Головна » Файли » інше

вправа 224 - гдз Українська мова 5 клас Заболотний
07.10.2020, 02:10
загрузка...

224. І. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви е або и. Позначте орфограму. Правильність написання слів, щодо яких маєте сумнів, перевірте за словником.

Ст..повий, майст..р, л..лека, приб..р..жний, зв..селити, тр..вога, в..дмідь, бр..ніти, м..лодія, вос..ни, дзв..нить, ч..решня, гр..міти, підз..мелля, з..рновий, вел..тень, кол..сати, тижд..нь, дал..-чінь, пром..ніє, вит..рати, пш..ниця.

ІІ. Виділені слова поділіть на частини для переносу з рядка в рядок.

 

І. Степовий, майстер, лелека, прибережний, звеселити, тривога, ведмідь, бриніти, мелодія, восени, дзвенить, черешня, гриміти, підземелля, зерновий, велетень, колисати, тиждень, далечінь, променіє, витирати, пшениця. II. Під-земе-лля, під-земел-ля; про-ме-ніє.

Категорія: інше | Додав:
Переглядів: 14 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar