Головна » Файли » Предмети » українська мова

ОСОБЛИВОСТI ОПИСУ ТВАРИНИ
27.07.2014, 05:51
загрузка...

Прочитати.   З’ясувати,  якi  типи  мовлення  поєднано  в текстi.Виписати  речення,  в яких описано тварину. Позначити в них "вiдоме" та "нове".

 

    З  кухнi вийшла Хiвря. Це була руда, як вогонь, кiшка з бiлими лапками. Хiвря потягнулась i обережно стрибнула на тахту.

    Хiвря  -  бабусина кицька. Її часто просили в позичку сусiди, бо  не  давала  попуску  мишам. Коли бабусю забирали з села, Хiврi вдома  не  було.  Бiльше пiвроку вона тинялась по городах, по сусiдах.  Потiм  поїхали  копати картоплю й знайшли кiшку. Коли Хiврю привезли,  вона була худюща, голова, як дитячий кулачок, сама довга,  вузька,  неначе щука. Тепер кiшка вгодована, хвiст в неї пухнастий, шерсть блискуча.

     Дуже  важко звикала Хiвря до мiської квартири. Скрадалася, наче  тiнь. Майне по кiмнатi й сховається за шафу. Потiм призвичаїлась.

                                                  За Ю.Мушкетиком.

 

МАТЕРIАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

 Важливо  вiдразу пояснити п’ятикласникам вiдмiннiсть мiж описом  та  характеристикою  тварини.  Скласти опис тварини - значить передати  її  ознаки,  передати те, що людина сприймає зором, слухом,  дотиком  i  т.iн. Описуючи тварину, ми говоримо про її зрiст (розмiр),  масть  (забарвлення),  форму  тулуба,  писка,  форму та колiр  очей,  вух, хвоста, шерсть або шкiру тощо. Зрозумiло, що не буде  зайвим  згадати  i  про  найхарактернiшi  риси вдачi тварини (спритна,  енергiйна,  млява, сонна). Але захоплюватися розповiддю про  її вiрнiсть людинi, винахiдливiсть або хитрiсть пiд час полювання  тощо нiяк не слiд, бо таким чином вiдбувається пiдмiна опису тварини розповiддю про поведiнку тварини або її життя.

   Потрiбно  нагадати учням, що опис тварини, як i опис будь-якого  предмета, може бути складений як у художньому, так i в науковому стилях.

Прочитати. Довести, що подане висловлювання є описом. Визначити  стиль висловлювання, свою думку обгрунтувати. У чому полягає вiдмiннiсть мiж науковим та художнiм описами тварин?

   Видра  має  довге  тiло  (1м 20см), довгий хвiст (40 см), короткi  ноги,  круглу  голову  з чорними очима, темно-буру лискучу шерсть  на  спинi та з бокiв i срiблясто-сiру на нижньому боцi шиї i  на  животi. Коли тварина рухається по сушi, переднi i заднi лапи  її сходяться, i все тiло вигинається дугою вверх.

                                                        З довiдника.

Прочитати уривки. Визначити їх стиль, свою думку обгрунтувати.

    І.Очi  в  пацюка  були як блискучi намистинки. Сiрi, цупкi вуса рвучко сiпалися. Чорний хвостяра нагадував гумовий шнур.

      ІІ. Як  голубий вогник, промайнула в повiтрi галаслива сойка. Вона  вмостилася  на  гiлцi,  схилила маленьку голiвку i з цiкавiстю втупилася в мене неклiпним поглядом.

       ІІІ. Табунець  струнких козуль з маленькими гострими рiжками вихором  промчав  мимо. Яскраво-рудi, вони майнули, мов iскорки полум’я, мiж крислатими зеленими деревами.

Прочитати. Визначити стиль тексту, свою думку обгрунтувати. Написати переказ опису тварини.

Мишко

           Бугай  вирвався  з  загону, де тримав його господар., i посунув селом. Нiчого надто страшного в цiм не було б, якби усi хазяї мали  путнi  загороди. Мишковi було досить пiдсунути роги пiд паркан, мотнути головою, i вся загорожа падала в нього за спиною.

          Мишко  мало  був  схожий  на своїх побратимiв, якi падають на бiлий  пiсок на iспанських коридах. Там вони якiсь малорослi. Мишко  ж  належав до українських сиеповикiв, був рослий, з величезною головою.  В його чорних очах була якась страшна темнота. Мiцнi роги були розкинутi конусами. Важив Мишко шiстдесят пудiв.

           Кузьмi  Григоровичу довелося озброїтись хитрощами. Крiзь жердини,  з  яких  були  збитi ворота, вiн просунув стебло кукурудзи. Стеблину  умисне надломив, щоб аромат свiжого соку запаморочив бугаєвi  голову.  Тодi  руку  iз  стеблом  повiв  над  тинами,  ще й хвiртку вiдчинив. Звертай, Мишку, додому!

          Що  то людський розум та спритнiсть! Шiстдесят пудiв мускулатури  дали  обвести навколо пальця! Мишко опинився в своєму закутку. (За I.Сенченком.)

 

 Завдання

           Пояснити значення слiв корида, конус, пуд.

                      Орiєнтовний план опису тварини

                1. Чим Мишко не схожий на iспанських побратимiв.

                2. Сiрий український степовик з великою головою.

                3. У чорних очах - страшна темнота.

                4. Роги розкинутi конусами.

                5. Скiльки важив бугай.

Ведмiдь

Ведмiдь – хижий звiр. Найпоширенiшим видом є ведмiдь бурий, який живе в лiсах Європи,Азiї, Пiвнiчної Африки та Пiвнiчної Америки. ВУкраїнi вiн мешкає в Карпатах i на Полiссi. Бурий ведмiдь охороняється законом.

Це великий звiр, довжина тiла якого приблизно два метри, маса досягає 80–120 кiлограмiв. Улiтку ведмедi вiдпочивають серед дерев, кущiв. Восени влаштовують барлоги під корiнням поваленого дерева, iнодi – просто влiсовiй гущавинi. Барлiг має вигляд великогопташиного гнiзда, у якому ведмедi сплять узимку. У народi кажуть, що ведмiдь усю зиму ссе лапу, хоча вченi не мають про це одностайноїдумки.

У глибоку давнину назву звiра не вимовляли голосно, називаючи його «той, що мед їсть»,«господар», «хазяїн». Колись нашi предки думали, що ведмедями стали перетворенi чаклуни,оскiльки звiрi добре лазять по деревах, можутьходити на заднiх лапах, споживають ту саму їжу,що й люди.

Ця тварина – учасник обрядових дiйств під час Рiздвяних свят. Її роль виконує хлопець, переодягнений у ведмеже хутро. На честь ведмедяназвано сузiр’я – Велика i Мала Ведмедицi.

Ведмiдь в уявленнi українцiв – символ великої сили, незграбностi. «Ведмедем» називаютьвелику, неповоротку людину (З кн. «Україна всловах»).

Опис тварини - науковий стиль

Категорія: українська мова | Додав:
Переглядів: 956 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar