Головна » Файли » Предмети » українська мова

ЗАМIТКА ДО СТIНГАЗЕТИ
26.07.2014, 05:43
загрузка...

МАТЕРIАЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ.

    Варто  звернути  увагу п’ятикласникiв на те, що саме перiодика,  тобто  газети  та журнали, нарiвнi з радiо та телебаченням, є для сучасної людини основними  джерелами  iнформацiї. З перiодики  (так  звуться  видання,  що виходять через певнi промiжки часу) ми дiзнаємося про подiї мiжнародного життя, життя власної держави, новини в усiх галузях суспiльного життя.

    Наука про засоби масової iнформацiї зветься журналiстикою.

    Основними  жанрами  журналiстики є замiтка, стаття, репортаж, iнтерв’ю,  огляд,  звiт, коментар, рецензiя, нарис, фейлетон, памфлет та iн.

     Замiтка  - це iнформацiйний, тобто пiзнавальний, жанр, у якому  в  лаконiчнiй  формi  (обсяг вiд 10 до 100 рядкiв) повiдомляється про важливi, суспiльно вагомi, цiкавi факти.

     Змiст  замiтки  вiдповiдає  на питання: що, де, коли вiдбулося? Замiтка  не  тiльки несе певну iнформацiю, вона змушує замислитись, часом збуджує iнiцiативу людей, виховує.

     Ознаки  замiтки  -  актуальнiсть, правдивiсть, тактовнiсть викладу.

     Залежно  вiд  характеру фактичного матерiалу, способу викладу позицiї  автора  замiтки  бувають  такi:  замiтка-iнформацiя, замiтка-пропозицiя, замiтка-подяка, полемiчна замiтка.

      Бажано  ознайомити  п’ятикласникiв iз стiнгазетою, звернувши  увагу  на  обов’язковiсть  рубрикацiї,  на  переважання у шкiльнiй стiннiвцi  жанру  замiтки  як  найбiльш  зручного й посильного для класних та шкiльних редколегiй.

      Мова  замiтки  лаконiчна.  Використання художнiх засобiв (епiтетiв,  порiвнянь)  роблять  замiтку виразнiшою. Важливе значення має  заголовок - вiн має бути цiкавим, образним, яскравим, привертати увагу та запам’ятовуватись.

 

 

Прочитати  замiтку.  На  якi  питання вiдповiдає її змiст? Який  тип  мовлення  покладено  в основу тексту замiтки? Наскiльки вдалим є заголовок?

 

Пам’ятник Президентовi

 

    20  листопада вiдбулося вiдкриття нового київського пам’ятника.  Вiн  увiковiчує  пам’ять  про  першого Президента Української держави  Михайла  Сергiйовича  Грушевського. Пам’ятник встановлено бiля  Міського будинку  вчителя, або, як часто називають цю споруду, Будинку Центральної Ради. Адже саме в цьому примiщеннi пiд головуванням М.С.Грушевського працював уряд проголошеної 1917 року Української Народної Республiки.

                                                            З газети.

 

Прочитати  замiтку.  Визначити  її  тему та основну думку. Який  тип  мовлення покладено в основу тексту замiтки? Дiбрати заголовок.

 

     До  100-рiччя  з  дня народження видатного українського поета Володимира  Сосюри  у  школi було проведено конкурс на краще виконання  його  поезiй. Хоч малося на увазi декламування вiршiв, двоє учасникiв  змагання  виступили  з  солоспiвом. Виявилось, що твори Сосюри  чудово  лягають на музику, гарно звучать у супроводi гiтари.  Журi  одностайно  присудило перше мiсце восьмикласниковi Сергiю Бровченковi.  Складена  ним  пiсня  на  слова Володимира Сосюри всiм припала до душi.

                                                 З шкiльної стiнгазети.

 

  Написати  замiтку для шкiльної (класної) стiнгазети на одну з тем:

 

  • Допомога шкiльнiй бiблiотецi
  • Упорядкування шкiльного подвiр’я
  • Екскурсiя п’ятикласникiв до музею
  • Допомога дитячому будинку
  • Шкiльна виставка квiтiв
Категорія: українська мова | Додав:
Переглядів: 1158 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar