Головна » Файли » Предмети » українська мова

АНАЛIЗ ПЕРЕКАЗУ. ВИДИ ПОМИЛОК (ПРАКТИЧНО)
25.07.2014, 05:37
загрузка...

    Учитель зачитує  найбiльш вдалi з робiт. Указавши на найтиповiшi з-помiж допущених  п’ятикласниками  помилки, варто зупинитись на їх класифiкацiї.

    У  шкiльнiй  практицi усталилась певна система позначення допущених учнями в письмових роботах помилок: змiстових (З), мовленнєвих (М),  граматичних (Г), орфографiчних (I) та пунктуацiйних (ü).

    Слiд навчати п’ятикласникiв розрiзняти рiзного роду помилки, це  допоможе  їм  свiдомо удосконалювати текст пiд час роботи з чернеткою,  а  також виправляти допущенi ними недолiки у перевiрених учителем роботах.

 

Уважно роздивитись таблицю. Назвати основнi види помилок.

          

Основнi види помилок

Змiстовi (З)

Пропущено щось, про що йшлося у прочитаному текстi. Про щось сказано недостатньо. Додано те, чого не було в прочитаному текстi. Порушено послiдовнiсть викладу. Не розкрито тему тексту. Нечiтко розкрито основну думку тексту.

Мовленнєвi (М)

Слово вжите у невластивому йому значеннi. Використане спотворене, перекручене слово. Невиправдано повторюється слово або спiльнокореневi слова. Використано русизм (росiйське слово замiсть українського).

Граматичнi (Г)

Використане неправильно утворене слово. Слово вжите у спотворенiй формi. Неправильно побудоване речення.

Орфографiчнi (I)

Слово написане з порушенням правил щодо написання букв, якi позначають ненаголошенi голоснi, вживання апострофа, м’якого знака та iн.

Пунктуацiйнi (ü )

Неправильно розставленi роздiловi знаки

 

 

З-помiж  двох варiантiв вибрати правильний i записати. Користуючись  таблицею, визначити, яку помилку допущено у вiдкинутому варiантi.

 

     1.  Брати участь, приймати участь. 2. Подякувати вчителя, подякувати  вчителевi.  3. Заразливий смiх, заразний смiх. 4. Корислива  книга,  корисна  книга. 5. Пам’ятник Iвану Франковi, пам’ятник Iвана  Франка.  6. Семидесятi роки, сiмдесятi роки. 7. Ми добирались   метро.   Ми   добиралися   метром.   8.   Хворий  втратив свiдомiсть. Хворий  знепритомнiв. 9. Столова, їдальня. 10. Остановка   автобуса,   зупинка  автобуса.  11.  Зупинитися,  зупенитися. 12.Горджуся  i  люблю свою школу. Люблю свою школу i горджуся нею. 13.  М’ята,  мьята.  14. Пiдпiльники органiзували пiдпiльну органiзацiю. Юнаки органiзували пiдпiльну групу.

 

 

Прочитати. Визначити мовленнєвi, граматичнi та пунктуацiйнi помилки. Виправивши їх, записати речення.

 

      Котигорошко  вiн  перемiг  Змiя  врятував  багатьох  людей. У нашiй  школi  працюють  мовний математичний природознавчий кружки. Дєвочек  нашої школи не кидає надiя про перемогу в змаганнях з волейболу.

 

   Продовжуючи  аналiз  переказiв, необхiдно звернути увагу п’ятикласникiв  на  найтиповiшi  з-помiж  допущених  ними змiстовi, мовленнєвi,  граматичнi  помилки, колективно визначити суть обговорюваних недолiкiв та виправити їх.

    Слова,  у  яких  допущено орфографiчнi помилки, слiд записати на  дошцi, визначити орфограму, пояснити їхнє написання відповідним правилом та дiбрати й записати по 2-3 слова з тiєю ж орфограмою.

    Слiд назвати найтиповiшi пунктуацiйнi помилки, записати  на дошцi речення з опрацьовуваними пунктограмами (бажано  з  тексту переказу) скласти й записати речення, що має тi ж пунктограми. Така робота проводиться колективно, учнi обов’язково роблять записи в зошитах.

    Пiсля  цього необхiдно органiзувати iндивiдуальну роботу п’ятикласникiв  над  опрацюванням  граматичних, орфографiчних на пунктуацiйних  помилок.  Учитель надаватиме iндивiдуальнi консультацiї окремим школярам.

Категорія: українська мова | Додав:
Переглядів: 2643 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 2.0/1
Всього коментарів: 0
avatar