Головна » Файли » Бібліотека педагога

Календарно-тематичне планування уроків математики в 4 класі
31.08.2015, 21:01
загрузка...

__________________________________________________________________найменування загальноосвітнього навчального закладу

 

ПОГОДЖЕНО:                                                ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР                             ДИРЕКТОР         ___________________________  ______________________________

ПІБ                                                                     ПІБ

________________________________       ______________________________

                   підпис                                                                          підпис

«____»________________20____ р.               «_____»________________ 20___ р.

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з  МАТЕМАТИКИ

у _______ класі

на 20___ /20___ н. р.

Учителя: _________________________________________

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

__________________________________________________________________

Протокол  № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова  МО________________________________________________________

                                                                       ПІБ

 

 

 

 

 

Складено за підручником: Богданович М.В., Лишенко Г.П. Математика : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.В. Богданович. Г.П. Лишенко. – Київ : Генеза, 2015

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування

уроків математики в 4 класі

 

№ пор.

Дата проведення

Тема

Примітка

 

І  с е м е с т р (65 год)

Повторення матеріалу 3 класу.

Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000 (17 год)

 

1.

 

Усна й письмова нумерація трицифрових чисел. Табличне множення та ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

 

 

2.

 

 

 Нумерація трицифрових чисел. Запис чисел сумою розрядних доданків. Письмове додавання та віднімання трицифрових чисел. Розміщення відрізків на площині.

 

 

3

 

Складання та обчислення виразів. Розв’язування задач, що містять знаходження частини числа та задач обернених до знаходження суми добутків.

 

 

4.

 

 Множення та ділення з числами 1, 0. Множення та ділення суми на число.

 

 

5.

 

Письмове множення трицифрових чисел на одноцифрове число.  Складання задач, обернених до задач на знаходження суми двох добутків. Задачі на множення числа на добуток. Круглі числа.

 

 

6.

 

Ділення з остачею. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове число.

 

 

7.

 

Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове число. Розв’язування задач, що включають збільшення (зменшення) числа в кілька разів та знаходження частини числа.

 

 

8.

 

Знаходження числа за значенням його частини. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове.

 

 

9.

 

Множення та ділення чисел на 10 і 100. Задачі, що містять частини, та задачі на поступове зведення до одиниці.

 

 

10.

 

 Письмове множення на розрядні числа. Розв’язування задач та рівнянь. 

 

 

11.

 

Письмове множення на двоцифрове число. Робота з нерівностями. Задачі обернені до задач на суму двох добутків.

 

 

12.

 

Письмове множення на двоцифрове число.

 

 

13.

 

Письмове ділення на розрядне двоцифрове число. Задачі на різницеве порівняння двох часток.

 

 

14.

 

Контрольна робота.

 

 

15.

 

Аналіз контрольної роботи. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрове число.

 

 

16.

 

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрове число . Розв’язування задач, що містять знаходження частини числа.

 

 

17.

 

Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове число з остачею. 

 

 

Нумерація багатоцифрових чисел (22 год)

 

18.

 

Утворення, запис, читання чотирицифрових чисел у межах двох тисяч.

 

 

19.

 

Утворення , запис, читання  чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Утворення числа 2000. Лічба тисячами до 10 тисяч.

 

 

20.

 

Читання і запис чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чисел з розрядних доданків. Види кутів. 

 

 

21.

 

Читання і запис  чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа та числа за значенням його частини.

 

 

22.

 

Читання і запис чотирицифрових чисел, визначення загальної кількості сотень і тисяч у числах. Побудова кола.

 

 

23.

 

Утворення, читання та запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Нерівності.

 

 

24.

 

Читання і запис чисел у межах 20 000. Утворення числа  20 000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. Письмове віднімання трицифрових чисел.

 

 

25.

 

Читання і запис п’ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки й утворення числа з розрядних чисел. Письмове віднімання і додавання у випадку трьох компонентів.       

 

 

26.

 

Читання і запис п’ятицифрових чисел. Порівняння чисел, визначення загального числа десятків, сотень, тисяч. Перевірка письмового ділення множенням.

 

 

27.

 

Нумерація шестицифрових чисел у межах 200 000. Повторення ділення на одноцифрове число.

 

 

28.

 

Читання і запис чисел у межах 200 000. Утворення числа 200 000. Лічба сотнями тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон.

 

 

29.

 

Читання, запис і порівняння шестицифрових чисел.

 

 

30.

 

Контрольна робота.

 

 

31.

 

Аналіз контрольної роботи. Нумерація шестицифрових чисел, поняття класу. Таблиця розрядів і класів.

 

 

32.

 

Читання та запис шестицифрових чисел . Множення та ділення на 10, 100, 1000.

 

 

33.

 

Читання та запис шестицифрових чисел, визначення загальної кількості десятків, сотень, десятків тисяч у числі. Розв’язування задач на четверте пропорційне способом відношень.

 

 

34.

 

Десяткова система числення , збільшення ( зменшення) числа у  10, 100, 1000 разів. Розв’язування задач і рівнянь.

 

 

35.

 

Одиниці вимірювання довжини.

 

 

36.

 

Одиниці вимірювання маси.

 

 

37.

 

Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими.

 

 

38.

 

Одиниці вимірювання часу.

 

 

39.

 

Повторення одиниць вимірювання величин.

 

 

 

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел (18 год)

 

40.

 

Дія додавання, закони додавання.

 

 

41.

 

Дія віднімання, властивості дії віднімання та їх використання для обчислень.

 

 

42.

 

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

 

 

43.

 

 Перевірка дій віднімання і додавання.

 

 

44.

 

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел у випадку  одночасного переходу  через кілька розрядів.

 

 

45.

 

Додавання у випадку кількох доданків.

 

 

46.

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня .

 

 

47.

 

Контрольна робота

 

 

48.

 

 

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених одиницях довжини і маси.

 

 

49.

 

Круглі числа. Складання виразів за задачами з буквеними даними.

 

 

50.

 

Додавання і віднімання складених іменованих чисел виражених одиницями часу.

 

 

51.

 

Розв’язування  задач на час і рівнянь.

 

 

52.

 

Застосування округлення чисел при додаванні та відніманні.

 

 

53.

 

Діаграми. Розв’язування  задач , що містять непряме збільшення ( зменшення ) на кілька одиниць.

 

 

54.

 

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості.

 

 

55.

 

Задачі на знаходження відстані.

 

 

56.

 

Задачі на знаходження часу за відстанню і швидкістю, дії зі складеними іменованими числами.

 

 

57.

 

Ознайомлення з назвами геометричних тіл.

 

 

Множення та ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число (27 год)

 

58.

 

Дія множення. Закони множення та їх застосування.

 

 

59.

 

Письмове множення на одноцифрове число.

 

 

60.

 

Обчислення виразів із застосуванням алгоритму письмового множення багатоцифрових чисел на одноцифрове.

 

 

61.

 

Множення у випадку кількох нулів у першому множнику.

 

 

62.

 

Контрольна робота

 

 

63.

 

Аналіз контрольної роботи. Множення багатоцифрових чисел, які закінчуються нулями.

 

 

64.

 

Поняття площі. Квадратний сантиметр.

 

 

65.

 

Площа прямокутника.

 

 

ІІ  с е м е с т р (71 год)

 

66.

 

Повторення вивченого. Розв’язування задач на знаходження площі прямокутника.

 

 

67.

 

Одиниці вимірювання площі та співвідношення між ними.

 

 

68.

 

Визначення площі прямокутної ділянки за її планом.

 

 

69.

 

Знаходження довжини однієї зі сторін прямокутника за довжиною іншої сторони і його площею.

 

 

70.

 

Знаходження площі невеликих фігур за допомогою палетки.

 

 

71.

 

Дія ділення та її властивості.

 

 

72.

 

Ділення  багатоцифрового числа на одноцифрове (загальний випадок)

 

 

73.

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на зведення до одиниці.

 

 

74.

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням.

 

 

75.

 

Контрольна робота

 

 

76.

 

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нулі.

 

 

77.

 

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, коли частка містить в середині нулі.

 

 

78.

 

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число.

 

 

79.

 

 Письмове ділення складених іменованих чисел на одноцифрові.

 

 

80.

 

Ділення складеного іменованого числа на просте іменоване.

 

 

81.

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух двох тіл.

 

 

82.

 

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на зустрічний рух.

 

 

83.

 

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух.

 

 

84.

 

Ділення багатоцифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000. Задачі на спільну роботу.

 

 

Дроби (7 год)

 

85.

 

Знаходження частини числа і числа за значенням його частини .

 

 

86.

 

Дроби.

 

 

87.

 

Знаходження дробу від числа.

 

 

88.

 

Задачі на знаходження дробу від числа. Вирази зі змінною, що повторюється двічі.

 

 

89.

 

Знаходження числа за значенням його дробу.

 

 

90.

 

Розв’язування задач із дробами.

 

 

91.

 

Контрольна робота

 

 

Множення та ділення на розрядні числа (14 год)

 

92.

 

Аналіз контрольної роботи. Повторення законів множення. Заміна розрядних  чисел добутком одноцифрового числа і відповідної розрядної одиниці.

 

 

93.

 

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні.

 

 

94.

 

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні.

 

 

95.

 

Задачі на пропорційний поділ.

 

 

96.

 

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач із буквеними даними та на пропорційний поділ.

 

 

97.

 

Розв’язування та складання задач на пропорційне ділення. Рівняння та нерівності.

 

 

98.

 

Усне ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа.

 

 

99.

 

Ділення з остачею на двоцифрові числа. Усне ділення круглих чисел на розрядні.

 

 

100.

 

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею.

 

 

101.

 

Ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Порівняння задач на пропорційне ділення. 

 

 

102.

 

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на рух у протилежних напрямках.

 

 

103.

 

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні, коли в частці будуть нулі.

 

 

104.

 

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел.

 

 

105.

 

Контрольна робота.

 

 

Письмове множення та ділення на двоцифрове число (24 год)

 

106.

 

Аналіз контрольної роботи. Множення двоцифрових чисел на двоцифрові.

 

 

107.

 

Множення трицифрового числа на двоцифрове.

 

 

108.

 

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Рівняння.

 

 

109.

 

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові. Порівняння задач на знаходження невідомого за двома різницями.

 

 

110.

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії.

 

 

111.

 

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові.

 

 

112.

 

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові з нулем у середині. 

 

 

113.

 

Ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові.

 

 

114.

 

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Середнє арифметичне кількох чисел.

 

 

115.

 

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на середнє арифметичне.

 

 

116.

 

Контрольна робота.

 

 

117.

 

Аналіз контрольної роботи Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові.

 

 

118.

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням.

 

 

119.

 

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка.

 

 

120.

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, коли частка містить нулі.

 

 

121.

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі в кінці.

 

 

122.

 

Ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі.

 

 

123.

 

Ділення іменованих чисел на двоцифрові.

 

 

124.

 

Знаходження значень виразів на сумісні дії.

 

 

125..

 

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Ускладнені задачі на знаходження четвертого пропорційного.

 

 

126.

 

Обчислення виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Рівняння.

 

 

127.

 

Контрольна робота.

 

 

128.

 

Аналіз контрольної роботи. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. 

 

 

129.

 

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа, коли у частці є нулі.

 

 

130−136

 

Вибіркове  повторення  вивченого  матеріалу. Повторне розв’язування задач із підручника та задач із логічним навантаженням

         

 

Категорія: Бібліотека педагога | Додав: | Теги: календарно-тематичне, планування, Богданович, 2015
Переглядів: 3331 | Завантажень: 0 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
avatar
1
Підкажіть, будь-ласка, як скачати?
Ответ: можна виділити мишкою і зкопіювати собі в Word-документ, наприклад
avatar
2
smile
avatar