Головна » Файли » Бібліотека педагога

Українська мова. 3 клас
27.07.2014, 19:56
загрузка...

Назва: Українська мова. 3 клас
Автор: М. О. Володарська, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва
Рік: 2014

416 с.

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 3 класі для шкіл з українською мовою навчання, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2014) за підручником М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун (К. : Видавництво «Грамота», 2013).

ОЗНАЙОМИТИСЯ

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Мова і мовлення

Урок 1. Мова — найважливіший засіб людського спілкування.
Рідна мова — мова державна. Український алфавіт
Урок 2. Культура усного і писемного мовлення

Урок 3. Культура мовлення і спілкування. Практичне засвоєння слів увічливості. Ввічливі звертання.

ТЕКСТ

Урок 4. Розширення уявлень про текст та його будову. Тема, мета і заголовок тексту
Урок 5. Визначення теми, мети текстів різних типів, добирання до них заголовків

Урок 6. Визначення та інтонаційне виділення у реченнях тексту слів, найважливіших для вираження думки

Урок 7. Абзац. Поділ тексту на абзаци. План тексту. Складання  розповіді за поданим планом.
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Про що говорить заголовок
Урок 9. Зв’язок між реченнями в тексті. Частини тексту
Урок 10. Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів
Урок 11. Складання текстів-інструкцій до гри та для виготовлення іграшки

Урок 12. Особливості текстів-листів. Складання письмових

привітань, запрошень. Правила написання адреси
Урок 13. Контроль та оцінювання знань за темами «мова і мовлення», «текст»

Урок 14. Повторення вивченого про речення. Поділ тексту на речення. Доповнення незавершених речень

Урок 15. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Розділові знаки в кінці речень

Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання розповіді за планом і опорними словами

Урок 17. Звертання. Розділові знаки при звертаннях.
Урок 18. Головні і другорядні члени речення.
Урок 19. Зв’язок слів у реченні
Урок 20. Побудова речень за зразками і схемами
Урок 21. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «речення»
Слово. Значення слова
Урок 22. Слова із прямим і переносним значенням. Спостереження за значенням слів
Урок 23. Слова, що мають кілька значень. Складання речень
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язних речень за малюнком і планом

Урок 25. Слова, які звучать і пишуться однаково. Складання речень

Урок 26.Слова, близькі за значенням (синоніми)

Урок 27. Ознайомлення з фразеологізмами
Урок 28. Слова, протилежні за значенням (антоніми). Спостереження за роллю антонімів у
тексті
Урок 29. Перевірна робота. диктант
БУДОВА СЛОВА
Урок 30. Будова слова. Закінчення слова. Зміна форми слова за допомогою закінчення. Закінчення як засіб зв’язку слів у реченні
Урок 31. Основа слова
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання діалогу
Урок 33. частини основи: префікс, корінь, суфікс
Урок 34. Спільнокореневі слова. корінь слова
Урок 35. розрізнення синонімів, спільнокореневих слів різних форм одного й того самого слова
Урок 36. розрізнення слів із коренями, що звучать однаково, але мають різне значення
Урок 37. чергування голосних звуків [о], [е] з [і] в коренях слів.
Урок 38. чергування приголосних звуків [г] — [з’] — [ж];[к] — [ц’]— [ч]; [х]— [с’]— [ш] у коренях слів
Урок 39. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування «книга — твій друг, без неї
— як без рук»
Урок 41. добирання спільнокореневих слів і зміна форми слова для перевірки написання слів із ненаголошеними [е], [и]
Урок 42. правопис слів із двома ненаголошеними [е], [и] в коренях
Урок 43. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в коренях, що не перевіряються наголосом. робота з орфографічним словником
Урок 44. контроль та оцінювання знань за темами «речення», «Слово. Значення слова», «Будова слова»
Урок 45. аналіз перевірної роботи. дзвінкі та глухі приголосні. Вимова й правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними
Урок 46. Правильна вимова слів із дзвінкими приголосними звуками
Урок 47. правильна вимова слів із глухими приголосними. перевірна робота. діалог
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Упорядкування деформованого тексту
Урок 49. перевірка правопису слів із глухими приголосними звуками. Закріплення вивченого про дзвінкі
та глухі приголосні звуки
Урок 50. префікс. Словотворча роль префіксів. Утворення слів за допомогою найуживаніших префіксів
Урок 51. префікси і прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання
Урок 52. правопис префіксів роз-, без-
Урок 53. правопис префіксів з-(с-)
Урок 54. Збіг однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня
Урок 55. правило вживання апострофа після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів з апострофом
після префікса
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту за складеним планом
Урок 57.Суфікс. Словотворча роль суфіксів. Перевірна робота. Аудіювання
Урок 58. Творення слів із найуживанішими суфіксами, введення їх у речення. перевірна робота. Списування
Урок 59. Творення слів за допомогою суфікса -ар-
Урок 60. Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній) . Поділ таких слів для переносу
Урок 61. Перевірна робота. Диктант
Урок 62. Аналіз контрольного диктанту. Усний та письмовий розбір слів за будовою
Урок 63. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усного твору за поданим зачином (
за основною частиною і за кінцівкою)
Урок 64. Підсумковий урок за семестр
ЧАСТИНИ МОВИ
Урок 65. Загальне поняття про частини мови. Зіставлення чистин мови за їхнім значенням, питаннями
та роллю в реченні
Урок 66. Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови
Урок 67. Добирання спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, та розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні, за зв’язком з іншими словами
Урок 68. Урок розвитку зв’язного мовлення. Як писати листи
ІМЕННИК
Урок 69. Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв’язок з іншими словами в
реченні за допомогою закінчень і прийменників) . Іменники, що означають назви істот, неістот
Урок 70. Власні та загальні іменники. Написання власних іменників з великої букви
Урок 71. Закріплення навичок написання власних і загальних іменників
Урок 72. Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників
Урок 73. Поняття предметності на прикладах іменників, що означають дію
Урок 74. Урок розвитку зв’язного мовлення. Переказ тексту за планом та опорними словами
Урок 75. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній
Урок 76. Вправи на визначення роду іменників. родові закінчення іменників
Урок 77. Змінювання іменників за числами. іменники, що вживають лише в однині або лише у множині
Урок 78. практичне ознайомлення з відмінками іменника
Урок 79. Зв’язок іменника з іншими словами в реченні за допомогою закінчень і прийменників. розбір іменника як частини мови
Урок 80. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання казки за уявою на тему «як подорожує краплинка води»
Урок 81. Узагальнювальний урок за темою «іменник»
Урок 82. контроль та оцінювання знань за темою «іменник»
ПРИКМЕТНИК
Урок 83. аналіз перевірної роботи. Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні
Урок 84. Зв’язок прикметників з іменниками у реченні. доповнення тексту прикметниками
Урок 85. Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками
Урок 86. Урок розвитку зв’язного мовлення. письмове висловлювання про ситуації з життя класу
Урок 87. Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. родові закінчення прикметників
Урок 88. Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками
Урок 89. розбір прикметника як частини мови
Урок 90. Уживання прикметників у прямому й переносному значеннях
Урок 91. Спостереження за вживанням прикметників у загадках
Урок 92. Урок розвитку зв’язного мовлення. твір-опис людиниз використанням порівнянь
Урок 93. прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях
Урок 94. Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками
Урок 95. Закріплення знань про прикметник як частину мови
Урок 96. перевірна робота. диктант
ДІЄСЛОВО
Урок 97. аналіз перевірної роботи. дієслово. Загальне поняття про дієслово
Урок 98. Урок розвитку зв’язного мовлення. Стислий переказ
Урок 99. Зв’язок дієслова з іменником у реченні. Складання речень за малюнками
Урок 100. Уживання дієслів у переносному значенні
Урок 101. Спостереження за влучним добиранням дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ
Урок 102. дієслова-синоніми і дієслова-антоніми. розпізнавання дієслів у реченнях
Урок 103. час дієслова . перевірна робота. Усний твір
Урок 104. Урок розвитку зв’язного мовлення. перевірна робота. письмовий переказ
Урок 105. Змінювання дієслів за часами
Урок 106. Вправи на розрізнення часових форм дієслів у тексті. перевірна робота. Усний твір
Урок 107. Закріплення знань про часові форми дієслова
Урок 108. Вправи на творення і вживання дієслів теперішнього, минулого і майбутнього часу у власних висловлюваннях
Урок 109. контрольне списування на швидкість (перевірка швидкості письма, культури оформлення роботи, поєднання літер, нахилу, розміру, форми)
Урок 110. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання тексту-міркування «чому ластівки відлітають першими»
Урок 111.написання частки не з дієсловами. розбір дієслова як частини мови
Урок 112. перевірна робота. аудіювання
Урок 113. Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «дієслово». контроль та оцінювання знань за темою «дієслово»
Урок 114. перевірна робота. диктант
Урок 115. повторення. аналіз перевірних робіт. повторення вивченого про текст, речення
Урок 116.  Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів
Урок 117. Повторення вивченого про будову слова
Урок 118. Повторення вивченого про частини мови
Урок 119. Узагальнення й систематизація знань учнів
Категорія: Бібліотека педагога | Додав: | Теги: Українська мова. 3 клас. I семестр
Переглядів: 1981 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
avatar