Головна » Файли » Бібліотека педагога

Українська мова. 6 клас. ІІ семестр (за підручником О. П. Глазової)
23.10.2020, 21:17
загрузка...

Українська мова. 6 клас. ІІ семестр (за підручником О. П. Глазової) / Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська / за ред. Є. П. Голобородько.— Х. : Вид. група «Основа», 2015. — 132, [4] с. — (Серія «Мій конспект»).

ПЕРЕГЛЯНУТИ

 

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для ІІ семес-тру 6 класу за новою програмою 11-річної школи (за підручником О. П. Глазової).

Зміст

Урок № 57 Відмінювання іменників І відміни  5

Урок № 58 Відмінювання іменників ІІ відміни  7

Урок № 59 Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку  9

Урок № 60 Буква -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни  11

Урок № 61 Правопис іменників І та ІІ відмін у кличному відмінку  13

Урок № 62 Відмінювання іменників ІІІ–ІV відмін  15

Урок № 63 Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Усний твір-оповідання за жанровою картиною  17

Урок № 64 Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Письмовий твір-опис природи за картиною

в художньому стилі  19

Урок № 65 Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о) 21

Урок № 66 Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають

лише форму множини  23

Урок № 67 Не з іменниками  25

Урок № 68 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові  27

Урок № 69 Правопис складних іменників  29

Урок № 70 Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест  31

Урок № 71 Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль  33

Урок № 72 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні  35

Урок № 73 Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми прикметників  37

Урок № 74 Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Письмовий докладний переказ художнього

стилю із творчим завданням (опис природи) 39

Урок 75 Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення 41

Урок № 76 Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників  43

Урок № 77 Прикметники твердої і м’якої груп  45

Урок № 78 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Морфологічний розбір

прикметників  47

Урок № 79 Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп  49

Урок № 80 Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, зьк- 51

Урок № 81 Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев‑(-єв‑), -ов‑, -ин- (-ін-), ичн- (-ічн-)  53

Урок № 82 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний докладний переказ художнього тексту

розповідного характеру з елементами опису природи  55

Урок № 83–84 Урок розвитку комунікативних умінь № 18. Контрольний письмовий вибірковий переказ

художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи  57

Урок № 85 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів

-ськ, -ств (о), -цьк, -цтв (о), -зьк, -зтв (о) 59

Урок № 86 Написання не з прикметниками  61

Урок № 87 Написання -н‑ і -нн- у прикметниках  63

Урок № 88 Написання складних прикметників разом і через дефіс 65

Урок № 89 Написання прізвищ прикметникової форми  67

Урок № 90 Повторення, узагальнення й систематизація вивченого з теми «Прикметник як частина

мови» 69

3

Урок № 91 Тематична атестація № 5. З розділу «Прикметник як частина мови» (тестові завдання) 71

Урок № 92 Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль  73

Урок № 93 Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові  75

Урок № 94–95 Урок розвитку комунікативних умінь № 19. Контрольний письмовий твір-роздум про

вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі  77

Урок № 96 Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників  79

Урок № 97 Відмінювання кількісних числівників (система вправ) 81

Урок № 98 Відмінювання кількісних числівників (система вправ) 83

Урок № 99 Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

Уживання кількісних числівників з іменниками  85

Урок № 100 Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників

з -тисячний  87

Урок № 101 Відмінювання порядкових числівників (система вправ) 89

Урок № 102 Творення числівників. Морфологічний розбір числівників  91

Урок № 103 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. Усне повідомлення на лінгвістичну тему  93

Урок № 104 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту художнього стилю  95

Урок № 105 Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 97

Урок № 106 Розряди займенників за значенням  99

Урок № 107 Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе  101

Урок № 108 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. Замітка в газету типу роздуму про вчинки

людей  103

Урок № 109 Відносні й питальні займенники, їх відмінювання  105

Урок № 110 Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання  107

Урок № 111 Правопис заперечних займенників. 109

Урок № 112 Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників. Написання

займенників з прийменниками окремо  111

Урок № 113 Складання й розігрування діалогів  113

Урок № 114 Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний н у формах особових

і вказівних займенників  115

Урок № 115 Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників  117

Урок № 116 Перехід однієї частини мови в іншу (займенника в іменник і частку, числівника

й прикметника в займенник) 119

Урок № 117 Тематична атестація № 6. Контрольний тест  121

Урок № 118 Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології, фразеології  123

Урок № 119 Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії 125

Урок № 120 Урок розвитку комунікативних умінь № 22. Контрольний письмовий твір-оповідання

на основі побаченого 127

Урок № 121 Узагальнення й систематизація вивченого з морфології й орфографії  129

Урок № 122 Підбиття підсумків за рік  131

Категорія: Бібліотека педагога | Додав:
Переглядів: 363 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar