Головна » Файли » ДИКТАНТИ

Словникові диктанти
14.12.2020, 21:36
загрузка...

Ненаголошені голосні [є], [и], [о]

1. В…личезний, кл…котіти, н…су, тр…мати, ст….повий, л…вада, з..л…нь, с…л..зень, д..р…во, коз…ня, сем..ро, в..р..сень, справ..дливий, др…жати, гл….тати, кр..шити, чот…рнадцять, з..зуля, в…сло, промов…ць, ап….льсин, д…легат.

2. З…мовий, г…лубка, ож…ледь, пер..магати, гр…міти, кр..ниця, п..нал, к…жух, ш…потіти, тр…мати, к…шеня, ш..лестіти, рученька, б…резень, стр…міти, д…ректор, дал…ч, в…сокий, бл…щати, р…зумний, м...даль, д…мократія.

3. Щ…бетати, ож…л…диця, пер…лаз, кр…ниця, віт…р, нам…ло, груд…нь, ш…рокий, м…нулий, пер..тнути, бер…говий, доруч…ний, дал…чінь, з...рнина, д…в'ятий, хлоп…ць, чов…н, щ…глик, т..р…вені, пер…дплата, п…ріг, д…ригент, хв….лястий.

4. Тр…валий, н…зенький, п…сьменний, січ…нь, книж…чка, п…линка, ж…ве, бр…ніти, п…кти, пів…нь, глеч…к, чер…пок, п…гукувати, хвил…вий, прол..тіти, пер…бути, пел…на, т…хнічний, р…жисер, пер…казати, мат…матика, ч…шу, пром….словий.

5. Відч…пити, д…вувати, в…зти, п…сання, з…мля, сон..чко, пер…логи, гл…бокий, ч…тець, т…хенький, пл…ту, б…різка, квіт…нь, тр…вати, кр…шити, виховат…ль, трав…нь, кр…вий, лож…чка, гр….бниця, л…кційний, м…даль.

Апостроф

6. М'який, б'єф, п'янкий, мавпячий, любов'ю, верб'я, рядно, тьмяний, міжгір'я, буряк, священний, пір'я, Рєпін, ряст, без'ядерний, від'ємний, роз'єднаний, об'єм, дит'ясла, бюст, пів'юрти, кур'єр, інтерв'ю, бюджет.

7. В'язка, п'ятиразовий, м'ятний, п'ядь, риб'ячий, святковий, верф'ю, цвях, черв'як, підгір'я, зоря, буряк, дзвякнути, бур'ян, ряса, без'якір ний, роз'ємний, під'їхати, пів'яблука, ад'ютант, пюре, кювет.

8. В'янути, п'ятдесят, в'ється, м'ячик, рум'яний, морквяний, рябіти, медвяний, торф'яний, сузір'я, гарячий, рясно, без'язикий, роз'ярілий, з'явитися, пан'європейський, пів'ящика, ін'єкція, фюзеляж, кар'єра.

9. П'ятилітній, б'ю, М'ясниці, п'єса, п'ятнадцятий, солом'яний, сурм'яний, свято, матір'ю, рясно, з'їзд, різьбяр, крякати, рядовий, рятівник, роз'яснений, між'ярусний, Х'юстон, пюпітр, бар'єр, бязь, прем'єра.

10. Солов'ї, м'язистий, п'єдестал, В'ячеслав, рум'янець, Мар'яна, серп'янковий, духмяний, присвята, подвір'я, ряд, рюкзак, об'єднати, роз'ятрений, від'їжджати, двох'ярусний, миш'як, без'якірний, бюро, ад'ютант, валер'янка, В'єтнам.

М'який знак

11. Вогонь, суть, піч, боротьба, дядько, синього, дзьоб, близький, київський, військовий, кінець, по-українськи, боязкий, голівонька, дальній, галці, доньці, підноситься, будьте, тепер, інший, свято, різьбяр, каньйон, альбатрос.

12. Паморозь, день, кров, батько, молотьба, трьох, дьоготь, вузький, черкаський, хвацько, по-батьківському, різкий, тонесенький, кільце, Наталці, пісень, голівоньці, робиться, сядьте, секретар, уманський, пісня, мільярд, тьмяний, магістраль.

13. Зав'язь, вісь, степ, письмо, просьба, льон, тьохкати, близькість, донецький, людськість, по-французьки, в'язкий, рученька, їдальня, бажань, жменьці, відносяться, виносьте, школяр, освітянський, промінчик, бульйон, джерельце, рафаель.  

14. Горобець, ранець, ліхтар, кільце, різьба, бадьорий, слизький, сьогодні, український, вузький, по-німецькому, плаский, рибалці, гарнесенький, ковальський, сердець, кицьці, збудеться, трать (від тратити), кобзар, тонший, кінський, дівчиноньці, мільйон, Мольєр.

15. Повінь, жолудь, річ, близько, ходьба, польовий, сьомий, низько, козацький, косарський, баский, по-італійськи, тонюсінький, рибальство, спілці, крамниць, доньці, здається, киньте, лікар, селянський, кінцівка, сторінці, ательє, Севілья.

Зміни приголосних при словотворенні

16. Паризький, боягузтво, молодецький, чеський, бахмацький, тюркський, солдатський, пропагандистський, сирітський, козаччина, вощина, Парасчин, виборзький, вищий, Словаччина, прикарпатський, прилуцький, дворушник, торішній.

17. Запорізький, убозтво, юнацтво, товариський, павлиський, меккський, людський, студентство, заводський, Німеччина, ліщина, Онисьчин, лейпцизький, вужчий, Донеччина, золотоніський, бахмацький, мірошник.

18. Празький, оренбурзький, перекладацький, калуський, багатство, казахський, піщинка, гігантський, комендантський, Туреччина, Мелащин, страсбурзький, ближчий, Хмельниччина, карпатський, калмицький, кременчуцький, рушник.

19. Кавказький, ризький, трюкацтво, одеський, латиський, галицький, братство, туристський, агентство, Галичина, Полтавщина, Прісьчин, перемишльський, лодзький, дорожчий, Миколаївщина, Звениго родський, сердешний.

20. Острозький, французький, козацтво, птаство, чуваський, чиказький, інтелігентський, людство, громадський, Вінниччина, Київщина, дужчий, гамбурзький, сиракузький, Одещина, брестський, Черкащина, соняшник.

Спрощення в групах приголосних

21. Виїзний, совісний, гуснути, корисний, захисний, усний, обласний, пісний, скнара, кістлявий, зап'ястний, баластний, ремісник, бризнути, пристрасний.

22. Проїзний, персня, цілісний, учасник, чесний, серце, заздрісний, свиснути, рискнути, хвастливий, шістсот, компостний, блиснути, шелеснути, міський.

23. Тижневий, захисник, очисний, заїзний, перехресний, хруснути, доблесний, навмисне, вискнути, хвастнути, хворостняк, тоскний, контрастний, плюснути, злісний.

24. Улесливий, радісний, провісник, ненависний, благовісний, жалісливий, пізній, буревісник, пропускний, шістнадцять, пестливий, аванпостний, тріснути, прихвосні, скніти.

25. Щасливий, месник, якісний, власний, безвиїзний, кількісний, рідкісний, швидкісний, випускний, шістдесят, зап'ястний, форпостний, писнути, надкісниця, вискнути.

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових звуків

26. Беззаконня, відділ, заввишки, возз'єднання, спинний, пасся, здоровенний, незрівнянний, благословенний, бовван, вихований, заввідділу, зілля, колосся, обличчя, роздоріжжя, статтею, повістю, попідтинню, ллю, безлісся, свіжістю.

27. Ввічливий, ззаду, віддавна, ззамолоду, осінній, розрісся, численний, блаженний, священний, поораний, Ганна, військкомат, знання, сторіччя, піддаш, знарядь, ніччю, радістю, попідвіконню, ллєте, папороттю, памороззю.

28. Віддзеркалювати, безземелля, оббити, ззовні, ранній, піднісся, непримиренний, несказанний, огненний, спечений, лляний, юннат, чуття, роздоріжжя, сторіч, почуттів, міддю, честю, спросоння, ллється, юністю, буквений.

29. Роззброїти, віддаль, оббілити, ввіч, письменний, трясся, нездоланно, ссавці, нескінченний, численний, довгожданий, уміння, піддашшя, роздоріж, відкриттів, сіллю, матір'ю, геранню, виллю, навмання, мудрістю.

30. Ірраціональний, беззубий, роззичити, беззоряне, відмінний, винісся, старанно, невблаганний, священик, зроблений, овва, військкор, гілля, десятиріччя, сторіч, статей, молодістю, зрання, наллю, узбіччя, первозданний.

Правопис префіксів

31. Спланувати, сторгувати, сколоти, схибити, сфабрикувати, спалення, створення, зшити, сформульований, зжати, зсунути, зчорнілий, зживати, ззиратися, зекономити, зволожити, сфокусувати.

32. Склеїти, схуднути, стерти, спитати, схилити, спарений, стемнілий, зсипати, сфальсифікувати, зсадити, зцементований, зчудуватися, зжовтілий, ззамолоду, зігнорувати, зв'язківець, зцілити.

33. Схвилювати, скомбінувати, сповзти, стягнення, скорочення, спекти, стискання, сфальшувати, зціпити, зселяти, зціджений, зшерхлий, зжовувати, ззовні, зумовити, згірклий, скраю.

34. Стемніти, спаяти, сфотографувати, схопити, скріплення, список, стікати, сфантазований, зсохнути, зсередини, зцілення, зшивальний, зжалитися, здрібнений, згаснути, здійснення, складний.

35. Сформувати, схитнулись, сплатити, стриножити, скручувати, сплетіння, зчистити, струшувати, сфотографувати, зсідатися, зчитаний, зчетверений, зжувати, зіштовхнути, знадливий, змайструвати, сходжений.

36. Безжальний, беззаконня, безкарний, безкровний, безплановий, безсердечний, безталанний, безсполучниковий, безформність, безцінний, без'язикий, роз'єднаний, розжалобити, роззброєний, розкаяння, розписка, розселити, розтанути, одкраяти, надпотужний, міжпланетний.  

37. Безживний, беззастережний, безквитковий, безкультурний, безперестанку, безсилий, безсоння, безтілесний, безхарактерний, безчинство, без'ядерний, роз'ємний, розжарення, розквіт, роззиратися, розповсюдження, розсипати, розтертий, обтрусити, підтримка, понадплановий.

38. Безжиттєвий, беззахисний, безкінечний, безкрилий, безперервність, безсистемний, безсніжний, безтоварний, безхвостий, безшелесний, безстрашний, роз'ятрити, розжартуватися, роззолочений, розки даний, розпрощатися, розсіяти, розтікатися, від'єднати, передчасний.

39. Безжурний, беззбройний, безколірний, безкраїй, безпелюстковий, безславний, безсмертний, безтурботний, безхліб'я, безжурний, безжирний, роз'яснити, розжеврілий, роззутий, розклад, розп'ятий, розсікти, розтлумачити, під'їхати, понаднормовий, відтінок.

40. Безжиттєвість, безземелля, безкорисний, безкоштовний, без пам'ятний, безслідний, безсловесність, безтямність, безхмарний, без'якірний, бездощовий, роз'їхатися, розжитися, роззява, розкопаний, розсадити, розспіватись, розтривожений, обпалити, відкриття, представник.

41. Превеликий, прездоровий, пресвітлий, презирливий, приберегти, прижовклий, призабути, применшення, примерзнути, примножити, припинити, припорошений, присолити, пристеповий, приховування, причепурений, причуватися, прізвисько, пред'явити, перелити.

42. Перевесло, прекрасний, пресмачний, припертий, преосвященний, прибережний, пригорнутий, примирення, призупинення, приман друвати, примудритися, прип'ятий, присмирніти, пристрасний, прифронтовий, причастя, пришвидшений, прізвище, переїжджати, представництво.

43. Прегарний, прелютий, преспокійний, престол, прибитися, пригнутий, приїжджий, прилюдний, приміський, примусити, припасти, приречений, присвоювання, приструнчити, приурочення, перемир'я, причалювання, пришкільний, прірва, представник.

44. Предивний, премудрий, премилий, приблуда, преосвященство, прив'язаний, приклеїти, приліт, примічати, прим'ятий, припадання, приязний, приручений, припасувати, присудження, притягнути, прихорошений, перекласти, предтеча.

45. Предорогий, препишний, прехитрий, преподобний, прибудова, привезений, прикопати, прикрикнути, примішувати, приозерний, приораний, присадибний, присвятити, переплетення, притемнений, притрусити, прицільно, приятелювання, предстати.

Правопис суфіксів

46. Вузлик, мереживо, марево, мовознавець, картоплиння, шепотіння, змагання, Благовіщення, бандурист, невблаганний, жаданий, життє вий, крайовий, вивершування, малесенький, щоденник, спросоння, коріння, узлісся.

47. Вариво, паливо, жниво, переможець, павутиння, говоріння, сприяння, рішення, піаніст, несказанний, незлічений, суттєвий, нульовий, очікування, ріднесенький, вузесенький, письменник, галуззя, шиття, Прикарпаття.

48. Меливо, прядиво, столичок, вихователь, гарбузиння, ходіння, зітхання, вибачення, мільйонний, незліченний, несказаний, дієвий, стильовий, друкування, добресенький, корінчик, безупинно, законність, картинний, буквений, Полісся.

49. Печиво, куриво, книжечка, вчитель, бобовиння, насіння, гуляння, звернення, ранній, неоціненний, незрівнянний, значеннєвий, сторожовий, риштування, милесенький, каміння, рослинний, радістю, рівнинний, довгожданий, Закарпаття.

50. Добриво, морозиво, березина, любитель, бурячиння, горіння, проживання, піднесення, туманний, нескінченний, невблаганний, мовленнєвий, товаришева, риштовання, гарнесенький, південний, стаття, цінний, подорожжю, безмежжя.

Правопис складних слів. Загальні правила правопису складних слів.

Складні іменники

51. Яснозорий, дощомір, всюдихід, профспілковий, краєзнавство, авіаконструктор, міліметр, високо-високо, зроду-віку, давним-давно, вертоліт, кінець кінцем, година-дві, ломикамінь, сторіччя, піваркуша, піввіку, пів-Києва, пів'юрти, гуси-лебеді, екс-чемпіон, норд-вест.

52. Чорногуз, самовчитель, двох'ярусний, міськрада, народознавство, велотрек, радіопередача, дуже-дуже, часто-густо, з діда-прадіда, одним одна, день-два, пароплав, перекотиполе, десятиріччя, півогірка, півдороги, пів-Миколаєва, пів'яви, козак-сокіл, віце-президент, норд-ост.

53. Давньоруський, важкоатлет, трикутник, соцстрах, бурелом, електрозварювальний, стереомагнітофон, багато-багато, більш-менш, з давніх-давен, честь честю, рік-два, самохідка, горицвіт, п'ятиденка, півострова, півжиття, пів-Одеси, пів'яблука, вчитель-словесник, обер-лейтенант, чар-зілля.

54. Синьоокий, землетрус, семимильний, облвиконком, восьмирічний, кіномистецтво, телегра, тихо-тихо, тишком-нишком, повік-віки, чин чином, не сьогодні-завтра, землезнавець, зірвиголова, двохсотліття, півабрико-са, півкроку, пів-Європи, пів'ящика, купівля-продаж, міні-футбол, розрив-трава.

55. Середньовіччя, життєпис, кількаразовий, одноденний, п'ятипо верховий, мікросхема, фонохрестоматія, густо-густо, хліб-сіль, сила-силенна, кінець кінцем, хвилина-дві, саморізка, пів-Івано-Франківська, дівчина-голубка, лейб-гвардія, льон-довгунець, пройдисвіт, п'ятитонка, півобласті, півсвіту, пів'ями.

Складні числівники та займенники

56. 40-тисячний, п'ятдесят, п'ятисотий, шістсотдвадцятитисячний, будь-який, що-будь, котрий-небудь, казна-хто, хтозна-котрий, казна-чим, хтозна-якою, будь у кого, казна при кому, хтозна без чого, абихто, двадцятитисячний.

57. 50-тисячний, п'ятдесятитисячний, вісімдесят, шістдесятий, п'ятсотсорокатисячний, будь-котрий, чий-будь, кого-небудь, казна-кого, хтозна-ким, казна-чиїх, хтозна-чим, будь на чому, хтозна від кого, казна над яким, деякі.

58. 70-мільйонний, сімдесятимільйонний, шістдесят, стотисячний, двохсоттридцятитисячний, будь-що, який-будь, хто-небудь, казна-чий, хтозна-кого, казна-котрому, хтозна-чиїм, будь у чому, казна за чим, хтозна під чиїми, абиякий.

59. 5-тисячний, п'ятитисячний, багатотисячний, п'ятдесятишес-тимільйонний, будь-хто, котрий-будь, ким-небудь, казна-ким, хтозна-чиїм, казна-котрих, хтозна-якої, казна за якими, декотрий.

60. 2-мільярдний, двохмільярдний, шістсот, кількамільйонний, триста-п'ятдесятитисячний, будь-чий, хто-будь, чиїх-небудь, казна-що, хтозна-кому, казна-чиїми, хтозна-яких, хтозна на чому, казна при яких, дещо, хтозна в котрого.

Складні прикметники. Прислівники

61. Лісостеповий, електрофізичний, народнопоетичний, правофланговий, давньогрецький, східнокитайський, волелюбний, важкохворий, суспільно корисний, п'ятиразовий, віце-президентський, навчаль но-виробничий, всесвітньо-історичний, історико-культурний, військово-морський, жовто-блакитний, жовтогарячий.

62. Теплообмінний, агропромисловий, східнослов'янський, народнопі сенний, гірничопромисловий, деревообробний, важкоатлетичний, загальнодержавний, суспільно необхідний, триповерховий, фізико-тех-нічний, генерал-губернаторський, літературно-художній, полі-тико-економічний, військово-спортивний, лимонно-жовтий, червоногарячий.

63. Чорноземний, мікробіологічний, правобережний, старослов'янський, східноєвропейський, зерноочисний, південноукраїнський, внутрішньоза водський, діаметрально протилежний, стодвадцятирічний, унтер-офіцерський, фінансово-економічний, народно-визвольний, механіко-математичний, військовополонений, гіркувато-солоний, біло-зелено-жовтий.

64. Самохідний, псевдопатріотичний, легкоатлетичний, сільськогосподар ський, первіснообщинний, південнослов'янський, картоплезбиральний, висококваліфікований, щиро вдячний, двохактний, дизель-моторний, масово-політичний, підзолисто-болотний, діалектико-матеріаліс-тичний, темно-червоний, військовозобов'язаний, молочно-білий.

65. Теплообмінний, радіотехнічний, загальноосвітній, західноукраїнський, зовнішньополітичний, північнокримський, західнонімецький, п'ятирічний, швидкоплинний, приємно вражений, екс-чемпіонський, мовно-літературний, суспільно-політичний, історико-літературний, гіркувато-солоний.

66. Відтепер, без відома, по-материнському, якнайперше, в затишку, аби-то, повсюди* на диво, хтозна-коли, босоніж, щоразу, будь-що-будь, дарма що, від ранку до вечора, по-молодецьки, навшпиньки, споконвіків, пліч-о-пліч.

67. Віднині, по-братньому, без жалю, подекуди, в міру, будь-де, утричі, на жаль, хтозна-куди, попідтинню, день у день, віч-на-віч, поки що, таким чином, по-болгарськи, навпочіпки, споконвіку, всього-на-всього.

68. Занадто, без кінця-краю, по-іншому, насправді, до вподоби, будь-куди, негаразд, на зло, так-то, позаторік, тим разом, всього-на-всього, тільки що, з боку на бік, по-науковому, навпіл, спросонку, віч-на-віч.

69.Надовго, без ліку, по-козацькому, назовсім, до ладу, будь-коли, підтюпцем, на мить, десь-інде, ліворуч, тим часом, далеко-далеко, хіба що, з дня на день, по-орлиному, навперебій, довкруж, пліч-о-пліч.

70. Наскрізь, без упину, по-нашому, позаторік, до лиця, будь-як, невтямки, на око, десь-інколи, натщесерце, один в один, де-не-де, чи що, раз у раз, по-святковому, навскіс, доволі, хоч-не-хоч.

71. По-своєму, безвісти, до останку, вбік, на совість, десь-то, взимку, як слід, чимдуж, щовечора, коли-не-коли, якнайбільше, рік у рік, близько-близько, по-дитячому, навстіж, дотемна, як-не-як.

72. До пня, по-сусідському, безперестанку, влітку, на щастя, де-небудь, додому, на скаку, ледве-ледве, привселюдно, щороку, хоч-не-хоч, якнайдужче, як-от, по-дідівськи, навшпиньки, досита, всього-на-всього.

73. Ввечері, до побачення, по-українському, відразу, не з руки, коли-небудь, вщерть, на славу, високо-високо, чимраз, пліч-о-пліч, щонайдужче, якнайдовше, час від часу, десь-інколи, навстріч, досить-таки, коли-не-коли.

74. Ввіч, до пуття, по-християнському, впереміш, під боком, як-небудь, заочі, на зразок, ось-ось, нашвидкуруч, упоперек, як-не-як, анічичирк, по-зимовому, по-лицарськи, навмання, досуха, віч-на-віч.

75. Удень, по-батьківськи, до речі, вперед, ні на гріш, казна-де, зозла, задня, тільки-но, стрімголов, щосили, все-таки, анітелень, сяк-так, по-літературному, навмисно, досхочу, де-не-де.

76. По-господарському, до сьогодні, віддавна, заодно, по можливості, казна-як, наосліп, без пуття, як-таки, абикуди, навиворіт, по-осінньому, навзаєм, по-сільському, удосвіта, будь-що-будь.

77. Востаннє, за кордоном, по-латині, по правді, навкруги, казна-коли, навстіж, без сумніву, де-таки, абияк, поночі, по-солдатському, навідріз, надміру, навесні, наздогад, упродовж, коли-не-коли.

78. По-людськи, вручну, з радості, надвоє, по суті, казна-куди, завдовжки, в затишку, коли-таки, анітрохи, почасти, надвечір, по-слов'янському, по-чеськи, восени, спересердя, врозбрід, хоч-не-хоч.

79. Нашвидку, на відмінно, по-братерськи, передусім, уві сні, хтозна-як, вдосвіта, в обріз, десь-не-десь, аніяк, узнаки, по-справжньому, надворі, рано-вранці, навздогад, спідсподу, вскач, пліч-о-пліч.

80. Сповна, по-перше, на віку, завбільшки, у стократ, хтозна-де, спідлоба, до пари, десь-то, деінде, одвіку, по-філософськи, назустріч, десь-колись, навколішки, спіднизу, як-не-як.

Прийменники, сполучники, частки

81. Внаслідок, заради, з-за, зі сходу, відповідно до, під кінець; аніж, немовби, притому, адже ж, дарма що, отож-то; абияк, котрийсь, непідробний, неволити, недосяжність, скажи-но, ні живий ні мертвий, так-от, сказали б, коли б то.

82. Упродовж, навпроти, із-за, переді мною, у напрямку до, у разі; мовби, неначебто, причім, але ж, для того щоб, тим-то; дедалі, якийсь, ненависний, незчутися, недорід, ні се ні те, іди-бо, коли-небудь, підніс би, будь у кого.

83. Навколо, окрім, з-перед, наді мною, залежно від, під час; начеб, немовби, абощо, а як же, з тим щоб, тому-то; чимало, неякісний, негайний, нестямитися, недочувати, ні туди ні сюди, якось-то, хтозна-чого, забіг би, все ж таки.

84. Поперед, наприкінці, з-над, згідно з, на відміну від, що ж до; начебто, немовбито, тощо, коли б, з того часу як> тільки-но; щоправда, негода, недуга, нехтувати, недовиконувати, ні пава ні ґава, легкий-таки, казна-як, знайшла б, таки побачив.

85. Щодо, проміж, з-посеред, близько від, з огляду на, із-під; отож, нібито, проте, отже ж, незважаючи на те що, у міру того як; якнайкраще, невдовзі, незабаром, ненавидіти, недобачати, ні так ні сяк, так-таки, будь-де, виконав би, тільки ж.

Не з різними частинами мови

86. Неуспіх, невисокий, нешвидко, невільник, незліченний, невдовзі; не вміння, а бажання; не п'ять, а шість; не пам'ятати, не хотіти, неволити, недоїдати, непобілений, ще не прочитаний, не завершивши, ненавидячи, не задумуючись.

87. Невпорядкованість, неприродний, немило, негода, непохитний, невинно; не сила, а слабкість; не він, а вона; не приїжджати, не могти, невгавати, недоказувати, невідкритий, досі не помитий, не опрацювавши, нехтуючи, не привітавшись.

88. Неволя, несміливий, невдало, немовля, невпинний, неясно; не високий, а низький; не перший, а другий; не відчувати, не зберегти, незчутися, недооцінити, незасіяне, не споруджений цьогоріч, не шукаючи, не допустивши, не засміявшись.

89. Неправда, неписьменний, недобре, неук, ненастанний, незабаром; не відразу, а пізніше; не ваш, а наш; не пишеться, не з'ясувати, непокоїтися, недописати, неприв'язаний, ще не почорнілий, не приїжджаючи, не співаючи, не довідавшись.

90. Несподіванка, невеселий, недовго, ненависть, невсипущий, непорушно; не дорослі, а діти; не тепло, а холодно; не проситься, не з'явитися, нехтувати, недовиконати, неорганізований, не скошений вчасно, не чекаючи, не кажучи, не розчарувавшись.

Вживання великої букви

91. Леся Українка, Людвіг ван Бетховен, Антей, Генеральний секретар ООН, Велика Ведмедиця, Далекий Схід, Біла Церква, Рада Безпеки, Полісся, Академія наук України, поема «Енеїда», Біблія, епоха Відродження, Теплого Олекси, Версальський мир, езопівська мова, Антарктида, Новгород-Сіверський.

92. Тарас Шевченко, Леонардо да Вінчі, Аполлон, Президент України, Козеріг, Західна Україна, Ясна Поляна, Троїстий союз, Побужжя, Книжкова палата, роман «Маруся Чурай», Євангеліє, Коліївщина, Акт проголошення незалежності України, Біле море, Нью-Йорк.

93. Іван Франко, ді Вітторіо, Ахіллес, Генеральний прокурор України, Молочний Шлях, Південне Полісся, Жовті Води, Республіка Болгарія, Приазов'я, Будинок учителя, Коран, Хмельниччина, Декларація прав людини, юдині срібняки, Богородиця, лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка.

94. Юрій Клен, дю Гар, Афіна, Голова Верховної Ради України, Сатурн, країни Заходу, Біловезька Пуща, Україна, Слобожанщина, Клуб письменників, Псалтир, Льодове побоїще, орден Незалежності, архімедова спіраль, Бразилія, П'ємонт.

95. Олег Ольжич, фон дер Гольц, Будда, декан, Юпітер, народи Півночі, Парнас, Миколаївська область, Батьківщина, Палац урочистих подій, Часослов, Полтавська битва, літак «Антей», піфагорова теорема, Братислава, Рив'єра.

96. Олена Теліга, О'Генрі, Венера, міністр, Меркурій, Північна Буковина, Андріївський узвіз, Волинська область, Вітчизна, Оперний театр, Божа Матір, Ренесанс, Великий піст, цукерки «Полуничний аромат», УПА, Ґібралтар, пів-Європи, Рава-Руська.

97. Ліна Костенко, О'Кейсі, Зевс, академік, Маро, Беринговє море, бульвар Тараса Шевченка, Коліївщина, Збройні сили України, Третьяковська галерея, Син Божий, Новий рік, Масниця, Грінченків словник, ООН, Ґренландія, Дунай, Північний Льодовитий океан.

98. Ярослав Мудрий, Д'Артаньян, Перун, генерал-лейтенант, Великий Віз, Володимир-Волинський, вулиця короля Данила, Донеччина, Національна гвардія, президія, Святий Дух, День учителя, Петрівка, ЄЕС, Шевченкові поезії, Єрусалим.

99. Данило Галицький, Ван-Дейк, Дід Мороз, заслужений діяч мистецтв, Чумацький Шлях, Говерла, майдан Незалежності, Вінниччина, Тимчасовий уряд, санаторій «Україна», Пилипівка, Нобелівська премія, АЕС, Торрічеллі.

100. Нестор Літописець, Сан-Мартін, ангел, народний артист України, зірка Альтаїр, озеро Ільмень, Стрийський парк, Буковина, Центральна рада, симпозіум, Андріївська церква, Благовіщення, Спасівка, Шевченківська премія, УГКЦ, Жуль Берн, Славутич.

101. Іван Нечуй-Левицький, Сен-Сімон, муза, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, комета Галлея, Північний полюс, проспект Лесі Українки, Закарпаття, національні збори, книжка «Кобзар», Великдень, Золоті ворота, громадянська війна, США, бальзаківські традиції, Вест-Індія, Златоуст, Франкфурт-на-Майні.

102. В'ячеслав Чорновіл, Лафонтен, німфа, доктор наук, Тунгуський метеорит, Східноєвропейська рівнина, Ромоданівський шлях, Прикарпаття, парламент, пісня «їхав козак за Дунай», Колізей, Івана Купала, античний світ, шевченківський стиль, УАПЦ, Галич, Золотоверхий (Київ).

103. Назарій Яремчук, Деліль, русалка, кандидат наук, туманність Андромеди, Дніпро-ріка, Європейське Економічне Співтовариство, Наддніпрянщина, Національний банк України, газета «Літературна Україна», Києво-Печерська лавра, Покрова, середньовіччя, Карпати, ахіллесова п'ята, Австро-Угорщина, Кабінет Міністрів України.

104. Іван Мазепа, Дон Кіхот, титан, князь, сузір'я Великого Пса, Дністер, Всесвітня Рада Миру, Поділля, Міністерство освіти України, журнал «Дивослово», Хотинський замок, Різдво, трипільська культура, гордіїв вузол, Асканія Нова, Галичина, Кам'янець-Подільський, Чорне море.

105. Богдан Хмельницький, Кім Ір Сен, фея, принц, Мала Ведмедиця, Десна, Організація Об'єднаних Націй, Покуття, Центральна управа Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, опера «Запорожець за Дунаєм», Софійський собор, Успіння, Конституція України, дамоклів меч, Атлантичний океан, Голубий Ніл, Івано-Франківськ.

Написання слів іншомовного походження

•    106

Гавайї, Корсика, Вірджинія, Ріо-де-Жанейро, Аддис-Абеба, Тибет, Руж'є, кар'єра, серйозний, конферансьє, Кордильєри, Булонь, аудієнція, автентичний, Веллінгтон, амплуа, колібрі, арсенал, педаль, телеграф, гербарій.

•107

Савойя, Мексика, Сан-Франциско, Цюрих, Ватикан, Па-де-Кале, Монтеск'є, прем'єр, курйозний, віньєтка, Готьє, Рафаель, фауна, автобіографія, Вінніпег, кашне, таксі, інтеграл, табель, Галілей, гіпотеза.

•108

Міссісіпі, Антарктика, Чикаго, Австрія, Палестина, Перуель, Фур'є, ад'ютант, кювет, каньйон, Мольєр, Суец, клоун, лейтенант, Ейнштейн, Беранже, Гальвані, галантерея, регулятор, Лессінг, горизонт, попурі.

•109

Грімм, Адріатика, Чилі, Великобританія, Сицилія, Ємен, п'єдестал, ін'єкція, рюкзак, монпансьє, Ньютон, тюль, Фауст, капельмейстер, Лейпциг, Ван-Дейк, ательє, Россіні, Ла-Манш, Лінкольн, желе, Йоганнесбург.

•110

Россіні, Балтика, Вашингтон, Мадрид, Скандинавія, Єгипет, інтерв'ю, кон'юнктура, бюро, адью, Лавуазьє, Дюма, Штраус, Швейцарія, Гейне, Барб'є, Лонгфелло, Ґренландія, легенда, генетика, Філіппіни.

Систематизація та узагальнення основних правил

написання слів

•    111

З давніх-давен, східноєвропейський, присвячена, латиський, калач, бриньчати, півкімнати, ад'ютант, нібито, неспроста, несказанний, суспільно корисний, різьбяр, без відома, до побачення, священик, пів-Європи, як-не-як, шістдесят, черв'як, до речі, марокканський.

•112

Морквяний, бульйон, казна-звідки, паризький, київські вулиці, на зло, без жалю, по-справжньому, дужчий, добриво, гірничопромисловий, нездійсненний, червоногарячий, Північна Букозина, на прощання, на мить, абиякий, з дня на день, щохвилини, дарма що, норд-ост, соколиний.

•113

Безкоштовно, пліч-о-пліч, не приїхати, з-понад, ядерно-активний, ахіллесова п'ята, світло-синій, безсистемне, ні живий ні мертвий, тільки що, торф'яний, сурм'яний, Чернеча гора, неньчин, зшити, солдатський, з-посеред, на жаль, наостанок, безсильний, не відчути.

•114

Цвях, священик, Шевченкова весна, пір'я, на-гора, Ренесанс, поки що, щасливий, пристрасний, великий, десь-інколи, доньчин, сфокусувати, марево, мереживо, громадянська війна, студентський, Вест-Індія, брутто-тонна, навесні, темно-зелений, бюст.

•115

Тільки що, хіба що, бюлетень, студентство, тьмяний, не зовсім, жовтогарячий, ближчий, прізвисько, священний, первіснообщинний, абияк, аби-но, середньовіччя, прірва, братський, зцідити, чин чином, жінці, билиноньці, зв'язати, українсько-німецький.

•116

Туристський, роззброєння, непримиренний, науково-фантастичний, сконструювати, не сьогодні-завтра, два-три, дівчинці, голівоньці, до завтра, вілла, ірреальний, підчас, безпомилковий, ллється, інтерв'ю, казахський, безпечний, медвяний, будь-де, Шиллер, кінець кінцем.

•117

Миколайович, Андрійович, де ж таки, криворізький, миш'як, розцвітати, безсмертний, не питати, на ходу, навідліг, проїзний, шістнадцять, рік у рік, президент, престол, прибити, пів'ящика, на добраніч, п'єдестал, загальноосвітній, науково-дослідний, до вподоби.

• 118

Пїв-Одеси, пюпітр, фюзеляж, джинси, різдвяний, нафтопереробний, дзвякнути, доцентський, південнослов'янський, все-таки, таки придумав, декотрий, будь у кого, спросоння, поодинці, спідлоба, по-батьківськи, Наддніпрянщина, вужчий, малоосвічений, пів'яблука, до останку.

• 119

Науково доведений, науково-методичний, день у день, мавпячий, від'єднати, під'їзд, волинський, південно-західний, отаке-то, Юрійович, абияк, військкомат, подвір'я, науково-популярний, солов'їний, до речі, у стократ, п'ятдесят, Велика Ведмедиця, щонайдужче, українські пісні, Дніпро.

•120

Пан'європейський, подекуди, навесні, вряди-годи, опівночі, істо-рико-культурний, овочесховище, нижче, давним-давно, з'юрмитися, торф'яний, з діда-прадіда, скраю, де-таки, гравюра, шістсот, Молочний Шлях, хліб-сіль, все ж таки, мовно-літературний, бур'ян, блідо-рожевий.

121

Божа Матір, уві сні, Близький Схід, дарма що, дотепер, до сьогодні, науково обґрунтований, блакитно-синій, хлопець-богатир, зовнішньополітичний, пюре, Збройні сили України, рум'яний, возз'єднання, з-проміж, з-за кордону, косинус, до пня, позавчора, котрий-будь, всесвітньо-історичний.

•122

Вісімдесят, раз за разом, Республіка Індія, тяжко-важко, сузір'я, західноукраїнський, півмилі, Дністер, коли-не-коли, ллю, речитатив, радіофізичний, Ромоданівський шлях, деінде, державно-монопо лістичний, тишком-нишком, не підняти, не з'ясувати, презирство, прекрасний, свято.

•123

Начебто, диригент, приїжджати, дитячо-юнацький, гігантський, екс-чемпіон, східноукраїнський, буря, рядок, подвір'я, тонна, курйоз, кон'юнктурний, дніпровські кручі, народи Сходу, Володи-миро-Суздальське князівство, міні-футбол, тім'я, святковий, казна-де, з'їхатися, білокрилий.

•124

Діаметрально протилежний, Київська Русь, мадонна, різьбяр, хтозна-де, спочатку, північно-західний, лейб-медик, бюро, південнонімецький, на совість, напролом, піввідра, шосе, на чому-будь, шлакоблок, білохвостий, медвяний, трав'яний, прем'єра, рік у рік, як-не-як.

 

•125

Час від часу, Анатолійович, цвях, верб'я, коли-не-коли, унтер-офіцер, Чигирин, не думати, нехтувати, Лук'янівка, Благовіщення, всього-на-всього, об'ємний, архітектурно-будівельний, антидержавний, дзвякнути, мереживо, кінець кінцем, контрастний, зціпити, південнослов'янський, аеродинамічний.

•120

Авіалінія, всесвітньо відомий, від'їхати, давним давно, один в один, будь у кого, хтозна-ким, видимо-невидимо, не зв'язати, невеселий, до речі, темно-зелений, нізащо, дощенту, щоправда, узгір'я, шелестіти, Ярослав Мудрий, хоч-не-хоч, веслування, Північна Буковина, вариво.

•127

Начебто, із-за рогу, святкування, аграрно-індустріальний, кістлявий, кювет, Бистриця, розм'якшити, Венера, неправдивий, не зняти, Франкові поезії, довгожданий, страшенний, возз'єднані, суспільно небезпечний, яскраво-червоний, доньчин, схаменутися, зчесати, довгов'язий.

•128

Суспільно необхідний, арф'яр, освітянський, зцементувати, суціль нокрійний, міддю, з боку на бік, віч-на-віч, роззява, рілля, піщано-гравійний, багатство, юннат, неждано, буквений, статтею, мудрістю, під'юджувати, дит'ясла, безкорисливий, будь на чому, як-таки, Конституція України.

•129

Узгір'я, Печерська лавра, глухонімий, де-не-де, Новочеркаськ, нездоланність, Національна гвардія, статей, суддя, хто-небудь, будь у чому, час від часу, джерелознавство, дзеленчати, віньєтка, народногосподарський, народнопоетичний, предорогий, преосвя щенство, від ранку до вечора, хоч би, пред'явити.

•130

Новообраний, причастя, предтеча, об'єктивний, Південно-Західна залізниця, північноукраїнський, превеликий, предивний, біло-синій, один в один, віч-на-віч, Великий піст, нюанс, промислово розвинутий, храмобудівництво, нез'ясований, не помічати, узвишшя, об'їжджати, Братислава, суб'єктивний, іванофранківець.

•131

Коліївщина, донині, документально точний, документально-публі цистичний, під'яремний, Біла Церква, з давніх-давен, священик, до побачення, півхвилини, зв'язатися, не приїжджати, не ламати, не лишивши, транс'європейський, Кривий Ріг, як-небудь, рік у рік, коли ж то, Ніцца, південнослов'янський, південно-східний.

•132

Сам-самісінький, віддзеркалення, Запорізька Січ, семиструнний, неждано-негадано, півгодини, свіжозораний, святкування, де б то, казна з чим, щосили, сюрреалізм, безсмертя, няньчин, об'їзний, немовбито, одним одна, до вподоби, пів-Азії, синьоокий, світло-сірий, роман «Юлія».

•133

Світломузика, півмісяця, всесвітньо-історичний, гостропроблемний, все одно, старозавітний, всеслов'янський, мережаний, передзасівний, пореформений, Богородиця, жовтогарячий, жовто-зелено-червоний, кароокий, буряний, сузір'я, норд-вест, без'ядерний, Прикарпаття, вояччина, без упину, празький.

•134

Ад'ютант, шевченківський стиль, Вінниччина, на віки вічні, навіки-віків, Цюрих, напівавтомат, загальноукраїнський, розв'язати, гірку вато-солоний, попідтинню, черв'як, кінокамера, прес-центр, нав'язування, пресвітлий, хоч би, віч-на-віч, Ватикан, поїжджу, Уманщина, тим-то.

•135

Загальнокультурний, міжгір'я, Побужжя, різко окреслений, радіо репортаж, проїзний, нетто, бур'ян, Нестор Літописець, різьбяр, в ногу, на льоту, дівчиноньці, билиноньці, під'юджувати, не сприйняти, непритомніти, Миколайович, ближчий, гігантський, празький, темно-синій, верф'ю.

•136

Різкоконтинентальний, жовтогарячий, різьботокарний, боротьба, новонароджений, Західна Сахара, віце-консул, бюджет, в'їжджати, насіннєсховище, Коста-Рика, помірно континентальний, спізнитися, по можливості, зшити, розпрощатися, ташкентський, пів'яблука, пів-Києва, на зло, спідлоба, поки що.

• 137

Ріо-де-Жанейро, Західний Буг, помірно -холодний, на око, темно-вишневий, який-небудь, шасі, Західний берег річки Йордан, в'їжджений, вітрозахисний, кременчуцький, черкаський, україномовний, червоно-жовтий, на добраніч, очеретина, Іван Карпенко-Карий, ірраціональний, абихто, будь-який, політико-економічний.

•138

Тьмяний, присвята, цитрина, туніський, анітрохи, щонайширше, таджицький, повік-віки, генерал-майор, складнопідрядність, куриво, до сих пір, деінде, рік у рік, до побачення, напівсвідомо, тонкорунний, суб'єктно-об'єктний, скоропис, підкарпатський, півверстви, не до ладу.

•139

Аргентина, вищевідзначений, козаччина, Хортиця, південно-західний, військовозобов'язаний, неждано-негадано, з діда-прадіда, дев'ятсот, багатовіковий, метеослужба, не віддячити, не схибивши, малодосвідчений, книжково-журнальний, Євангеліє, ґрунтообробний, електромережа, Донеччина, Олексійович, контрастний, мереф'янський.

•140

Сірокам'яний, зелено-жовтий, коли-небудь, десь же таки, ось-ось, важкоатлетичний, доньчин, всього-на-всього, бюро, ескадрилья, життєпис, з-поміж, попідвіконню, ні з кого, Петра й Павла, конкретно-історичний, конкретно розглянутий, іконостас, Ірландське море. Софійський собор, Стрийський парк, ООН.

•141

Чикаго, першооснова, Переяслав-Хмельницький, казна-звідки, принеси-но, стоп-кадр, читець-декламатор, доброчинність, ризький, зав'язаний, від'ємний, загальновизнаний, довготерпеливий, короткостроковий, персня, антифашистський, екс-чемпіон, фотожурналіст, дрібнокаліберний, більярд, асортимент.

•142

Галичина, Запоріжжя, склеїти, зжати, немовбито, внічию, чеський, гордіїв вузол, Шевченківська конференція, комета Галлея, дотла, військово-спортивний, народно-визвольний, ніжно-рожевий, готель «Славутич», в міру, не почули, непримиренний, мавпячий, в'язка, зрокканець, мікрооб'єкт, міні-спідниця, ні світ ні зоря.

•143

Повнолиций, пестливий, лимонно-жовтий, пшеничний, зеле нувато-коричневий, Спасівка, Мюнхен, немовля, не розповісти, який-небудь, легкоатлетичний, легкоозброєний, Німеччина, легко одягнений, Флоренція, стоградусний, казахський, Центральна рада, Скандинавія, латиноамериканський, планово-господарський, раз у раз.

•144

Лексико-граматичний, стоп'ятдесятирічний, різноголосся, Курильські острови, яблуньці, міськком, благословенний, якнайближчий, де-не-де, суспільно-трудовий, суспільно-політичний, щонайнижчий, торф'яний, розв'язування, поки що, мільйон, Львів, хто-небудь, ніскільки, де з ким, де в котрого, невпинний.

•145

Ні на якій, Шевченкове пророцтво, Святий Дух, таким чином, будь-що-будь, напередодні, мовби, як-от, духмяний, зв'язок, зцідити, бюро, дит'ясла, безбатченко, кістлявий, зшивальний, тераса, подеколи, фейлетон, добридень, жовтобокий, Придністров'я.

•146

Станція метро «Контрактова площа», пів-Європи, калуський, Прикаспійська низовина, абихто, аби на кому, авіашкола, авіа ційно-спортивний, крякати, довгожданий, агентство, іподром, напівпровідник, загальнооздоровчий, агатово-чорний, інтелігентський, резонанс, Дрогобиччина, без угаву, натщесерце, подорожжю, різних облич.

•147

Безцеремонний, морквяний, латиський, абищо, дівчинці, яскраво-фіолетовий, яснобарвний, таки зустріти, пліч-о-пліч, між'ярусний, п'ятдесят, півострів, модельєр, кінець кінцем, скажи-но, Володимир-Волинський, День незалежності України, Оперний театр, Маринці, льон-довгунець, Біловезька Пуща.

•148

Ясно-золотистий, де б таки, від абикого, аби до чого, нестямний, не відчуваючи, зісподу, ледве-ледве, розкидати, причинити, Декларація прав людини, сімдесят, таджицький, раз за разом, однострунний, рок-н-рол, садово-городній, сам на сам, фруктопереробний, ясно-блакитний, ясновельможний, по-латині.


• 149

Фотозбільшувач, моновистава, староукраїнський, самовчитель, півурожаю, чорнобривий, п'янкий, пан'європейський, словосполучення, макросвіт, не вивчаючи, нехтуючи, неласкавий, розв'язаний, невід'ємний, Данило Галицький, п'єдестал, з'ясувати, Володимирська гірка, аби-то.

•150

Лісосмуга, одноденний, людино-день, західноєвропейський, теленарис, підкреслено ввічливий, важковиховуваний, безвітряний, рутвяний, просьба, молотьба, не пред'явити, студентський, невіддільний, стишений, Покрова, Тибет, скільки-то, Рава-Руська, повсякчас, Парасчин, одним одна.

•151

Самовчитель, півурожаю, працездатний, темно-фіолетовий, велоспорт, одноденний, узлісся, прислів'я, людство, телерепортаж, абиякому, аби в якому, багатство, з'єднається, баластний, не відчути, незів'ялий, Андріївський узвіз, коріння, жменя, без пуття, Вавилон.

•152

Великобританський, будь на чийому, на будь-якому, аудіовізуальний, архієрей, тривідсотковий, новогрецький, Нова Зеландія, західноєвропейський, навчально-виховний, УПА, радіофізика, норд-вест, багатство, запорізький, екзаменатор, пів'яйця, півкроку, цвях, В'ячеслав, возз'єднання, співвітчизник.

•153

Узбіччя, Полісся, безліччю, гордістю, роз'єднав-таки, таки знайшов, скажи-но, зернина, плетиво, горіння, бранденбурзький, без кінця-краю, Андорра, Вірджинія, в'язень, Джек Лондон, дощомір, радіогазета, волелюбний, енергосистема, білокам'яний, напівсон, емоційно забарвлений, чотирьохактний, від'ємний.

•154

Священний, бязь, кроквяний, дужчий, Володимир-Волинський, в ногу, Андріївська церква, баластний, хвилина-дві, Голландія, газета «Голос України», тримай-но, п'ятирічний, десь-інде, забрав-таки, езопівська мова, до завтра, сіроокий, перекотиполе, телемарафон, день у день.

•155

Асканія-Нова, белетристика, в'язка, громадськість, десь-інколи, таки приніс, Дюма Старший, допізна, військовополонений, правобережний, вічнозелений, лівобережжя, теленовини, поки що, якнайвище, казна при кому, де ж таки, кількаразовий, первіснообщинний, кам'яновугільний.

•156

Народнопісенний, паровозобудівний, Канарські острови, Жовті Води, Жуль Берн, будь на чому, будь-де, бог Перун, дещиця, чимдуж, солодко-гіркий, розв'язаний, джерело, епоха Відродження, стоп-кран, хімічно зв'язаний, віце-президент, білоцерківський, ОПЕК, інтелігентський, покутський, пан'європейський.

•157

Віднині, Гвінея-Бісау, важкохворий, громадянська війна, буй-тур, з боку на бік, житньогірський, вранці, Коліївщина, завдовжки, коли б то, додому, лікар-еколог, імміграція, марево, ескадрилья, мавпячий, Західносибірська низовина, мало-помалу, Льодове побоїще, Ка-м'янець-Подільський.

•158

Всеукраїнський, біло-рожевий, білосніжний, прес-центр, правобережний, темно-коричневий, темношкірий, фонограма, північно-східний, блок-система, складноскорочений, староболгарський, прабатьківщина, співавтор, прядиво, полум'я, тьмяність, лимон нокислий, українсько-болгарський, Міжнародна асоціація україністів, Людвіг ван Бетховен.

•159

Плетиво, надприбуток, солом'яний, тихий-тихенький, широколистий, широко представлений, широкопредставницький, Керч, мис Доброї Надії, на біс, люксембурзький, контрреволюція, Мар'яна, Міжнародний комітет Червоного Хреста, яснолиций, ясно-червоний, цілодобовий, пустоцвіт, авіадесант.

•160

Міжконтинентальний, котрий-небудь, абиде, Конча-Заспа, МАГАТЕ, мимохідь, коли-не-коли, вельмишановний, лжепророк, тонкошкірий, балет «Лебедине озеро», молочно-білий, мідно-червоний, тоді-то, тоді ж, Колізей, Конституція України, Лісабон, марк-твенівський, літературно-художній.

•161

Низькорослий, низько-низько, всеслов'янський, мікрорайон, сон-трава, ломикамінь, нівроку, солом'яно-жовтий, малограмотний, мало-помалу, кіносценарій, телешоу, залізобетонний, інженер-механік, Міністерство освіти України, на-гора, обер-майстер, один в один, мимоволі, навскоси, ОТенрі, Палац урочистих подій.

•162

Отож-то, норд-остівський, Ніцца, не сьогодні-завтра, м'ясо-вовняний, обтрусити, Парнас, приладобудівний, суспільно корисний, темно-зелений, темноволосий, малоефективний, мікроаналіз, гречкосій, водоочисний, близько-близько, проїзний, безпечно, духмяний, у долинці, розпарений, кам'яний.

•163

Новоутворений, Новгород-Сіверський, Північний Льодовитий океан, суспільно небезпечний, морозостійкий, біостанція, кінорепортер, псевдовчений, зовнішньоторговельний, амперметр, жовтогарячий, жовто-зелений, багатозначний, не миритися, не покладаючись, нерадо, ніччю, рум'яніти, Ілля, безкрилий, скрипіти, вокзал.

•164

Найбільш зручний, Печерська лавра, Східнокитайське море, фотожурналіст, півміста, багатоповерховий, радіолокатор, північ-ноосетинський, телецентр, всюдихід, біло-золотий, білопінний, білосніжний, львів'яни, Святослав, необ'їжджений, переджнив'я, на диво, кіловат-година, Києво-Могилянська академія, Організація Об'єднаних Націй, Панамський перешийок.

•165

Надвечір'я, різнотрав'я, різьбяр, Ізяслав, небозвід, безшумний, Говерла, балет «Спартак», Володимирська гірка, Північна Буковина, багатостраждальний, мікрохвильовий, абсолютно прозорий, кількахвилинний, серцево-судинний, внутрішньополітичний, приватновласницький, ніжно-білий, ніжнотонний, срібло-злото, пів-України, півдюжини.

•166

Абсолютно чистий, повсякчас, Поділля, Рада Безпеки, Святий Дух, Приазов'я, абищо, деяка, ні в чому, хтозна в який, внутрішньополітичний, внутрішньодержавний, внутрішньо властивий, штабс-капітан, геологорозвідування, геолого-географічний, високоврожайний, авіапошта, діаметрально протилежний, рудоволосий, рудо-жовтий.

•167

Маловідомий, прямо протилежний, прямо-таки, прямолінійний, світломузика, світлоокий, світло-голубий, ультрачервоний, легкорозчинний, техніко-економічний, високоефективний, напівстиглий, пів'ягоди, пів-Чернігова, старання, квасолиння, життєствердний, попідвіконню, Республіка Індія, Сицилія, Пилипівка.

•    168

Прямо пропорційний, прямодушність, світло-каштановий, світловолосий, ультрахолодний, сивоголовий, високоповажний, зерноочищувальний, електронно-обчислювальний, подорожчати, послідовно миролюбний, Причорномор'я, сріблясто-білий, рослинно-тваринний, рослинознавство, таємничо-загадковий, Тимчасовий уряд, Уманщина, Державна Третьяковська галерея, Флорида.

•    169

Послідовно ввімкнений, послідовно розташований, послідовно-пе ріодичний, термоядерний, садово-городній, садозахисний, пізньозимовий, середньоєвропейський, золотисто-жовтий, золотоглавий, науково-технічний, яскраво-зелений, багрянолистий, Трипілля, трипільська культура, Чумацький Шлях, Центральна рада, Слобожанщина.

•170

Пропагандистський, запорізький, гуртожитський, прикарпатський, частоступінчастий, часто зворушений, хронікально-документальний, півавтомат, чорно-білий, чорнобровий, івано-франківський, івано-франківець, ранньовесняний, раннім-рано, пізньоантичний, галуззя, роздоріжжя, безмежжя, Наталці, синьці.

•171

Безсмертя, покликання, дозвілля, переконання, фотонабір, секундомір, високоавторитетний, супереліта, суперсучасний, супер'яхта, супер'ядро, національно-визвольний, мистецтвознавство, взаємовигідний, верболіз, екс-міністр, авіатранспорт, авіаційно-спор тивний, метеостанція, автопілот.

•172

Беззбройний, глибинний, неждано, людинознавчий, архівосховище, тонкострунний, високочолий, альфаметр, альфа-частинки, прем'єр-міністр, презентація, телефон-автомат, екстра-клас, двовладдя, ідейно-виховний, ідейно витриманий, Індокитай, живодайний, авіадесант, магазин-салон,' білопінний, біло-жовтий, мікроаналіз.

 

•173

Пресвітер, темнозабарвлений, темно-русий, темно-претемно, екс-директор, авіарейс, прес-брифінг, екслібрис, ідейно-художній, батько-мати, віце-губернатор, десь-колись, небесно-блакитний, лісокомбінат, військово-польовий, військовозобов'язаний, читець-декламатор, пів-Азії, північно-західний, прибережно-мор ський, чотиримісячний.

•174

Ікс-промені, віце-консул, американо-англійський, хліб-сіль, виставка-продаж, соціально-побутовий, агроекологічний, десь-не-десь, сріблисто-сірий, військовослужбовець, військово-юридичний, давній-прадавній, прибутково-видатковий, автофургон, півден ноукраїнський, пів-Америки, глибокозмістовний, нижчепідписані, зроду-віку, з розгону, сама самотою.

•175

Глибокодихальний, глибинно-поверховий, експорт-імпорт, соціально активний, соціально-економічний, макроеволюція, кіноповість, кінноспортивний, танкодесантний, тонко-технічний, стрічкошлі-фувальний, стрічкоподібний, півлимона, дівич-вечір, риболовно-спортивний, шестигодинний, рава-руський, сюди-туди.

•176

Соціально-культурний, соціально зумовлений, навік-віки, макраме, кіномонтаж, тандем-машина, джаз-фестиваль, рибопромисловий, українсько-білоруський, біло-синій, білосніжний, півапельсина, півдерева, міні-ЕОМ, русочубий, як-не-як, австро-угорський, священнослужитель, вакуум-камера, вантажно-розвантажувальний, вантажовідправник.

•177

Свободолюбство, загальновизнаний, макросвіт, кіноогляд, синьо-рожевий, соціально небезпечний, соціально-психологічний, танцклас, радіонукліди, міні-процес, рута-м'ята, острів Святої Єлени, світло-димчастий, світлотехнічний, любо-мило, Бахчисарай, Балхаш, скільки-небудь, гарячепресований, пилонепроникний.

•178

Джерелознавець, ретро-мода„ретроспективний, соціально свідомий, соціально-історичний, п'ятихвилинний, священнодійство, свіжоскопаний, вапняково-глинистий, бал-маскарад, лексико-грама-

тичний, лексикографічний, музично-драматичний, музикознавство, надґрунтовий, напівпричинений, наостанку, невідь-як, невідь на чому, однопелюстковий.

•179

Музично-танцювальний, музикотерапія, Наддністрянщина, Одер, Південне Полісся, Черемош, напівзруйнований, з невідь-чим, невідь з чим, односкладовий, південнокримський, південно-західний, контррозвідка, північноатлантичний, північно-східний, конференц-зал, мати-героїня, релігійно-філософський, релігієзнавство.

•180

Південноамериканський, Південна Америка, матеріально відповідальний, матеріально-технічний, рекламно-видавничий, теоретико-пізнавальний, хвилеподібний, червоно-зелено-синій, півсвіту, самовизначення, теплопостачання, хлібоперевезення, якнайрізноманітніший, вакуум-машина, зерносклад, льоноочисний.

• 181

Льон-сирець, льонопромисловість, зменшувально-пестливий, голкоподібний, режисер-постановник, зоогеографія, золотопро мисловість, м'ясо-кістковий, м'ясозаготівля, одинадцятилітній, естрадно-цирковий, червоно-жовтий, червонощокий, якнайдеталь ніший, національно-етнічний, рудопромисловий, судноскладальник, чистописання.

•182

Тьмяний, Лук'ян, п'ють, верб'я, зв'язок, рясний, солов'їний, бюджет, відв'язати, святковий, арф'яр, буряк, дзвякнути, м'ясо, гарячий, прем'єра, кювет, розм'яклий, духмяний, цвях, ін'єкція.

•183

Мавпячий, подвір'я, зоря, морквяний, бюрократ, рутвяний, роз'яснити, сузір'я, миш'як, плоскогір'я, торф'яний, медвяний, рятувальник, більярд, під'єднати, пір'їна, гравюра, кар'єр, ревю, бар'єр, кар'єрист, дит'ясла.

•184

Міжбрів'я, Зоряна, безхмар'я, під'яремний, подзвякувати, мюзикл, заряджати, висвячення, мін'юст, лижвяр, священик, об'єкт, п'ятсотріччя, під'язичний, звірятко, обм'яклий, підв'ялювати, від'єднання, сім'янин, Мюнхен, п'єдестал.

 

•185

Молотьба, сільський, уманський, людськість, ательє, близькість, дівчинці, яблуньці, голубоньці, хустинці, доньчин, неньчин, модельєр, тасьма, матінчин, вишеньці, ялинці, шістдесят, сьомий, кізоньці, билинці, Ньютон, Оксанці, кольє.

•186

Сеньйор, кольрабі, портьєра, медальйон, колисоньці, компаньйон, Оленці, хатиноньці, хатинці, скриньці, рученьці, зіроньці, долинці, долиноньці, матінці, Яринці, калиноньці, Луганщина, українці, родиноньці, мізинчик, вранці.

•187

Щоденник, потомствений, орлиний, безсмертя, іподром, голландський, навмання, бароко, небачений, туманність, фін, блаженний, лібрето, Бессарабія, Дарданелли, статтею, статей, багатогранний, міськком, Прикарпаття, віддзеркалення, Кассіопея.

•188

Відродження, анотація, Одіссей, галерея, бюлетень, тонна, дилема, божественний, Брюссель, шасі, акордеон, народжений, Галичина, приміщення, павутиння, сіллю, гордістю, узбіччя, узбіч, обличчя, облич, везіння, веління, рівнодення, сонцестояння.

•189

Не підпорядкувати, не веселитися, невеселий, невідворотно, неприятель, незнаний, невідчинений, нездужати, не здужати, не точити, незрівнянно, недобросовісний, непокірний, не будучи, не відчуваючи, не підв'язавши, нерідний, не до нас, не в нього, не шістнадцять, не всілякий, недолюблювати.

•190

Не брудни, нехтувати, ненавидіти, не почали, не піймавши, не кажучи, не залишайте, не повідомив, не з'явитися, неширокий, невиразно, невисоко, недобре, недорого, недруг, неозорий, негода, невпинний, недоля, недавній, не пишеться, не в'яжеться.

•191

Не річковий, а озерний; не шкідливий, а корисний; не м'який, а твердий; не п'ятий, а шостий; не вчора, а сьогодні; не білий, а чорний; нешкідливий, нем'який, невузький, непотрібний, незрівнянний, несказанний, неприязний, небайдужий, невтомний, невідмінюваний, неповторний.

Не скошений вчора, незібраний, непофарбований, ще не зігрітий, ненаписаний, нескладений, недуже прибраний, вже не почутий, ніким не доглянутий, незів'ялий, непомічений, не організований учнями, не підібраний вчасно, неоплачений, незданий, не прийнятий біб ліотекарем.

•193

Не маючи, не пізнавши, нехтуючи, не будучи, не зрозумівши, не спізнавши, не роззброївши, не скопавши, не узаконюючи, не при ховавши, ненавидячи, не підлетівши, не зсипавши, не схилившись, не сіючи, не простивши, не сфотографувавши, не розчесавши, не об'єднавши, не возвеличуючи, не приземлившись.

•194

П'ятиповерховий, трьохсотий, п'ятнадцять, шістдесят, вісімдесят, 40-мільйонний, дев'ять, дві цілих і одна друга, одна четверта, п'ять цілих і три сотих, тисяча шістсот вісімдесят п'ять, стодвадцятьсьомий, мільярд, мільйон, кільканадцять, півтораста, двохмільйонний, триразовий.

•195

Нікого, ні в кого, нікотрий, хто-небудь, у кого-небудь, ніхто, деякий, де в кого, казна в чому, будь-хто, котрийсь, чийсь, ніскільки, ні про кого, ні на який, будь у чому, ні для кого, ні від чого, дечий, де в чийого, абикотрий, аби в котрого.

• 196

Навесні, урозліт, спідлоба, щоднини, передусім, назавжди, абихто, уві сні, на жаль, видимо-невидимо, по-козацьки, тут-таки, таки підшукати, скажи-но, з року в рік, шито-крито, слово в слово, день за днем, більш-менш, як-не-як.

•197

Глибоко-глибоко, від краю до краю, пліч-о-пліч, коли-не-коли, по шосе, любо-дорого, по-сусідськи, лице в лице, тільки-тільки, одним одна, чин чином, на-гора, по-материнськи, будь-що-будь, де-де, час від часу, сяк-так, пильно-пильненько.

•198

Як-не-як, крок за кроком, з діда-прадіда, у стократ, по-львівськи, як-таки, кінець кінцем, урешті-решт, по восьме, звідки-небудь, рука в руку, з роду в рід, тільки-но, поки що, бозна-де, бозна на чийому, десь-колись, десь-не-десь, туди-сюди, куди ж таки.

•199

По-християнськи, раз по раз, півдарма, поодинці, подекуди, дотепер, насторожі, взимку, згарячу, на мить, без сліду, через силу, по змозі, з-за ґрат, таким чином, неначебто, по-німецьки, вряди-годи, підчас, напередодні, внаслідок, отож-то, дедалі, сказала б.   .

•200

Раз за разом, напівсвідомо, по-батьківськи, абияк, підтюпцем, на слово, влітку, стрімголов, на сором, з радості, тим часом, немовбито, по-білоруськи, під кінець, анічогісінько, підніс би, приїжджала б, тому-то. щодуху, вголос, безвісти, до сих пір.

Категорія: ДИКТАНТИ | Додав:
Переглядів: 714 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar