Головна » Файли » Бібліотека педагога » педагогічна література

Книга вчителя фізичної культури: Довідково-методичне видання
[ Викачати з сервера (1.68 Mb) ] 18.07.2015, 14:39
загрузка...


Книга вчителя фізичної культури: Довідково-методичне видання

Упоряд. С. І. Операйло, А. І. Ільченко, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова.— Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.— 464 с.

Видання містить чинні нормативно-правові акти вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки України у сфері загальної середньої освіти, що регулюють впровадження державних стандартів освіти; методичне забезпечення; оформлення документів про освіту; організацію навчально-виховного процесу; атестацію педагогічних працівників тощо.
Для вчителів фізичної культури, студентів педагогічних навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, науково-педагогічних працівників, широкого загалу громадян, які цікавляться питаннями нормативно-правового регулювання середньої освіти в Україні.

Автори-упорядники:
голова комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ, кандидат педагогічних наук С. І. Операйло;
заступник голови комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ, А. І. Ільченко;
начальник відділу фізичного виховання комітету з фізичного виховання та спорту МОНУ, вчитель–методист В. М. Єрмолова;
доцент кафедри реабілітації факультету фізичного виховання Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова Л. І. Іванова

Зміст
Конвенція про права дитини Ратифікована Постановою ВР №789-XII від 27.02.91
Закон України про позашкільну освіту Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 7 грудня 2000 року №2120-III
Закон України про фiзичну культуру i спорт вiд 10 лютого 2000 року №1453-III
Указ Президента України про Національну доктрину розвитку освіти (витяг) від 17 квітня 2002 року №347/2002
Національна доктрина розвитку освіти 
Указ Президента України про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту від 28 вересня 2004 №1148/2004
Національна доктрина розвиту фізичної культури і спорту
Указ Президента України про затвердження Цільової комплексної програми «Фізичне виховання — здоров’я нації» від 1 вересня 1998 року №963/98
Цільова комплексна програма «Фізичне виховання - здоров’я нації»
Указ Президента України про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні від 9 жовтня 2001 року №941/2001 .............................................88
Постанова Верховної Ради України про порядок введення в дію Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту» від 23 березня 1996 року №100а/96-ВР
Закон України про світу від 23 травня 1991 року №1060-XII
Постанова Кабінету Міністрів про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України від 15 січня 1996 р. №80
Про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
Постанова Кабінету Міністрів України про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання від 16 листопада 2000 р. №1717
Державний стандарт початкової загальної освіти (витяг) .......... 135
Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти Постанова Кабінет міністрів України від 14 січня 2004 р. №24.................................. 141
Державний стандарт базової і повної середньої освіти (витяг) .... 141
Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №433
Перелік типів позашкільних навчальних закладів .................. 151
Положення про позашкільний навчальний заклад .................. 152
Про схвалення Комплексної програми розвитку футболу на 2004–2008 роки Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. №904
Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності Постанова Кабінет Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1096 ..................................................... 165
Додаток ............................................................................. 165
Про нормативні документи з фізичного виховання Наказ Міністерства освіти України від 25.05.98р. №188 ................................................................. 166
Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді ................................................ 167
Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи Наказ Міністерства освіти і науки України
Академія педагогічних наук України від 12.07.2002 р. N401/52 .......................................................... 175
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12–річної школи
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р. №132 .............................................................. 177
Додаток 1. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(основна школа у структурі 12-річної) ...................................... 178
Додаток 2. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин (основна школа у структурі 12-річної)
Додаток 3. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов (основна школа у структурі 12-річної)
Додаток 4. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин (основна школа у структурі 12-річної)
Додаток 5. Таблиця розподілу годин на навчальні предмети за рівнями змісту .......................................................... 183
Додаток 6. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання старша школа (безпрофільна) у структурі 12-річної) ............... 184
Додаток 7. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (основна школа у структурі 12-річної) Природничо-математичний напрям
Додаток 8. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Природничо-математичний напрям 
Додаток 9. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Природничо-математичний напрям
Додаток 10. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Суспільно-гуманітарний напрям
Додаток 11. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Суспільно-гуманітарний напрям 
Додаток 12. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Філологічний напрям
Додаток 13. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Філологічний напрям 
Додаток 14. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Технологічний напрям 
Додаток 15. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних
закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Художньо-естетичний напрям
Додаток 16. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа у структурі 12-річної) Художньо-естетичний напрям 
Додаток 17. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа (профільна) у структурі 12-річної) Спортивний напрям
Додаток 18. Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (старша школа в структурі 12-річної)
Суспільно-гуманітарний та природничо-математичний напрям ..................................... 202
Додаток 19. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з
вивченням мови національних меншин (старша школа в структурі 12-річної) ..................................... 204
Додаток 20. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивчен-
ням двох іноземних мов (старша школа в структурі 12-річної) ...................................... 205
Додаток 21. Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національ-
них меншин (старша школа в структурі 12-річної) ...................................... 207
Додаток 22. Типовий навчальний план вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи
Очна форма навчання ............................................................. 208
Додаток 23. Типовий навчальний план вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи
Заочна форма навчання
(групові консультації та заліки) .............................................. 209
Додаток 24. Типовий навчальний план-схема спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів ............................................ 210
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Наказ Міністерство освіти і науки України від 20.02.2002 №128 ............................................................... 211
Додаток 1 до Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 ................................................................ 212
Додаток 2 до Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 ................................................................ 213
Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство освіти і науки України від 07.03.2001 №1/9-97
Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102 .................................................. 224
Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Інструкція (витяг) ................................................................ 225
Про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності Наказ від 15 квітня 1993 р. №102
Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України
Наказ Міністерства освіти України від 20.08.93р. №310 ................................................................. 265
Типове положення про атестацію педагогічних працівників України ............................................................................ 266
Про типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи
міністерства освіти України
Наказ Міністерства освіти України від 20.12.93 №455 ................................................................... 281
Про затвердження положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 №434 ................................................................ 292
Про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти Положення ............................................................................. 293
Про заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.02.2001р. №57
Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту Наказ Державного комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України від 19.04.2001 №1052 ......................... 296
Про Державну підсумкову атестацію навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Положення ............................................................................. 300
Про нормативи забезпеченості навчальних з акладів необхідним переліком фізкультурно-спортивного інвентарю та обладнання
Наказ Міністерства освіти і науки Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту від 30.05.2003р. №340
від 28.05.2003р. №1364 ............................................................ 305
Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, про-
фесійно-технічних та позашкільних навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки України
від 21.07.2003 №486 ................................................................ 309
Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-
технічних та позашкільних навчальних закладів ......................... 310
Про Всеукраїнські дитячі спортивні ігри серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів «старти надій» на
2003—2005 роки Положення ............................................................................. 314
Про Типові навчальні плани початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин
Наказ Міністерство освіти і науки України від 1 березня 2004р. №162 ........................................................ 320
Типові навчальні плани початкової школи з навчанням
українською та мовами національних меншин ............................ 321

Додаток 1 .............................................................................. 323
Додаток 2 .............................................................................. 324
Додаток 3 .............................................................................. 325
Регламент Всеукраїнських змагань з футболу на призи
клубу «Шкіряний м’яч» 2004–2007 рр. ...................................... 326
Додатки ................................................................................ 334
Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку вій-
ськово-спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») Українського козацтва
Наказ Міністерства освіти і науки України
м. Київ 25 грудня 2003 р. №855 ................................................. 338
Положення дитячо-юнацької військово-спортивної
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») українського козацтва .......... 340
Про Всеукраїнські змагання за комплексними тестами
навчальної програми оцінки стану фізичної підготовленос-
ті серед учнів 5–8 класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів «Зміна»
Положення ............................................................................. 368
Додаток 1 .............................................................................. 373
Додаток 2 .............................................................................. 373
Додаток 3 .............................................................................. 374
Про реєстрацію Статуту Спортивної Спілки учнівської
молоді України
Свідоцтво Міністерства України у справах молоді і спорту
від 8 грудня 1994 року №107 ..................................................... 374
Про реєстрацію Статуту Спортивної Спілки учнівської
молоді України
Наказ Міністерства України у справах молоді і спорту
8.04.1994 р. №276 .................................................................... 375
Про утворення фізкультурно-спортивних клубів та їх
осередків у вищих, середніх і професійно-технічних нав-
чальних закладах
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 22.03.2002 №210 ................................................................ 381
Типовий статут фізкультурно-спортивного клубу
спортивної спілки учнівської молоді загальноосвітнього та
професійно-технічного навчального закладу ............................... 382
Про введення уроку футболу в загальноосвітніх закладах I–III ступенів
Лист Міністерства освіти і науки України від 23.07.2001 №1/9–264 ......................................................... 386

Про затвердження Положення про апробацію навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2001 №447 ................................................................ 387
Про затвердження Положення про експериментальний
загальноосвітній навчальний заклад
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 20.02.2002 №114 ............................................................... 391
Про експериментальний загальноосвітній навчальний
заклад
Положення ............................................................................. 392
Про затвердження Порядку надання навчальній літера-
турі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів
та свідоцтва Міністерства освіти і науки України
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 07.06.2001 №440 ................................................................ 403
Порядок надання навчальній літературі, засобам
навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтва
Міністерства освіти і науки України .......................................... 404
Правила проведення туристських походів, експедицій
та екскурсій з учнівською і студентською молоддю України ............411
Додаток 1 .................................................................................420
Додаток 2 .................................................................................421
Правила безпеки під час проведення занять з фізичної
культури і спорту в загальноосвітніх навчальних
закладах (витяг) ...................................................................... 422
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N616 ................................................................. 448
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (витяг) ......................................................... 449
Категорія: педагогічна література | Додав: | Теги: Книга вчителя фізичної культури
Переглядів: 1239 | Завантажень: 242 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar