Головна » Файли » Бібліотека педагога

Практикум з методики навчання іноземних мов і культур
02.11.2019, 19:58
загрузка...

Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загально:освітніх навчальних закладах : англ. мова, нім. мова, франц. мова, ісп.мова: навчальний посібник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за редакцією Ніколаєвої С. Ю. – Ірпінь : Видавець Романенко Л. Л., 2016. – 398 с.

ОЗНАЙОМИТИСЯ

 

ЗМІСТ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ........................................................... 6

ПЕРЕДМОВА.................................................................................. 8

І.ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОВОЛОДІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ.......................................... 13

1. Як працювати над матеріалом модуля і міні-модуля..................... 13

1.1. Як готуватися до лекції і конспектувати її .................................. 15

1.2. Як готуватися до практичного заняття і працювати на ньому ... 19

1.3. Як опрацьовувати матеріал модуля чи міні:модуля самостійно 25

1.3.1. Як писати реферат ............................................................ 25

1.3.2. Як розробляти план:конспект позакласного заходу з іноземної мови ............................................................... 31

1.4. Як готуватися до модульної контрольної роботи і виконувати її 36

1.4.1. Загальні рекомендації....................................................... 36

1.4.2.Приклади модульних контрольних робіт ......................... 36

2.Як готуватися до заліку і складати його..................................... 39

2.1.Загальні рекомендації................................................................. 39

2.2.Приклади завдань....................................................................... 43

3.Як готуватися до іспиту і складати його..................................... 44

3.1.Загальні рекомендації................................................................. 44

3.2.Приклади завдань....................................................................... 49

4.Як готуватися до кваліфікаційного іспиту і складати його .......... 61

4.1.Загальні рекомендації................................................................. 61

4.2.Приклади екзаменаційних білетів .............................................. 71

ІІ.ЗМІСТОВІ МОДУЛІ І МІНІ-МОДУЛІ.................................... 75

1.Змістовий модуль “Теоретичні основи методики навчання іноземних мов і культур”......................................................................... 75

1.1.Міні:модуль “Професійна компетентність учителя іноземної мови і культури” .. 75

1.2.Міні:модуль “Методика навчання іноземних мов і культур як наука та її зв’язок з іншими науками” ................................... 90

1.3. Міні:модуль “Система навчання іноземних мов і культур” .... 101

1.4. Міні:модуль “Контроль у навчанні іноземних мов і культур” .. 111

1.5.Міні:модуль “Психолінгвістичні засади формування іншомовної комунікативної компетентності та система вправ”

2.Змістовий модуль “Методика формування мовних компетентностей”.................................................................. 131

2.1.Міні:модуль “Методика формування іншомовної фонетичної компетентності”....................................................................... 131

2.2.Міні:модуль “Методика формування іншомовної лексичної компетентності”....................................................................... 142

2.3.Міні:модуль: “Методика формування іншомовної граматичної компетентності”....................................................................... 157

2.4.Міні:модуль “Методика формування іншомовних компетентностей у техніці читання і письма” ......................... 171

3.Змістовий модуль “Методика формування мовленнєвих компетентностей”.................................................................. 181

3.1. Міні:модуль “Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні”.................................................. 181

3.2. Міні:модуль “Методика формування іншомовної компетентності в діалогічному мовленні” ............................... 191

3.3. Міні:модуль “Методика формування іншомовної компетентності в монологічному мовленні” ........................... 211

3.4. Міні:модуль “Методика формування іншомовної компетентності у читанні” ....................................................... 227

3.5. Міні:модуль “Методика формування іншомовної компетентності у письмі” ......................................................... 243

4.Змістовий Модуль “Методика формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності”.............................. 265

5.Змістовий модуль “Методика формування навчально-стратегічної компетентності”.................................................................... 275

6.Змістовий модуль “Методика організації і забезпечення процесу формування іншомовної комунікативної компетентності”........ 285

6.1.Міні:модуль “Планування освітньо-виховного процесу”........ 285

6.2.Міні:модуль “Урок як основна форма освітньо:виховногопроцесу”......... 295

6.3.Міні:модуль “Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів початкової школи” ... 302

6.4.Міні:модуль “Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів основної і старшої школи” ...... 313

6.5.Міні:модуль: “Самостійна та автономна робота учнів” .......... 323

6.6.Міні:модуль “Індивідуалізація процесу формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності”......................... 338

6.7.Міні:модуль “Позакласна робота з іноземних мов і культур” . 347

7.Змістовий модуль “Особливості поглибленого навчання іноземних мов і культур”........................................................................ 356

8.Змістовий модуль “Методи і технології навчання іноземних мов ікультур” ................................................................................ 365

III. КОНТРОЛЬНИЙ МОДУЛЬ “САМОКОНТРОЛЬ І САМООЦІНКА ВОЛОДІННЯ МЕТОДИЧНОЮКОМПЕТЕНТНІСТЮ”........................................................ 373

1.Самоконтроль і самооцінка знання методичної термінології . 373

2.Самоконтроль і самооцінка знання теоретичних засад формування іншомовної комунікативної компетентності ...... 378

3.Самоконтроль і самооцінка методичних умінь формування іншомовної комунікативної компетентності.................. 381

4.Самоконтроль і самооцінка психологічної готовності допрофесійної діяльності вчителя іноземних мов ................. 395

IV. КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ ................................................................ 396

Категорія: Бібліотека педагога | Додав: | Теги: методика навчання, Практикум
Переглядів: 31 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar