Головна » Файли » Предмети » українська мова

Усі види мовного розбору: фонетичний, морфологічний, словотвірний, синтаксичний
17.12.2019, 10:05
загрузка...

Назва: Усі види мовного розбору: фонетичний, морфологічний, словотвірний, синтаксичний Автор: Тєлєжкіна О. О.

Рік: 2011
Сторінок: 300
 
 
Мова: українська
Пропонований посібник містить схеми усіх видів мовного аналізу відповідно до чинної програми шкільного курсу української мови: фонетичний, орфографічний, лексичний, фразеологічний, морфемний, словотвірний, морфологічний, синтаксичний розбір. Крім того, у книзі проаналізовано типові труднощі, наведено зразки розборів, систему вправ і матеріал для довідок.

Зміст
Передмова .......................................................................... 6
Фонетичний аналіз слова
Методичний коментар . ........................................................ 7
Зразки фонетичного аналізу ................................................. 9
Тренувальні вправи ........................................................... 16
Матеріал для довідок ......................................................... 17
Орфографічний аналіз слова
Методичний коментар . ...................................................... 27
Зразки орфографічного аналізу ........................................... 29
Тренувальні вправи ........................................................... 36
Матеріал для довідок ......................................................... 42
Лексичний аналіз слова
Методичний коментар . ...................................................... 43
Зразки лексичного аналізу слова ........................................ 44
Тренувальні вправи ........................................................... 48
Матеріал для довідок ......................................................... 52
Фразеологічний аналіз
Методичний коментар . ...................................................... 58
Зразки фразеологічного аналізу .......................................... 60
Тренувальні вправи ........................................................... 62
Матеріал для довідок ......................................................... 69
Розбір слова за будовою
Методичний коментар . ...................................................... 74
Зразки розбору слів за будовою .......................................... 75
Тренувальні вправи ........................................................... 77
Матеріал для довідок ......................................................... 79
Словотвірний аналіз слова
Методичний коментар . ...................................................... 80
Зразки словотвірного аналізу ............................................. 82
Тренувальні вправи ........................................................... 86
Матеріал для довідок ......................................................... 88
Морфологічний аналіз іменника
Методичний коментар . .................................................... 104
Зразки морфологічного аналізу іменника ........................... 106
Тренувальні вправи ......................................................... 110
Матеріал для довідок ....................................................... 113
Морфологічний аналіз прикметника
Методичний коментар . .................................................... 117
Зразки морфологічного аналізу прикметника ..................... 118
4 Усі види мовного розбору
Тренувальні вправи ......................................................... 121
Матеріал для довідок ....................................................... 123
Морфологічний аналіз числівника
Методичний коментар . .................................................... 125
Зразок морфологічного аналізу числівника ........................ 126
Тренувальні вправи ......................................................... 129
Матеріал для довідок ....................................................... 132
Морфологічний аналіз займенника
Методичний коментар . .................................................... 135
Зразки морфологічного аналізу займенника ....................... 136
Тренувальні вправи ......................................................... 141
Матеріал для довідок ....................................................... 144
Морфологічний аналіз особових форм дієслова
Методичний коментар . .................................................... 149
Зразки морфологічного аналізу особових форм дієслова........ 150
Тренувальні вправи ......................................................... 153
Матеріал для довідок ....................................................... 157
Морфологічний аналіз незмінних форм дієслова
Методичний коментар . .................................................... 159
Зразки морфологічного аналізу інфінітива........................... 159
Зразки морфологічного аналізу безособової форми дієслова
на -но, -то ...................................................................... 161
Тренувальні вправи ......................................................... 161
Морфологічний аналіз особливих форм дієслова
Методичний коментар до морфологічного аналізу
дієприкметника .............................................................. 165
Зразки морфологічного аналізу дієприкметника................... 166
Методичний коментар до морфологічного аналізу
дієприслівника ............................................................... 168
Зразки морфологічного аналізу дієприслівника.................... 168
Тренувальні вправи ......................................................... 169
Матеріал для довідок ....................................................... 173
Морфологічний аналіз прислівника
Методичний коментар . .................................................... 176
Зразок морфологічного аналізу прислівника ...................... 176
Тренувальні вправи ......................................................... 178
Матеріал для довідок ....................................................... 181
Морфологічний аналіз прийменника
Методичний коментар . .................................................... 182
Зразок морфологічного аналізу прийменника ..................... 182
Тренувальні вправи ......................................................... 184
Матеріал для довідок ....................................................... 187
Морфологічний аналіз сполучника
Методичний коментар . .................................................... 189
Зразки морфологічного аналізу сполучників ...................... 189
Зміст 5
Тренувальні вправи ......................................................... 192
Матеріал для довідок ....................................................... 194
Морфологічний аналіз частки
Методичний коментар . .................................................... 196
Зразки морфологічного аналізу частки .............................. 196
Тренувальні вправи ......................................................... 200
Матеріал для довідок ....................................................... 203
Морфологічний аналіз вигуків
Методичний коментар . .................................................... 205
Зразки морфологічного аналізу вигуків ............................. 205
Тренувальні вправи ......................................................... 207
Матеріал для довідок ....................................................... 209
Синтаксичний аналіз словосполучення
Методичний коментар . .................................................... 210
Зразки синтаксичного аналізу словосполучення . ................ 211
Тренувальні вправи ......................................................... 213
Матеріал для довідок ....................................................... 218
Синтаксичний аналіз простого речення
Методичний коментар . .................................................... 221
Зразки синтаксичного аналізу простого речення ................. 222
Тренувальні вправи ......................................................... 229
Матеріал для довідок ....................................................... 233
Синтаксичний аналіз складносурядного речення
Методичний коментар .................................................... 242
Зразки синтаксичного аналізу складносурядного речення .... 243
Тренувальні вправи ......................................................... 247
Матеріал для довідок ....................................................... 250
Синтаксичний аналіз складнопідрядного речення
Методичний коментар . .................................................... 251
Зразки синтаксичного аналізу складнопідрядного речення .... 253
Тренувальні вправи ......................................................... 260
Матеріал для довідок ....................................................... 263
Синтаксичний аналіз складного безсполучникового речення
Методичний коментар .................................................... 265
Тренувальні вправи ......................................................... 270
Матеріал для довідок ....................................................... 273
Синтаксичний аналіз складного речення з різними типами зв’язку
Методичний коментар . .................................................... 275
Зразки синтаксичного аналізу складного речення
з різними типами зв’язку. ................................................. 277
Тренувальні вправи ......................................................... 281
Завдання для контрольної самоперевірки ................................... 285
Використана література ................................................... 301
ПЕРЕДМОВА
Аналіз одиниць різного рівня мовної системи — важлива ланка вивчення мови, а також вироблення практичних навичок і формування умінь сучасного мовця.
У пропонованому посібнику відповідно до чинної програми з української мови для середньої школи наводяться алгоритми і зразки аналізу мовних одиниць: від звука до речення. У кожному блоці мовного розбору є рубрика «Зверніть увагу», де розглядаються найбільш суперечливі і найбільш складні етапи виконання лінгвістичного розбору. До кожного розділу подаються тренувальні  прави, спрямовані на повторення, узагальнення й закріплення набутих знань із відповідної теми курсу української мови, покликані полегшити виконання аналізу звуків, слів як одиниць морфеміки (будова слова), словотвору і морфології, словосполучень та речень. Крім того, у посібнику подається матеріал для довідок, яким можна скористатися при виконанні тренувальних вправ. Цей матеріал наведений у вигляді таблиць, що значно збереже час користувача книги при повторенні теоретичного матеріалу.

Автор посібника пропонує завдання для контрольної самоперевірки, що дозволить систематизувати й узагальнити знання з української мови й удосконалити практичні навички виконання різних видів мовних розборів. Ці завдання складені так, щоб при їх виконанні у мовця складалася цілісна картина сприйняття мови як системи, а не окремих тем чи розділів. Варіанти для контрольної самоперевірки мають комплексний характер: слово функціонує в реченні, у словосполученні, як одиниця словотвору, морфеміки, морфології і як певна упорядкована сукупність звуків, що передають певне значення. І, на думку автора, саме така система вправ сприятиме виробленню у мовців сприйняття мови як цілісної системи, як носія інформації і як засобу комунікації.

Категорія: українська мова | Додав:
Переглядів: 42 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar