Головна » Файли » Предмети » українська мова

Тверді, м’які і пом’якшені приголосні
04.12.2019, 03:41
загрузка...

М’якими в будь-якій позиції можуть бути лише зубні приголосні: вочевидь, різьба, сіль, тінь. Зубні приголосні вимовляються, як правило, м’яко перед зубними м’якими та губними пом’якшеними, хоч на письмі їхня
м’якість і не позначається: дні [д΄н΄і], тріскотня [тр΄іскот΄н΄а], кузня[ку з΄н΄а], сніг [с΄н΄іг], свято [с΄в’ато], цвіт [ц΄в’іт], дзвякнути [дз΄в’а кнути].

Приголосний р м’яким буває лише перед голосними: буря, грюк, ларьок. Перед приголосними й у кінці слова він завжди твердий: чимало бур, ларки. І слово Горький слід вимовляти з твердим р, незважаючи на його
написання: [горкий].

Приголосний й постійно м’який: ясний [йасний].

Інші приголосні (губні, шиплячі, задньоротові) лише пом’якшуються — перед голосним і: місто, вітер, пізно, шість, чітко, гірка, хід. Перед іншими голосними пом’якшуються губні після м’якого свистячого: свято
[с΄в’ато], дзвяк [дз΄в’ак], а також подовжені шиплячі (хоч необов’язково):
подружжя [подру ж:’а] і [подру ж:а], затишшя [зати ш:’а] і [зати ш:а], ніччю [н΄і ч:’у] і [ні ч:у], жовчю [жо ч’у] і [жо чу].

У словах іншомовного походження губні та задньоротові можуть вимовлятися як з пом’якшенням (що, зрештою, не відповідає законам української мови), так і зі звуком й: бюро [б’уро] і [бйуро], кювет [к’уве т] і [кйуве т], гяур [г’ау р] і [гйау р], бязь [б’аз΄] і [бйаз΄]. Шиплячі вимовляються лише твердо: журі, парашут, Жуль Верн, Чурльоніс, Шауляй.

М’якість виявляється не в усіх приголосних однаково.

Найбільш м’яким є звук [й], і за ним завжди лишається назва м’який приголосний. Інші приголосні пом’якшуються меншою мірою.

М'які приголосні звуки: [й], [д], [т], [з], [с], [ц], [дз], [л], [н], [р] - позначаються в транскрипції рискою зверху.

Крім того, в українській мові, головним чином перед [і], з’являються ледь пом’якшені відтінки ряду твердих приголосних, які не мають м’яких відповідників.

Вони називаються напівпом’якшеними. Ці звуки в транскрипції позначаються знаком "апостроф".

Пом’якшені приголосні звуки:'], [п'], [в'], [м'], [ф'], [ж'], [ч'], [ш'], [дж'], [Ґ'], [к'], [х'], [г']

Категорія: українська мова | Додав:
Переглядів: 41 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar