Головна » Файли » Бібліотека педагога

Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником О. П. Глазової)
23.10.2020, 21:21
загрузка...

Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником О. П. Глазової) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько.— Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 118, [2] с. — (Серія «Мій конспект»).

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

Зміст

Урок № 1 Краса й багатство української мови 5

Урок № 2 Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

та її складники. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю  7

Урок № 3 Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Жанри мовлення: оповідання, замітка,

повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їхньої побудови  11

Урок № 4 Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення. 13

Урок № 5 Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки

в простому реченні. 15

Урок № 6 Складне речення. Розділові знаки в складному реченні  17

Урок № 7 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі  19

Урок № 8 Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка

тексту  21

Урок № 9 Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично) 23

Урок № 10 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст, його основні ознаки. Структурні

особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті. Навчальне читання мовчки тексту-

роздуму художнього стилю  25

Урок № 11 Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ художнього

тексту-роздуму  27

Урок № 12 Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль 29

Урок № 13 Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки текстів монологічного характеру

наукового стилю  31

Урок № 14 Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження)

слова  35

Урок № 15 Робота з тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів 37

Урок № 16 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми),

неологізми  39

Урок № 17 Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їхньої ролі в текстах різних

стилів  41

Урок № 18 Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення й природи. Сполучення в одному

тексті різних типів мовлення  43

Урок № 19 Навчальний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру

з елементами опису приміщення  45

Урок № 20 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектизми,

професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми  47

Урок № 21 Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів

і жаргонізмів  49

Урок № 22 Офіційно-ділова лексика  51

Урок № 23 Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Стилі мовлення (повторення). Поняття про

офіційно-діловий стиль  53

Урок № 24 Поняття про фразеологізм, його лексичне значення 55

Урок № 25 Ознайомлення з фразеологічним словником  57

Урок № 26 Лексичне значення фразеологізмів  59

Урок № 27 Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми

як різновиди фразеологізмів  61

Урок № 28 Фразеологізми в ролі членів речення  63

3

Урок № 29 Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Ділові папери. План роботи. Оголошення  65

Урок № 30 Тематична контрольна робота № 1. Контрольний тест  67

Урок № 31 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення  69

Урок № 32 Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним,

безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу  71

Урок № 33 Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова  73

Урок № 34 Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів  75

Урок № 35–36 Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного

характеру з елементами опису приміщення  77

Урок № 37 Зміни приголосних при творенні слів‑іменників із суфіксами -ин (а) від прикметників

на -ськ (ий), -цьк (ий); буквосполученням -чн- (-шн-)  79

Урок № 38 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-

та іменників із суфіксами -ств (о), -зтв (о), -цтв (о) 81

Урок № 39 Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень  83

Урок № 40 Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі  85

Урок № 41 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс  87

Урок № 42 Творення і правопис складноскорочених слів  89

Урок № 43 Написання слів з пів-. Словотвірний аналіз самостійних частин мови  91

Урок № 44 Тематична контрольна робота № 2 з теми «Словотвір. Орфографія». Контрольний тест  93

Урок № 45 Загальна характеристика частин мови 95

Урок № 46 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль  97

Урок № 47 Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні і власні назви, конкретні та абстрактні.

Збірні іменники  99

Урок № 48 Велика буква й лапки у власних назвах. Система тренувальних вправ  101

Урок № 49 Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Усний твір-опис природи на основі особистих

вражень у художньому стилі  103

Урок № 50 Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Основні джерела матеріалу для твору та його

систематизація (практично). Складний план готового тексту і простий план власного

висловлювання  105

Урок № 51 Рід іменників. Іменники спільного роду  107

Урок № 52 Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини  109

Урок № 53 Відмінки іменників, їхнє значення  111

Урок № 54 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи 113

Урок № 55 Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників  115

Урок № 56 Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест  117

Категорія: Бібліотека педагога | Додав:
Переглядів: 363 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar