостого континенту.

4. Автор Слова о полку Ігоревім згадує Бояна давньоруського співця дружинника другої половини ХІ початку ХІІ століття.

5. Скоромохи музиканти пропагували народно-видовищну культуру, подорожуючи по Русі і країнах Європи: Польщі, Німеччині, Франції та Італії.

6. Особливою популярністю користувалися кобзарі, безперечно, у Запорізькій Січі: вони прославляли козацьку відвагу, пропагували серед народу визвольні ідеї, творили національний епос України.

7. Наприкінці 17 століття поширюються троїсті музики, українські народні інструментальні ансамблі, у складі яких були такі інструменти: скрипка, басоля, бубон (у Західній Україні скрипка, цимбали, бубон).

8. М.Лисенко, як основоположник інструментальних танців в українській музиці, як зачинатель української фортепіанної музики вивів нашу музику на світовий рівень, і у 1982 році встановлено республіканську премію імені М Лисенка

9.У розвиток жанру авторської пісні вагомий внесок зробив В.Івасюк (19491979) український поет і композитор, автор тексту і музики пісень Я іду в далекі гори (1968), Червона рута (1969) та інші.

10. Музика вид мистецтва, що виражає дійсність у художньо-звукових образах.

11. Спочатку слово музика потрапляє у латинську мову, потім у західноєвропейські мови, а саме: німецьку, французьку, італійську

12. Існує безліч різноманітних видів пісні: народні, масові, естрадні тощо, але найголовнішим, найбагатшим пісенним жанром є все-таки народна пісня.

13. Є досить багато сюїт, складених з уривків будь-якого твору, опери, балету, музики до спектаклю.

14. Великий австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт був людиною надзвичайною: у чотири роки грав на клавесині, у пять компонував музику, у вісім створив перші сонати і симфонії, в одинадцять написав оперу.

№5

1. Театр використовує майже всі існуючі в культурі основні засоби як вербальної, так і невербальної комунікації.

2. Як не дивно, але формування засобів театральної мови розпочинається ще задовго до виникнення театру як такого.

3. Театральне мистецтво складається з двох найбільш істотних структурних складових: писаного тексту і драматичної сценічної дії, яка відбувається безпосередньо на сцені.

4. Первісна, найбільш давня відома нам драматична форма це обряд.

5. У купальському обряді, як і в інших обрядах, календарних і родинно-побутових, відбитий важливий принцип, принцип імітації події, який ліг в основу театру як мистецтва.

б. На Різдво виконувались і вертепні вистави у двоповерховій скриньці їздили закріплені на паличках ляльки.

7. Вертепні вистави вважаються похідними від шкільного театру, тому що з вертепом ходили по селах учні Києво-Могилянської академії та студенти братських шкіл мандрівні дяки.

8.І до церкви, і до театру потрібно було одягати якнайкращий одяг.

9. У 1599 році трупа переїжджала на інший берег Темзи, в театр Глобус, десятий відсоток в якому належав Шекспіру.

10. Свого найвищого розвитку старогрецьке театральне мистецтво досягло у творчості трьох великих трагіків 5 ст. до н.е.: Есхіла, Софокла, Еврипіда і комедіографа Аристофана.

11. У епоху еллінізму грецький театр класичної пори перетерпів істотні зміни, які стосувалися драматургії, і акторського виконання, і архітектури театральних будівель.

№6

Записати текст. Пояснити написання слів із вивченими орфограмами (уживання м’якого знака й апострофа, правопис ненаголошених голосних в корені слова, чергування голосних і приголосних).
Скільки Павло пам’ятає свого діда, одяг його завжди забризканий у глину або глей. Сіро-жовті плями лежать і на чорних штанях, і на злинялій старій солдатській сорочці, і навіть на кашкеті. Але до того вже всі звикли, й ніхто не дивується, бо дід — колодязник: колодязі будує на залізниці.
На вигляд він маленький, низенький, худий і трохи згорблений. Кажуть, колись був рудий. Але тепер чуб у нього білий-білий. Під широким носом — коротенькі вуса.

Ще дід глухуватий. Щоб говорити з ним, треба добре кричати (А. Дрофань).

№7
Записати, вибираючи з дужок потрібний варіант. Свій вибір обґрунтувати.
До нас приблудилося кошеня, (і,й) ми (у,в)зялися його (у,в)чити. Хто його зна, як треба (у,в)чити котів, то ми (і,й) стали його (у,в)чити по-собачому.
Зробили йому нашийничок (з,із,зі) старого ремінця, (і,й) став він зватись Чудило.
Він вибрався на верхній край глека, (у,в)мостився (і,й) сидить. Сидить, дивиться (у,в)низ на рибку. Дивиться, дивиться (і,й) нахиляється нижче (і,й) нижче, (у,в)же звисає над водою, (у,в)же (і,й) передні лапки (у,в) глекові, тоді — шубовсть! — (і,й)
(у,в)скочив (у,в) воду.
Заметушився, заборсався, забився (у,в) воді — аж глек ходором ходить (М. Йогансен).

№8
Записати слова за алфавітом. Розставити наголос. Перевірити себе за словником наголосів.
Верба, свіженький, розв’язок, товстий, доріжечка, звірячий, батьківський, давнина, орнамент, плескати, підвіконня, коваль, смушевий, бездоглядний.

Категорія: ДИКТАНТИ | Додав:
Переглядів: 1345 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar