Головна » Файли » ДОШКОЛЯРИК

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ«Я У СВІТІ»
06.11.2019, 21:50
загрузка...

ОЗНАЙОМИТИСЯ

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція).

У 2 ч. Ч. ІІ. Від трьох до шести (семи) років / Аксьонова О. П., Аніщук А. М., Артемова Л. В. [та ін.] ; наук. кер. О. Л. Кононко. — Київ : ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014. — 452 с.

Програму розвитку дошкільного віку «Я у Світі» розроблено відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини впродовж дошкільного дитинства. Програма складається з двох частин. Частина ІІ Програми містить зміст освіти дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, батьків, студентів і викладачів педагогічних вишів.

Програма проголошує пріоритет принципу активності, відповідно до якого дошкільника визнають активним суб’єктом життєдіяльності зі своїм індивідуальним досвідом та особливим сприйманням світу. Такий підхід передбачає, що педагог ставиться до дитини як до особи, яка має право на власний вибір, прийняття самостійного рішення, свої переваги, особистий час, задоволення основних потреб, усамітнення, відстоювання власної гідності. Упровадження в практику принципу активності розширює ступені свободи дошкільника, актуалізує необхідність зіставлення педагогом змісту й форм подання нової інформації з життєвим досвідом, суб’єктивною позицією дитини, привертає увагу дорослого до створення сприятливих умов для розвитку креативності, творчих здібностей зростаючої особистості.

Матеріали Програми грунтуються на принципі природовідповідності, який має стати одним з основних у організації життєдіяльності дошкільника. Вони акцентують увагу педагогів на необхідності забезпечити ритмічність у зміні форм, етапів, інтенсивності буття дошкільника. Ритмічність як фундаментальний принцип існування Всесвіту передбачає врахування дорослим зв’язку сонячної активності й особливостей життєдіяльності та самопочуття дошкільника. Ритмічність урівноважує буття дитини, зберігає її психологічне здоров’я, створює комфортні й корисні умови для її повноцінного розвитку. Відповідно до Програми дорослий має забезпечувати оптимальне співвідношення діяльнісного стану дитини з її відпочинком, регламентованим та вільним часом, інтенсивних форм зайнятості з полегшеними. Програма передбачає право педагога вносити доцільні корективи у послідовність, тривалість, інтенсивність запланованих заходів за складних погодних умов, особливих обставин, специфічного стану дітей.

Програма містить дві частини. Частина І Програми охоплює вік немовляти та ранній вік, а частина ІІ — молодший та старший дошкільний вік. Так само, як і в новій редакції Базового компонента дошкільної освіти, у Програмі інваріантну складову змісту дошкільної освіти викладено за сімома освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Матеріали освітньої лінії «Особистість дитини» згруповано у два змістові блоки: «Фізичний розвиток» та «Розвиток особистості», кожний з яких має свою рубрикацію. Змістовий блок «Фізичний розвиток» містить такі складники: «Здоров’я та фізичний розвиток», «Рухова активність», «Гігієнічні та загартовувальні процедури», «Безпека організму та рухової активності», «Статева ідентифікація та диференціація». Змістовий блок «Розвиток особистості» представлено таки-ми складниками: «Уявлення про себе та самоставлення», «Емоційний досвід», «Спрямованість особистості», «Довільна поведінка», «Безпека життєдіяльності».

Закладені в освітній лінії «Дитина в соціумі» основи соціальної компетентності дитини засвідчуються комплексом знань, умінь та базових якостей за такими змістовими блоками: «Сім’я, родина», «Інші люди», «Дитяче товариство», «Об’єднання людей».

Матеріали освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» згруповано у змістові блоки «Рослинний світ», «Тваринний світ», «Явища природи», «Природні об’єкти», які є і в частині І Програми. Крім того, цю освітню лінію частини ІІ Програми доповнено змістовими блоками «Планета Земля», «Життєдіяльність людини», «Всесвіт».

Змістовими блоками освітньої лінії «Дитина у світі культури»є «Предметний світ» та «Світ мистецтва». Змістовий блок «Предмет-ний світ» окрім складників «Предмети побуту і вжитку», «Предметний світ за межами житла», «Предметно-практична діяльність», які є в частині І Програми, містить складник «Економічна освіченість». Змістовий блок «Світ мистецтва» містить складники: «Світ образотворчого мистецтва», «Світ музичного мистецтва», «Світ театрального мистецтва», «Світ літературного мистецтва», які тематично структуровані за змістом.

Категорія: ДОШКОЛЯРИК | Додав:
Переглядів: 20 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar