Головна » Файли » Предмети » українська мова

Український правопис
16.01.2013, 05:30
загрузка...

Читати український правопис онлайн:


Зміст
ПЕРЕДМОВА    5
I. ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА    7
ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ    7
ГОЛОСНІ    7
§ 1. Ненаголошений О    7
§ 2. Ненаголошені Е, И    7
§ 3. І    8
§ 4. Ї    8
§ 5. Я, Ю, Є    8
§ 6. Апостроф    8
§ 7. ЙО, ЬО    9
Чергування голосних    9
§ 8. Чергування О – І, Е – І    9
О, Е, що не переходять в І    9
Відхилення в чергуванні О – І, Е – І    10
§ 9. Чергування Е – О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й    11
Чергування голосних у дієслівних коренях    12
§ 10. Чергування О — А    12
Е (невипадний) — І (невипадний)    12
Е (випадний) — И    12
§ 11. Чергування У — В    12
§ 12. Чергування І — Й    13
§ 13. Чергування З — ІЗ – ЗІ(ЗО)    13
Приголосні    14
§ 14. Літера Г    14
§ 15. Літера Ґ    14
Позначення м’якості приголосних    14
§ 16. Коли пишеться Ь    14
§ 17. Коли Ь не пишеться    15
Зміни приголосних при збігу їх    15
§ 18. Зміни груп приголосних -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, -ШК-, -ЗК-, -СТ-    15
Зміни приголосних перед -СЬК(ИЙ), -СТВ(О)    16
Зміни приголосних перед -Ш(ИЙ) у вищому ступені прикметників (прислівників)    16
-ЧН-, -ШН-    16
Спрощення груп приголосних    16
§ 19. -Ж(Д)Н-, -З(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л-    16
-3(К)Н-, -С(К)Н-    16
-С(Л)Н-    17
Подвоєння та подовження приголосних    17
§ 20. Подвоєння приголосних при збігу їх    17
-ЕНН(ИЙ), -АНН(ИЙ)    17
Подовження приголосних перед Я, Ю, Є, І    17
ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ    18
§ 21. З- (ІЗ-, ЗІ-)    18
БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ін.    18
ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-    18
ПРАВОПИС СУФІКСІВ    19
ІМЕННИКОВІ СУФІКСИ    19
§ 22. -ИК, -НИК та ін.    19
-ИВ(О)    19
-АЛЬНИК, -ИЛЬНИК та ін.    19
-АЛЬ, -ЕНЬ, та ін.    19
-ИНН(Я), -ІНН(Я) та ін.    19
-ЕН(Я) [-ЄН(Я)]    19
-ЕЧОК [-ЄЧОК], -ЕЧК(А) [-ЄЧК(А)], -ИЧОК, -ИЧК(А) та ін.    19
-ЕНК(О) [-ЄНК(О)], -ЕНЬК(О, А) [-ЄНЬК(О)]    19
-ИСЬК(О) [-ЇСЬК(О)], -ИЩ(Е) [-ЇЩ(Е)]    20
-ОВИЧ, -ІВН(А) [-ЇВН(А)]    20
-ІВК(А) [-ЇВК(А)], -ОВК(А)    20
-ОК    20
-ИР, -ИСТ, -ИЗМ, -ІР, -ІСТ, -ІЗМ    20
Прикметникові та дієприкметникові суфікси    20
§ 23. -Н(ИЙ), -Н(ІЙ)    20
-АНН(ИЙ), -ЕНН(ИЙ), -АН(ИЙ), -ЕН(ИЙ)    20
-ИЧН(ИЙ), -ІЧН(ИЙ) [-ЇЧН(ИЙ)]    21
-ИН, -ЇН    21
-ИН(ИЙ), -ЇН(ИЙ)    21
-ИСТ(ИЙ), -ЇСТ(ИЙ)    21
-ЕВ(ИЙ), -ЄВ(ИЙ), -ОВ(ИЙ)    21
-УВАТ(ИЙ) [-ЮВАТ(ИЙ)], -ОВАТ(ИЙ), -ОВИТ(ИЙ)    21
Дієслівні суфікси    22
§ 24. -УВА- (-ЮВА-), -ОВА-    22
-ОВУВА-    22
-ІР- (-ИР-)    22
ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ    22
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ    22
§ 25. Сполучні звуки О, Е (Є)    22
Складні слова без сполучного звука    23
§ 26. Складні іменники    23
§ 27. Прикладки    25
§ 28. Складні числівники та займенники    25
§ 29. Складні прикметники    25
§ 30. Прислівники    27
§ 31. Прийменники    29
§ 32. Сполучники    29
§ 33. Частки    30
ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ (БУКВИ)    32
§ 34. Велика літера на початку речення    32
§ 35. Велика літера при звертаннях і в ремарках    32
§ 36. Велика та мала літери в рубриках    33
§ 37. Велика літера після двокрапки, на початку цитати тощо    33
§ 38. Велика літера у власних назвах    34
§ 39. Велика літера в складноскорочених назвах    39
§ 40. Графічні скорочення    39
ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ    40
§ 41. Орфографічні правила переносу    40
§ 42. Технічні правила переносу    40
§ 43. Знак наголосу ( ́)    41
ІІ. ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ    41
ІМЕННИК    41
§ 44. Поділ на відміни    41
§ 45. Поділ на групи    41
§ 46. Зразки відмінювання іменників    43
УВАГИ ДО ПРАВОПИСУ ОКРЕМИХ ВІДМІНКІВ    45
І відміна    45
§ 47. А. Однина    45
§ 47. Б. Множина    46
II відміна    47
А. Однина    47
§ 48. Родовий відмінок    47
§ 49. Давальний відмінок    48
§ 50. Знахідний відмінок    49
§ 51. Орудний відмінок    49
§ 52. Місцевий відмінок    49
§ 53. Кличний відмінок    50
Б. Множина    51
§ 54. Називний відмінок    51
§ 55. Родовий відмінок    51
§ 56. Давальний відмінок    51
§ 57. Знахідний відмінок    52
§ 58. Орудний відмінок    52
§ 59. Місцевий відмінок    52
§ 60. Кличний відмінок    52
IIІ відміна    52
§ 61. Однина    52
§ 62. Множина    53
§ 63. Відмінювання слова МАТИ    53
IV відміна    53
§ 64. Однина    53
§ 65. Множина    53
§ 66. Відмінювання іменників, що мають тільки форму множини    54
ПРИКМЕТНИК    55
§ 67. Тверда та м’яка групи прикметників    55
§ 68. Зразки відмінювання прикметників    55
§ 69. Ступенювання прикметників    56
ЧИСЛІВНИК    57
КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ    57
§ 70. Відмінювання кількісних числівників    57
ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ    58
§ 71. Відмінювання порядкових числівників    58
ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ    58
§ 72. Відмінювання дробових числівників    58
ЗАЙМЕННИК    59
§ 73. Особові займенники    59
Відмінювання особових займенників    59
§ 74. Зворотний Займенник    59
Відмінювання зворотного займенника    59
§ 75. Присвійні займенники    59
Відмінювання присвійних займенників    59
§ 76. Вказівні займенники    60
Відмінювання вказівних займенників    60
§ 77. Питальні займенники    60
Відмінювання питальних займенників    60
§ 78. Означальні займенники    60
Відмінювання означальних займенників    60
§ 79. Складні займенники (неозначені й заперечні)    61
Відмінювання складних займенників    61
ДІЄСЛОВО    61
§ 80. Дійсний спосіб    61
Теперішній час    61
Поділ дієслів за дієвідмінами    62
Друга дієвідміна    62
Перша дієвідміна    62
Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках    63
Відмінювання дієслів ДАТИ, ЇСТИ, ВІСТИ (ВІДПОВІСТИ й под.), БУТИ    64
Майбутній час    64
Минулий і давноминулий час    65
§ 81. Наказовий спосіб    65
§ 82. Умовний спосіб    66
§ 83. Неозначена форма дієслова (інфінітив)    66
§ 84. Дієприкметник    66
Дієприкметники активного стану    66
Дієприкметники пасивного стану    66
§ 85. Дієприслівник    67
ІІІ. ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ    67
ПРИГОЛОСНІ    67
§ 86. L    67
§ 87. G, H    67
§ 88. F, Ph, Th    67
§ 89. Неподвоєні й подвоєні приголосні    68
ПЕРЕДАЧА ЗВУКА J ТА ГОЛОСНИХ    68
§ 90. J    68
§ 91. Е, O, EU    69
ГРУПИ ПРИГОЛОСНИХ З ГОЛОСНИМИ    70
§ 92. Апостроф    70
§ 93. Ь    70
§ 94. Дифтонги AU, OU    70
§ 95. Німецький дифтонг EI    70
§ 96. Кінцеві -TR, -DR    70
§ 97.    71
§ 98.    71
§ 99.    71
ВІДМІНЮВАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ    71
§ 100.    71
IV. ПРАВОПИС ВЛАСНИХ ПРІЗВИЩ    71
§ 101. Українські прізвища    71
§ 102. Відмінювання прізвищ    71
§ 103. Відмінювання імен    73
§ 104. Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ    75
§ 105. Неслов’янські прізвища    77
СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ ОСОБОВІ ІМЕНА ТА ПРІЗВИЩА Й ПОХІДНІ ВІД НИХ ПРИКМЕТНИКИ    77
§ 106. Імена та прізвища (прізвиська)    77
§ 107. Похідні прикметники    78
ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ    78
§ 108. Українські географічні назви    78
§ 109. Географічні назви слов’янських та інших країн    79
§ 110    81
§ 111. Іншомовні географічні назви    81
§ 112. Відмінювання географічних назв    81
§ 113. Правопис прикметникових форм від географічних назв    82
Суфікси -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ)    82
Суфікси -ОВСЬК(ИЙ) [-ЬОВСЬК(ИЙ)], -ЕВСЬК(ИЙ) [-ЄВСЬК(ИЙ)], -ІВСЬК(ИЙ) [-ЇВСЬК(ИЙ)]    82
§ 114. Правопис складних і складених географічних назв    83
V. НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА ПУНКТУАЦІЇ    84
§ 115. Крапка (.)    84
§ 116. Знак питання (?)    85
§ 117. Знак оклику (!)    86
§118. Кома (,)    87
Кома в простому реченні    87
Кома в складному реченні    94
§ 119. Крапка з комою (;)    96
§ 120. Двокрапка (:)    97
§ 121. Тире (—)    98
§ 122. Крапки (...)    101
§ 123. Дужки [( )]    102
§ 124. Лапки (« »)    103
§ 125. Розділові знаки при прямій мові    104
 
Категорія: українська мова | Додав: | Теги: Український правопис, Український, онлайн, правопис
Переглядів: 1719 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar