Головна » Файли » ДОШКОЛЯРИК

ПРОГРАМА розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя) «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ»
05.09.2012, 01:47
загрузка...

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впев-нений старт” / О. О. Андрієтті, О. П. Голубович, О.П.Долин-на, Т. В.Дяченко, Т. С. Ільченко, Г. Є. Іванова, Г. М.Лисенко, Т. В. Панасюк, Г.В. Петрова, Т.О.Піроженко, Н. М.Романко, Н. А. Случинська, Н.І.Трикоз. — Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 104 с.

ЗМІСТ

Вступ.................................................................................................................................................5

Фізичний розвиток.......................................................................................................................13

Фізичний розвиток................................................................................................................14

Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей...............................................15

Основи здорового способу життя та безпека життєдіяльності...16

Розвиток рухової активності.......................................................................................16

Перелік рухових умінь і навичок, потрібних для повноцінного фізичного розвитку старшого дошкільника..............................................17

Поради батькам........................................................................................................................23

Показники фізичного розвитку дитини............................................................24

Пізнавальний розвиток............................................................................................................25

Пізнавальний розвиток.....................................................................................................26

Загальнопізнавальний розвиток...............................................................................26

Логіко-математичний розвиток.................................................................................30

Поради батькам........................................................................................................................31

Показники загальнопізнавального розвитку дитини............................33

Показники логіко-математичного розвитку..................................................34

Мовленєвий розвиток.................................................................................................................36

Мовленнєвий розвиток......................................................................................................37

Розвиток зв’язного мовлення і комунікативних умінь........................40

Поради батькам........................................................................................................................46

Показники мовленнєвого розвитку........................................................................49

Художньо-естетичний розвиток.....................................................................................50

Художньо-естетичний розвиток..............................................................................51

Образотворча діяльність..................................................................................................51

Музична діяльність...............................................................................................................56

Театралізована діяльність..............................................................................................61

Поради батькам........................................................................................................................62

Показники художньо-естетичного розвитку................................................63

Ігрова діяльність.............................................................................................................................65

Ігрова діяльність......................................................................................................................66

Сюжетно-рольові ігри.........................................................................................................67

Конструкторсько-будівельні ігри............................................................................67

Театралізовані ігри...............................................................................................................68

Дидактичні ігри........................................................................................................................6

Рухливі ігри.................................................................................................................................69

Інтелектуальні ігри...............................................................................................................70

Народні ігри.................................................................................................................................70

Поради батькам........................................................................................................................71

Показники сформованості ігрових умінь.........................................................72

Трудова діяльність........................................................................................................................74

Трудова діяльність................................................................................................................75

Самообслуговування.............................................................................................................75

Господарсько-побутова праця....................................................................................76

Праця в природі.......................................................................................................................76

Поради батькам........................................................................................................................78

Показники володіння трудовими навичками та вміннями..............79

ДОДАТКИ

Додаток 1Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку.................................................................................82

Додаток 2Орієнтовні форми, методи, засоби освітньої роботи з дітьми......84

Додаток 3Схема загартовування дітей у дошкільному навчальному закладі і вдома..........................................87

Додаток 4Поради щодо організації дослідів у природному довкіллі зі старшими дошкільниками...................................................................................89

Додаток 5Орієнтовні показники нервово-психічного розвитку дітей 5-6 років.......................................................................................................................91

Додаток 6Показники прояву здібностей і нахилів у старших дошкільників.............................................................................................94

Прояви музичних здібностей і нахилів.............................................................94

Прояви артистичних здібностей і нахилів.....................................................94

Прояви літературних здібностей і нахилів....................................................94

Прояви художніх здібностей і нахилів..............................................................95

Прояви нахилів до рухової активності..............................................................95

Література................................................................................................................................97

Розділ “Фізичний розвиток” орієнтує педагогів і батьків на об’єднання зусиль для охорони життя, збереження та зміцнення здоров’я дітей, підвищення опірності організму до впливу негатив-них чинників навколишнього середовища, формування у дітей системи уявлень про власний організм і здоровий спосіб життя. В цьому розділі приділено увагу засобам ефективного впливу на стан здоров’я та фізичний розвиток дітей, способам оптимізації рухової активності старших дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності, а також визначено необхідні життєво важливі рухові уміння, навички та фізичні якості.У розділі “Пізнавальний розвиток” подано обсяг завдань, потрібних для розвитку пізнавальних інтересів, здібностей, психічних процесів та розумових операцій, розширення досвіду пізнання світу і себе у ньому, стимулювання самостійної пізнавальної активності як запоруки успішного подальшого навчання. Програмові завдання охоплюють загальнопізнавальний (“У світі природи”, “У світі предметів”, “У світі людей”) та логіко-математичний (“У світі чисел і цифр”, “У світі форм і величин”, “У світі простору і часу”) аспек-ти. Окремі завдання пізнавального розвитку передбачені у таких розділах Програми: “Фізичний розвиток”, “Мовленнєвий розвиток”, “Художньо-естетичний розвиток”.

Розділ “Мовленнєвий розвиток” ґрунтується на комплексному вирішенні завдань формування звукової культури мовлення, лексичного запасу, граматичного ладу мовлення дітей, комунікативних умінь через розвиток у них зв’язного мовлення (діалогічного і моно-логічного). В ньому окреслено й орієнтовний обсяг завдань із пропедевтики навчання елементів писемного мовлення у підрозділах “Навчання елементів грамоти”, “Підготовка до письма”.

У розділі “Художньо-естетичний розвиток” розкрито основні напрямки розвивального впливу дорослих, що є визначальними для розвитку природних задатків і здібностей дітей до різних видів художньої діяльності (образотворчої, музичної, театралізованої), естетичного ставлення до дійсності, формування художніх умінь і навичок, сприяння самовираженню у художній творчості. Зміст розділу згруповано в такі підрозділи: “Образотворча діяльність”, “Музична діяльність”, “Театралізована діяльність”. У кожному з них подано освітні завдання; орієнтовні теми з малювання, ліплення, аплікації, конструювання; перелік мистецьких творів, репертуару.

Розділ “Ігрова діяльність” акцентує на грі як провідній діяльності дошкільника, ефективному методі та засобі реалізації освітніх завдань з усіх напрямів розвитку особистості дитини. Освітні завдання подано з урахуванням специфіки впливу на старших дошкільників різних видів ігор (творчих, із правилами). Чільне місце відведено сюжетно-рольовій грі з огляду на її особливе значення, потенціал для особистісного зростання дітей.

Розділ “Трудова діяльність” зорієнтовано на реалізацію завдань трудового виховання через залучення дітей до різних видів праці (самообслуговування, господарсько-побутова, у природі, ручна/художня праця) у різноманітних формах організації (колектив-на праця, доручення, чергування). Програмові вимоги до оволодіння доступними видами праці ґрунтуються на таких вікових можливостях старших дошкільників: прагнення до самостійності, інтерес до життя і праці дорослих, схильність до наслідування і досягнення продуктивного результату діяльності.

У Програмі “Впевнений старт” сім’ю визнано основною соціальною інституцією, відповідальною за якісну підготовку дітей до оволодіння життєвою компетентністю. Оскільки сім’я обирає доступну для себе форму здобуття дітьми дошкільної освіти, вона має право розраховувати на кваліфіковану допомогу держави у реалізації конституційних прав і гарантій щодо рівних умов отримання дітьми якісної, доступної освіти у передшкільний період життя. З метою такої допомоги родинам кожен розділ цієї Програми пропонує по-ради, дотримання яких забезпечить цілісність і неперервність освіт-нього впливу на дітей.У додатках до Програми наведено орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку, форми, методи і засоби освітньої роботи з ними за кожним розділом, схему загартовування у дошкільному навчальному закладі і вдома, поради щодо організації дослідів у природному довкіллі, орієнтовні показники нервово-психічного розвитку дітей 5-6 років і прояву здібнос-тей та нахилів у старших дошкільників.

ОЗНАЙОМИТИСЯ

 

Категорія: ДОШКОЛЯРИК | Додав:
Переглядів: 2739 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
avatar