Головна » Файли » Бібліотека педагога

Українська мова. 5 клас. ІІ семестр (за підручником О. В. Заболотного)
22.10.2020, 22:04
загрузка...

ПЕРЕГЛЯНУТИ

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для ІІ семестру 5 класу за новою програмою 11-річної школи (за підручником О. В. Заболотного, В. В. Заболотного; К.: Генеза, 2013).

Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 132, [4] с. — (Серія «Мій конспект»)

Зміст

Урок № 57. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Орфограма (практично) ….5

Урок № 58. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом ….. 7

Урок № 59. Основні правила переносу …. 9

Урок № 60. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] та [о] перед складом з наголошеним

[у] в коренях слів … 11

Урок № 61–62.__Орфографічний словник. Орфографічна помилка, її умовне позначення .. 13

Урок № 63. Тренувальні вправи з теми «Орфографія» … 15

Урок № 64. Розвиток зв’язного мовлення № 14. Твір-опис окремих предметів у художньому стилі … 17

Урок № 65. Контрольний диктант .. 19

Урок № 66. Уподібнення приголосних звуків … 21

Урок № 67. Спрощення в групах приголосних …. 23

Урок № 68. Розвиток зв’язного мовлення № 15. Твір-розповідь на основі власного досвіду

в художньому стилі … 25

Урок № 69. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування [о] —

[а], [е] — [і], [е] — [и], [о], [е] з [і] (практично) … 27

Урок № 70. Чергування [о] — [е] після шиплячих та [г], [к], [х] в коренях слів. Чергування

приголосних [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з], [ц], [с] … 29

Урок № 71. Основні випадки чергування у‑в, і-й … 31

Урок № 72. Розвиток зв’язного мовлення № 16. Усний твір-оповідання про випадок із життя.

Відгук про висловлювання товариша … 33

Урок № 73. Фонетична транскрипція. Вимова префіксів з‑ (зі-, с‑), роз-, без- .. 35

Урок № 74. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, я, ю, є. Сполучення йо, ьо .. 37

Урок № 75. Правила вживання знака м’якшення …. 39

Урок № 76. Розвиток зв’язного мовлення № 17. Усний переказ художнього тексту розповідного

характеру з елементами роздуму … 41

Урок № 77. Правила вживання апострофа …. 43

Урок № 78. Подвоєння букв на позначення подовження м’яких приголосних та збігу однакових

приголосних звуків …. 45

Урок № 79. Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів .. 47

Урок № 80. Букви и, і. Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження .. 49

Урок № 81. Подвоєння букв у загальних та власних назвах. Виразне читання вголос .. 51

Урок № 82. Тренувальні вправи з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» … 53

Урок № 83. Контрольна робота № 5 з теми «Фонетика. Орфоепія. Орфографія» … 55

Урок № 84. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Культура мовлення.

Використання слів відповідно до їхнього значення … 57

Урок № 85. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях. Культура

мовлення. Доцільність використання слів із переносним значенням. Лексична помилка

(практично) … 59

Урок № 86. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення

з тлумачним і перекладним словниками. Культура мовлення. Доцільність використання

стилістично забарвлених слів … 61

Урок № 87. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми). Ознайомлення зі словниками

синонімів, антонімів. Словникові статті в словниках різних типів … 63

Урок № 88. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму . 65

Урок № 89. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму …67

Урок № 90. Тренувальні вправи з теми «Групи слів за значенням». Культура мовлення. Доцільність

використання синонімів для уникнення невиправданих повторів слів … 69

Урок № 91. Розвиток зв’язного мовлення № 20. Відповідь на уроках української мови в науковому

стилі …. 71

Урок № 92. Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови .. 73

Урок № 93. Тренувальні вправи з теми «Лексикологія». Слухання — розуміння текстів різних

стилів і типів мовлення … 75

Урок № 94. Розвиток зв’язного мовлення № 21. Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса … 77

Урок № 95. Контрольна робота № 6 з теми «Лексикологія» (тестові завдання). Контрольна перевірка

навичок аудіювання (тестові завдання) …. 79

Урок № 96. Основа слова і закінчення — значущі частини слова. Орфоепія. Вимова префіксів

пре-, при-, прі- ..81

Урок № 97. Спільнокореневі слова й форми слова … 83

Урок № 98. Незмінні й змінні слова … 85

Урок № 99. Значущі частини слова. Правопис, написання префіксів пре-, при-, прі- .. 87

Урок № 100. Розвиток зв’язного мовлення № 22. Замітка в газету (зі шкільного життя)

інформаційного характеру … 89

Урок 101. Розбір слова за будовою. Граматика. Особливості будови вивчених частин мови .. 91

Урок № 102. Значущі частини слова. Текст. Удосконалення вмінь знаходити інформацію до обраної

теми, аналізувати її, добирати ключові слова для висловлювання … 93

Урок № 103. Розбір слова за будовою. Правопис. Вивчені орфограми в значущих частинах слова .. 95

Урок № 104–105. Розвиток зв’язного мовлення № 23–24. Контрольний твір-оповідання про випадок

із життя …. 97

Урок № 106. Тренувальні вправи з теми «Будова слова. Орфографія». Культура мовлення.

Використання в мовленні слів із префіксами та суфіксами, що надають тексту

емоційного забарвлення й виразності … 99

Урок № 107. Контрольна робота № 7 з теми «Будова слова. Орфографія» (тестові завдання) .. 101

Урок № 108. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис.

Пунктуація. Просте речення» … 103

Урок № 109. Повторення й узагальнення вивченого з теми «Синтаксис. Пунктуація». Складне

речення …. 105

Урок № 110. Синтаксичний розбір речення … 107

Урок № 111. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія» .. 109

Урок № 112. Лексикологія. Робота зі словником … 111

Урок № 113. Лексикологія. Тренувальні вправи … 113

Урок № 114. Річна контрольна робота за текстом адміністрації … 115

Урок № 115. Аналіз диктанту. Вивчені орфограми в значущих частинах слова … 117

Урок № 116. Тренувальні вправи з орфографії …… 119

Урок № 117. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова.

Орфографія». Значущі частини слова … 121

Урок № 118. Спільнокореневі слова й форми слова …. 123

Урок № 119. Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика й графіка.

Орфоепія й орфографія» …. 125

Урок № 120. Фонетичний розбір слова …. 127

Урок № 121. Контрольна робота № 8 з теми «Повторення» … 131

Урок № 122. Аналіз контрольної роботи .. 133

Категорія: Бібліотека педагога | Додав:
Переглядів: 371 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar