Головна » Файли » Бібліотека педагога

Календарно-тематичне планування з природознавства 4 клас 2015/2016
31.08.2015, 20:44
загрузка...

_____________________________________________________________________________найменування загальноосвітнього навчального закладу

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НВР                                              ДИРЕКТОР   ___________________________                             ______________________________

ПІБ                                                                                        ПІБ

________________________________                                          _________________________________

                        підпис                                                                                   підпис

«____»________________20____ р.                                              «_____»__________________ 20___ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з природознавства

у _______ класі

на 20___ /20___ н. р.

Учителя: _________________________________________

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________

__________________________________________________________________

Протокол  № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова  МО________________________________________________________

                                                        ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

Складено до підручника:  Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Природознавство : підруч. для 4-го кл. – Київ : Генеза, 2015. – 176 с.

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

З КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО»

4 КЛАС

(68 год, 2 год на тиждень)

Номер

уроку

Орієн­товна дата

Назва теми

Ключові питання уроку

Домашнє завдання

Примітки

Вступ (1 год)

 

1

 

Взаємозв’язок  людини і природи 

Людина – частина живої природи.

Зв'язок природи і людини.

Вплив людини на природу.

 Як зміни в природі впливають на саму людину.

Важливість передбачення можливих наслідків впливу людини на природу.

§ 1

 

Розділ IІ. Всесвіт і Сонячна система (11 год)

2

 

Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт

Що таке Всесвіт.

Уявлення давніх людей про Землю і Всесвіт.

Форма Землі.

§ 2

 

3

 

Сонячна Система, її склад

Склад Сонячної системи.

Що таке астероїди?

Комети, метеори та метеорити.

§ 3

 

4

 

Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи

Значення Сонця для життя на Землі

Сонце – найближча до нас зоря.

Будова Сонця.

§ 4

 

5

 

Планети земної групи

Групи планет Сонячної системи.

Планети земної групи.

Меркурій

Венера

Земля. Місяць – природний супутник Землі.

Марс

§ 5

 

6

 

Планети-гіганти

Характеристика планет-гігантів

Юпітер

Сатурн

Уран

Нептун

 

§ 6

 

7

 

Теплові пояси Землі та їх вплив на природу

Як нагрівається земна поверхня?

Теплові пояси Землі.

Особливості теплових поясів.

Що таке полярний день і полярна ніч?

§ 7

 

8

 

Земля. Добовий і річний рух Землі

Чому буває день і ніч?

чому на Землі змінюються пори року?

§ 8

 

9

 

Зорі. Сузір’я. Велика та Мала

Ведмедиця. Полярна зоря

Що таке зорі?

Що таке сузір’я.

чи рухаються зорі?

Полярна зоря.

§ 9 Випереджувальне завдання: Підготуйте повідомлення  (на вибір) про українських космонавтів (винахідників, конструкторів ракет), сучасні дослідження Всесвіту.

 

10

 

Молочний шлях – наша Галактика. Сучасні уявлення людей про Всесвіт

Що таке галактики?

Що таке молочний шлях?

Коли спостерігати за молочним шляхом?

Сучасні уявлення про Всесвіт (доповідають учні)

§ 10

 

11

 

Навчальний проект. Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш

Захист проекту «Мандрівка просторами Всесвіту про яку ти мрієш

Повторити матеріал теми «Всесвіт і Сонячна система».

 

12

 

Урок узагальнення і систематизації

 

 

 

Розділ ІІІ. План і карта (7 год)

13

 

Горизонт. Сторони горизонту

Що таке горизонт?

Видимий горизонт.

Сторони горизонту.

§ 11

 

14

 

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак

Що означає орієнтуватися на місцевості?

Як орієнтуватися за Сонцем?

Як орієнтуватися за компасом?

Орієнтування за місцевими ознаками.

§ 12.

Практичне завдання. Визнач сторони горизонту за годинником

разом з дорослими.

 

15

 

План місцевості

Для чого потрібні плани місцевості?

Що таке план місцевості?

Умовні знаки на плані.

§ 13

 

16

 

Масштаб

Що таке масштаб?

Як користуватися масштабом?

§ 14

 

17

 

Географічна карта. Умовні знаки на карті Робота з планом і картою.

Практична робота. Читання плану та карти з використанням умовних знаків і масштабу.

§ 15

 

18

 

Екскурсія. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак

Орієнтування на місцевості за допомогою компаса

Орієнтування на місцевості за сонцем у полудень

Визначення сторін горизонту за допомогою місцевих ознак

Підготувати звіт

 

19

 

Урок узагальнення і систематизації

 

 

 

Розділ ІV. Природа материків і океанів (21 год)

20

 

Заселення людей на Землі. Чисельність населення Землі, її зміна.

Розселення людей на Землі.

Чисельність населення Землі, її зміна.

§ 16.

 

21

 

Материки, океани і частини світу на географічних картах

Карта півкуль.

Материки.

Океани.

Частини світу.

§17

 

22

 

Практична робота. Нанесення на контурну карту назв материків і океанів

Правила роботи з картами

Вимоги до оформлення контурних карт

Робота з контурною картою та шкільним атласом

 

 

23

 

Природа океанів. Тихий океан

Природа океанів

Життя у світовому океані

Тихий океан (характеристика за планом)

§18

 

24

 

Атлантичний, Північний Льодовитий та Індійський океани

Природа Атлантичного океану

Природа Північного Льодовитого океану

Природа Індійського океану

§19

 

25

 

Євразія – найбільший материк.

Де розміщений материк?

Частини світу на материку

Різноманітність природи материка

§20

 

26

 

Рослинний і тваринний світ Євразії.

Чим зумовлено розмаїття  рослинного і тваринного світу материка Євразія.

Рослинний і тваринний світ: 

 узбережжя материка, тундри, тайги, мішаних лісів, лісостепу, степу, пустелі, вологих екваторіальних лісів (пристосування рослин і тварин до природних умов навколишнього середовища).

Охорона природи материка Євразія.

 

§21

 

27

 

Африка – найспекотніший  материк Землі.

Де розміщений материк.

Природа Африки.

Води Африки.

Населення Африки.

§22

 

28

 

Рослинний і тваринний світ Африки

Рослини і тварини Африки:

пустелі,  вологих екваторіальних лісів, савани.

Пристосування рослин і тварин до природних умов навколишнього середовища.

Стан збереження природи в Африці.

 

§23

 

29

 

Північна Америка

Де розміщений материк.

Корисні копалини материка.

Природа материка.

Поверхневі води.

Населення Північної Америки.

§ 24

 

30

 

Рослинний і тваринний світ Північної Америки

Чим зумовлено розмаїття  рослинного і тваринного світу материка. 

Рослинний і тваринний світ: 

 арктичної пустелі, тундри, тайги, мішаних лісів, лісостепу, степу, пустелі, вологих екваторіальних лісів (пристосування рослин і тварин до природних умов навколишнього середовища).

Охорона природи материка.

§ 25

 

31

 

Південна Америка

Де розміщений материк.

Корисні копалини материка.

Природа материка.

Поверхневі води.

Населення Південної Америки.

§ 26

 

32

 

Рослинний і тваринний світ Південної Америки

Рослини і тварини: вологих тропічних лісів, савани, степу, пустелі.

(пристосування рослин і тварин до природних умов навколишнього середовища).

Стан живої природи материка та необхідність її охорони.

§ 27

 

33

 

Австралія – найсухіший материк

Де розміщений материк.

Корисні копалини материка.

Природа материка.

Великий Бар’єрний риф.

Поверхневі води.

Населення Австралії.

§28

 

34

 

Рослинний і тваринний світ Австралії

Рослини і тварини: тропічного лісу,  савани, пустелі.

Залежність розмаїття рослинного світу від вологи.

Тварини, які мешкають лише в Австралії.

Охорона природи материка.

§ 29

 

35

 

Антарктида – найхолодніший материк

Де розміщений материк.

Антарктида і Антарктика.

Природа материка.

Погодні умови материка.

Наукові станції.

§ 30

 

36

 

Рослинний і тваринний світ Антарктиди

Природні умови Антарктиди.

Тварини Антарктиди.

Пристосування тварини до суворих природних умов Антарктиди.

Ланцюги живлення що склалися в Антарктиді.

Охорона природи Антарктиди.

 

§ 31

 

37

 

Навчальний проект

Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити

Захист навчальних проектів

«Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити»

 

 

38

 

Практична робота. Робота з географічною картою півкуль та світу

Правила роботи з картами.

Вимоги до оформлення контурних карт.

Робота з контурною картою та шкільним атласом.

Показувати на карті географічні об’єкти

 

39

 

Урок узагальнення і систематизації

 

 

 

Розділ V. Природа України (20 год)

40

 

Україна на карті світу. Карта України

Україна на карті світу.

Карта України.

Карта своєї області.

Практична робота. Познач на контурній карті України столицю та міста.

§ 32

 

41

 

Форми земної поверхні України і свого краю

Форми земної поверхні.

Рівнини України.

Що таке височини

Низовини України.

Які бувають гори.

Рельєф мого населеного пункту.

Практична робота. Познач на контурній карті основні форми земної поверхні України.

§ 33

 

42

 

Корисні копалини, їх види

Значення корисних копалин.

Види корисних копалин.

Залізні руди.

Руди кольорових металів.

Корисні копалини свого краю.

§ 34

 

43

 

Природне паливо та його запаси в Україні

Природне паливо України.

Торф.

Кам’яне вугілля.

Нафта.

Природний газ.

Будівельні корисні копалини.

Паливні корисні копалини свого краю.

§ 35

 

44

 

Водойми України

Що відноситься до водойм.

Річки, їхня будова.

Рівнинні й гірські річки.

Особливості річок України і своєї місцевості.

Практична робота. Познач на контурній карті річок України: Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай.

§ 36

 

45

 

Озера і болота. Охорона водойм

Що називають озером. Приклади озер України. Утворення болота.

Значення водойм у природі та житті людини.

Охорона річок та озер в Україні.

Озера та річки рідного краю. Стан їх збереження.

 

 

§ 37

 

46

 

Чорне море

Розташування Чорного моря.

Країни розміщені на узбережжі Чорного моря.

Поняття про острів. Острови розміщені в Чорному морі.

Рослини і тварини Чорного моря.

Ланцюги живлення що склалися в Чорному морі.

Стан природи Чорного моря.

Охорона живої природи узбережжя та вод Чорного моря.

 

§38

 

47

 

Азовське море

Розташування Азовського моря.

Особливості Азовського моря.

Рослинний та тваринний світ.

Ланцюги живлення що склалися в Азовському морі.

Охорона Азовського моря.

 

§39

 

48

 

Навчальний проект. Водойми рідного краю, їх стан та охорона

Захист проектів

 

 

49

 

Ґрунти України, їх стан та охорона

Види ґрунтів.

Ґрунти поширені в Україні. Їх особливості.

Значення ґрунтів для природи.

Охорона ґрунтів.

Ґрунти своєї місцевості.

 

§40

 

50

 

Природні зони України. Карта природних зон

Поняття про природні зони.

Природні зони України.

 

§41

 

51

 

Мішані ліси (Полісся).

Розташування зони  мішаних лісів в Україні.

Природні умови Українського Полісся.

Рослини мішаних лісів.

Тварини мішаних лісів.

Використання природи Українського Полісся у господарській діяльності.

 

§42

 

52

 

Навчальний проект

Чому ліси називають «Легенями планети»?

Захист навчального проекту «Чому ліси називають «Легенями планети»?»

 

 

53

 

Лісостеп

Розташування зони лісостепу в Україні..

Природні умови зони.

Рослини лісостепу.

Тварини лісостепу.

Використання лісостепу в господарській діяльності.

 

§43

 

54

 

Степи

Розташування степу в Україні.

Природні умови зони степу.

Рослини степу. Пристосування до природних умов.

Тварини степу. Пристосування до природних умов.

Використання степу в господарській діяльності.

 

 

§44

 

55

 

Гори Карпати

Розташування Українських Карпат.

Природні умови.

Рослинний світ Карпат ( зміна рослинності  від підніжжя до вершин гір).

Тваринний світ Українських Карпат.

Використання природи Карпат в господарській діяльності.

 

§45

 

56

 

Кримські гори

Розташування Кримських гір та їх особливості.

Природні умови.

Рослинний світ Кримських гір.

Тварини Кримських гір.  

Господарська діяльність в Кримських горах.

§46

 

57

 

Заповідні території та охорона Карпат і Кримських гір

Поняття про заповідні території, мета їх створення.  Заповідники України.

Заповідні території своєї місцевості.

 

 

§47

 

58

 

Навчальний проект.

Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?

Захист навчального проекту «Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?»

 

 

59

 

Урок узагальнення і систематизації

 

 

 

Розділ VІ. Тіла та речовини (9 год)

60

 

Тіла та речовини.

Поняття про тіло. Приклади тіл.

Поняття про речовину. Приклади речовин.

Формувати вміння відрізняти тіло від речовини (речовини від тіла).

 

§48

 

61

 

Агрегатні стани речовин

та їхня зміна.

Уявлення про агрегатні стани речовини.

Агрегатні стани речовини: твердий, рідкий, газоподібний.

§49

 

62

 

Будова речовин

 Уявлення про склад речовини.

Частинки речовини: молекули, атоми. 

 

 

§50

 

63

 

Властивості твердих тіл.

Тверді тіла.

Властивості твердих тіл.

Чому тверді тіла зберігають форму та об’єм.

 

§51

 

64

 

Навчальний проект

Дослідження властивостей твердих тіл  на прикладі граніту, крейди (за вибором учителя )

Захист навчального проекту. Властивості твердих тіл  на прикладі граніту, крейди.

 

 

65

 

Властивості рідин і газів

Властивості рідин.

Чим зумовлені властивості рідин.

Властивості  газів.

Чим зумовлені властивості газів.

§52

 

66

 

Навчальний проект

Дослідження властивостей рідин  на прикладі вод и і молока

Захист навчального проекту.

 

 

67

 

Різноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною

Розмаїття речовин у природі.

Наука – хімія.

Властивості речовин, які людина використовує в побуті: кухонна сіль, цукор, крохмаль, різні кислоти.

Уявлення про штучні матеріали. Їх розмаїття та застосування.

§53

 

68

 

Урок узагальнення і систематизації знань

 

Категорія: Бібліотека педагога | Додав: | Теги: Календарне планування, нова програма, 4 клас
Переглядів: 3654 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar