Головна » Файли » Бібліотека педагога

Практикум з методики навчання української мови в загально-освітніх закладах
22.10.2019, 22:21
загрузка...

Практикум з методики навчання української мови в загально-освітніх закладах: модульний курс : Посібник для студентів пед.університетів та інститутів/ Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк.– К.: Ленвіт, 2011. – 366 с.

Практикум з методики навчання української мови доповнює підручник, відповідає чинній програмі (Київ: Ленвіт, 2010) і цілком забезпечує практичнолабораторні заняття. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе студентам самостійно опанувати курс методики навчання української мови в середніх закладах освіти. Розрахований на студентівфілологів, учителівсловесників та викладачів ВНЗ

ОЗНАЙОМИТИСЯ

Зміст

Передмова..................................................................................................... 5

Організація навчального процесу з методики навчання української мови ........ 7

Змістовий модуль 1 Загальні питання методики навчання української мови в середній школі ...... 26

Тема 1. Методика української мови як наука і навчальна дисципліна ....... 2 6

Тема 2. Українська мова як навчальна дисципліна в закладах освіти. Аналіз чинних програм і підручників ........................................................... 3 5

Тема 3. Психологічні й дидактичні основи навчання української мови ..... 5 2

Тема 4. Методи, прийоми і засоби навчання української мови .................. 6 4

Тема 5. Типи уроків української мови, їх структура і методика проведення 8 0

Змістовий модуль 2 Методика вивчення основних розділів курсу української мови ..... 104

Тема 1. Методика навчання фонетики й орфоепії ..................................... 104

Тема 2. Методика навчання лексики і фразеології .................................... 119

Тема 3. Методика вивчення будови слова і словотвору ............................. 133

Тема 4. Методика вивчення частин мови ................................................... 143

Тема 5. Методика вивчення синтаксису..................................................... 157

Тема 6. Методика формування орфографічної грамотності учнів ............ 175

Тема 7. Методика формування пунктуаційної грамотності учнів ............ 187

Змістовий модуль 3 Методика мовленнєвого розвитку учнів......

Тема 1. Наукові основи мовленнєвої діяльності учнів ................................ 198

Тема 2. Навчання рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності................................... 209

Тема 3. Методика творчих робіт.................................................................. 237

Змістовий модуль 4 Стилістика, культура мовлення та риторика .................. 250

Тема1.Методика опрацювання стилів, формування стилістичних умінь та культури мовлення........ 250

Тема 2. Методика роботи з риторики ......................................................... 270

Змістовий модуль 5 Методика формування мовної особистості в процесі реалізації стандартизованої мовної освіти............. 288

Тема 1. Спецкурси та факультативні заняття з української мови .............. 288

Тема 2. Методика вивчення загальних відомостей про мову .................... 294

Тема 3. Особливості навчання української мови в старших классах різних типів шкіл ...... 305

Змістовий модуль 6 Позакласна робота з української мови ................. 314

Змістовий модуль 7 Методична робота вчителя-словесника......................... 323

Навчальна й педагогічна практика, стажування магістрантів ...................... 329

 

Категорія: Бібліотека педагога | Додав:
Переглядів: 54 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar