Головна » Файли » Бібліотека педагога

Українська мова. 5 клас. І семестр (за підручником О. В. Заболотного)
22.10.2020, 22:19
загрузка...

 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Українська мова. 5 клас. І семестр (за підручником О.В. Заболотного, В. В. Заболотного) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 126, [2] с. — (Серія «Мій конспект»). У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для І семестру 5 класу за новою програмою 11-річної школи (за підручником О.В. Заболотного, В. В. Заболотного; К.: Генеза, 2013).

Зміст

Урок № 1. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України........................................ 5

Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їхні особливості. Робота з книжкою: способи виділення частин змісту в тексті...... 7

Урок № 3. Частини мови. Іменник..................................... 11

Урок № 4. Частини мови. Прикметник................................. 13

Урок № 5. Розвиток зв’язного мовлення № 2. Спілкування як важливий складник культури людини. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення. Основні правила спілкування .... 15

Урок № 6. Частини мови. Числівник.................................... 17

Урок № 7. Розвиток зв’язного мовлення № 3. Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема, основна думка тексту. Мікротема. Читання мовчки текстів різних стилів.............................................. 19

Урок № 8. Частини мови. Займенник....................................... 21

Урок № 9. Частини мови. Дієслово.................................. 23

Урок № 10. Частини мови. Дієслово ....................................... 25

Урок № 11. Частини мови. Прислівник ................................ 27

Урок № 12. Частини мови. Прийменник............................ 29

Урок № 13. Частини мови. Сполучник. Використання сполучників і, та, й, а, але для зв’язку слів у реченні............................. 31

Урок № 14. Контрольна робота № 1 з теми «Вступ. Повторення вивченого в початкових класах» (диктант) .... 33

Урок № 15. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми та речення. Головне й залежне слово в словосполученні ................... 35

Урок № 16. Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично). Лексикологія. Засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів’їв, крилатих висловів. Культура мовлення. Синонімічність словосполучень різної будови ............ 37

Урок № 17. Розвиток зв’язного мовлення № 4. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка). Абзац. Ключові слова в тексті. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування.......... 39

Урок № 18. Речення, його граматична основа............................ 41

Урок № 19. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення ...................... 43

Урок № 20. Тренувальні вправи з теми «Словосполучення. Головні члени речення». Текст. Удосконалення вмінь лаконічно формувати теми усних і письмових висловлювань, переказувати сприйняту інформацію, використовувати у висновку прислів’я й приказки ........................................... 45

Урок № 21. Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру ............ 47

Урок № 22. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини.......... 49

Урок № 23. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини............. 51

Урок № 24. Речення. Головні й другорядні члени речення ......................... 53

Урок № 25. Розвиток зв’язного мовлення № 6. Стилі мовлення (загальне ознайомлення). Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови як аргументи................................... 55

Урок № 26. Тренувальні вправи з теми «Другорядні члени речення»................ 57

Урок № 27. Розвиток зв’язного мовлення № 7. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум ...................................................... 59

Урок 28. Контрольна робота № 2 з теми «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення» (Тестові завдання)............................................ 61

Урок № 29. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і) ......................... 63

Урок № 30. Розвиток зв’язного мовлення № 8. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Усний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису тварини ............ 65

Урок № 31. Речення з однорідними членами. Узагальнювальне слово при однорідних членах .................... 67

Урок № 32. Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами»............... 69

Урок № 33. Звертання. Роль звертань у реченні (практично)............................ 71

Урок № 34. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично)...... 73

Урок № 35. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком............... 75

Урок № 36. Тренувальні вправи з теми «Складне речення». Культура мовлення. Синонімічність, складних і простих речень........................................................... 77

Урок № 37. Розвиток зв’язного мовлення № 9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (усно).................................. 79

Урок № 38. Розвиток зв’язного мовлення № 10. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин (письмово)............................ 81

Урок № 39. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Текст. Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису й розповіді........................................... 83

Урок № 40. Самостійна робота з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення». Читання мовчки............................................. 85

Урок № 41. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові................................... 87

Урок № 42. Розвиток зв’язного мовлення № 11. Аналіз контрольного переказу. Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично)....................................... 89

Урок № 43. Діалог. Тире при діалозі. Удосконалення вмінь складати діалоги.............. 91

Урок № 44. Діалог. Розділові знаки при діалозі.................................................. 93

Урок № 45. Контрольна робота № 3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог» (Тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання) ............. 95

Урок № 46. Звуки мови й мовлення. Голосні й приголосні звуки .......................... 99

Урок № 47. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі. Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ ...... 101

Урок № 48. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі ..................... 103

Урок № 49. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв ..................... 105

Урок № 50. Твір-опис тварини в художньому й науковому стилях................. 107

Урок № 51. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ................................ 109

Урок № 52. Тренувальні вправи з теми «Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ»....... 111

Урок № 53. Cеместрова контрольна робота. Диктант із тестовими завданнями....... 113

Урок № 54.. Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично)........... 117

Урок № 55. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка.... 121

Урок № 56. Контрольна робота з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання) ...... 123

Категорія: Бібліотека педагога | Додав:
Переглядів: 404 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar