Головна » Файли » ТВОРИ

Твір-роздум
26.07.2014, 06:05
загрузка...

ОСОБЛИВОСТI  БУДОВИ ЕЛЕМЕНТАРНОГО РОЗДУМУ

 

Прочитати  казку. Звернути увагу: кожен з її персонажiв не просто  висловлює  свою  думку,  а й пояснює, чому вiн вважає так, тобто наводить доказ своєї слушностi.

Вовк  та  Лисиця  побачили Їжака, котрий лежав, згорнувшись у клубок. Вовк обiйшов навколо, подумав i сказав:

  -  То  бiда  -  мати  такий вигляд, тому що на весь лiс немає нiкого потворнiшого. Отже, Їжак - найнещаснiша тварина.

  -  То велике щастя - бути таким, як вiн, бо саме це рятує його  вiд  твоїх i моїх зубiв,- заперечила Лисиця.- Отже, не в красi щастя.

 

МАТЕРIАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

  Слiд  пояснити  учням, що в основу роздуму покладено зв’язки мiж предметами, явищами та подiями, якi встановлює сама людина.

   До елементарного роздуму можна поставити питання чому?

   Роздум буває розгорнутий та стягнений.

   Розгорнутий  роздум складається з трьох частин. У першiй висловлюється  певна  думка,  яку  потрiбно довести, - теза. У другiй частинi  наводиться  доказ  (або  кiлька доказiв) на пiдтвердження тези. У третiй мiститься висновок.

Схема розгорнутого роздуму

 

чому?

 

що з того?

 

ТЕЗА

-----------------------

ДОКАЗ

------------------------

ВИСНОВОК

 

тому що...

через те, що...

 

Отже, ... таким чином,...

 

   Пояснення  слiд  обов’язково  проiлюструвати прикладом (скажiмо,  з  тексту поданої у попереднiй вправi казки). Найкраще, якщо учнi самi вкажуть у текстi тезу, доказ та висновок.

 Стягнений  роздум  складається  з двох частин: тези та доказу (або доказiв).

Схема стягненого роздуму

 

чому?

 

ТЕЗА

---------------------------------------

ДОКАЗ

 

тому що...

через те, що...

 

 

   Розгорнутий   елементарний  роздум  уживається  найчастiше  в   текстах  наукового та дiлового стилiв. Стягнений роздум використовується в художньому та розмовному стилях.

Прочитати  байку,  вказати  в її текстi роздум розгорнутий та роздум  стягнений.  У кожному з роздумiв визначити складовi частини. У разi потреби скористатися схемою побудови роздуму.

Орел i Черепаха

На  дубi,  що похилився до води, сидiв Орел. Черепаха говорила своїм сестрам:

           -Покiйна  наша  прабаба  загинула, тому що почала навчатися в      Орла лiтати. Отже, погубило її, бiдолашну, лiтання.

           -Слухай-но,  Черепахо! -обурився Орел. - Твоя премудра прабаба загинула, тому що взялася не за свою справу.

                                                                                               За Г.Сковородою.

Прочитати.  До якого типу мовлення слiд вiднести висловлювання? Свою думку довести. Скiльки тез мiстить висловлювання? Вказати докази на пiдтвердження кожної з тез. Розгорнутими чи стягненими  є роздуми?

     Свiйський  кiт  - друг людини i, за народним повiр’ям, тварина  божественна, тому що зробився вiн з рукавицi Божої Матерi. Отже, ставились до кота в Українi завжди поважливо.

      Миша  ж  вважалась  твариною  нечистою, тому що, за легендою, вона  прогризла  дiрку  в  днi  Ноєвого ковчега. Таким чином, мишу  сприймали  як  посланця  диявола. Людський рiд врятувався, тому що кiт задушив мишу й затулив дiру своїм хвостом.

                                                                            З етнографiчного довiдника.

 

Вiльний диктант. У записаному з пам’ятi текстi вказати тезу та докази.

    Бджола  здавна  була улюбленою комахою українцiв, тому що походить  вона  з  раю.  Бджолиний  мед  у народнiй медицинi посiдав  особливе  мiсце.  Лiкувальнi властивостi мав i бджолиний вiск. Повагу  викликала працьовитiсть бджоли. Таким чином, скривдити бджолу вважалося просто неприпустимим.

                                          З етнографiчного довiдника.

 

Усно  скласти  роздум  на одну з поданих тем. У складеному висловлюваннi вказати тезу й доказ (або докази).

  • Улюблене в нашiй родинi свято.

(Наприклад: Наша сiм’я найбiльше любить святкувати день народження бабусi, тому що...)

  • Моє улюблене заняття.

(Наприклад: Над усе я люблю читати художню лiтературу, тому що...)

  • Чим вiдрiзняється друг вiд приятеля.

(Наприклад:  Приятель  -  це  просто  хороший знайомий. З ним цiкаво  спiлкуватися,  з ним можна пiти на прогулянку або поганяти у  дворi  м’яч.  Та  приятеля  не  можна  вважати  другом, тому що справжнiй друг ...)

 

Роздум — такий тип мовлення, який передає хід міркувань мовця, його ставлення до світу, людей, певних явищ, дій, враження від них. У роздумах відтворюються не лише вербальні здібності мовця, але і його інтелект, обізнаність, психологічні характеристики (тип психіки, тем­перамент, характер). Як правило, роздум має внутрішню і зовнішню мотивацію, яка стає приводом до міркування (наприклад, якийсь життє­ вий факт чи подія, прочитана книга чи зустріч із непересічною людиною та ін). У роздумах людина висловлює свої погляди на життя, його сенс, презентує власну філософію щодо буттєвих цінностей. Тому міркування почасти відбиває суб’єктивну точку зору автора, яка може не поділятись читачами. Однак у цьому й оригінальність тексту-роздуму, бо за формою і змістом він максимально індивідуальний, отже побудований за закона­ ми авторського мислення і мовлення. Міркування може мати різну емо­ ційну тональність — мінорну (смуток, легка печаль), ліричну (ніжність, задумливість), мажорну (життєствердний пафос), романтичну (мрійли­ вість), урочисту (піднесеність), навіть іронічну. Така емоційно‑смислова заданість тексту й внутрішній намір мовця формують синтаксичну будо­ ву повідомлення, визначають характер речень. Як правило, у роздумі застосовуються всі наявні конструкції — прос­­ті двоскладні й односкладні, складні сурядні, підрядні й безсполучникові, багатокомпонентні складні речення з різними видами зв’язку. Також уживаними є всі види відокремлень — звертання, дієприкметникові і діє­­прислівникові звороти, вставні слова. Можуть бути використані пряма й непряма мови, цитати. У роздумах часто зустрічаємо питальні речення, які виконують стилістичну функцію риторичних запитань. Такий різноформатний синтаксичний корпус працює на розв’язання важливого авторського наміру, який полягає в прагненні мовця дошукатись істини або помріяти, і, висловлюючи свої відчуття й думки, залучити читача до співпереживання, викликати його власні почуття й міркування, а, можливо, й переконати в істинності сказаного. Майже всі письменники звертаються до роздумів у своїх творах, розкриваючи в них власні мрії, прагнення, сподівання, переживання. Пропонуємо вам декілька роздумів із творів українських та зарубіжних письменників. Можливо, вони викличуть у вас власні міркування — ро­ зуміння, заперечення, альтернативу, і ви захочете їх записати. За типом мовлення це також буде твір-роздум.

Категорія: ТВОРИ | Додав: | Теги: як писати, Приклад, ТВІР, Твір-роздум, роздум це, роздум
Переглядів: 2871 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar