Головна » Файли » Предмети » українська література

Лановик М.Б., Лановик З.Б. Українська усна народна творчість
13.10.2011, 02:45
загрузка...

Лановик М.Б., Лановик З.Б.

Українська усна народна творчість

Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2006.- 591 c.

 

Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підруч­ник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності Украї­ни. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матері­ал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослід­ників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних істо­ричних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та класи­фікацію жанрів з урахуванням сучасних досліджень історії, етно­психології, культурології, міфології. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв'язку з художньою літературою.

 

Підручник орієнтований на студентів філологічних, народознав­чих, культурологічних та інших гуманітарних спеціальностей, а також магістрантів, аспірантів та фахівців, які цікавляться українською куль­турою.

Передмова
Від редактора
Розділ 1. Фольклор і фольклористика
§1. Фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості
§2. Фольклор та фольклористика 17 
§3. Усна народна творчість і професійна художня література 21 
§4. Періодизація фольклору 29 
§5. Напрями та школи фольклористики 40 
Розділ 2. Основні світоглядні системи українського фольклору 55 
§6. Дохристиянські вірування давніх слов´ян 55 
§7. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності 70 
Розділ 3. Магія і міфологія 76 
§8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми 76 
§9. Давня праслов´янська міфологія 94 
Розділ 4. Календарно-обрядова творчість 106 
§10. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості 108 
§11. Жанри зимового циклу календарно-обрядової творчості 113 
§12. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості 134 
§13. Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості 137 
§14. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості 155 
§15. Жанри літнього циклу календарно-обрядової творчості 159 
§16. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості 171 
§17. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості 173 
§18. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад 182 
§19. Зв´язок жанрів календарно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження 187 
Розділ 5. Родинно-обрядова творчість 193 
§20. Весільна обрядовість, її виникнення та становлення 194 
§21. Весілля як драма. Його основні етапи та народнопісенний супровід 197 
Зв´язок весільного обряду з іншими жанрами 219 
§22. Народна обрядовість, пов´язана з народженням дитини 221 
§23. Похоронна обрядовість 225 
§24. Голосіння та їх жанрові різновиди 229 
§25. Обряди, пов´язані з будівництвом дому та новосіллям 238 
§26. Зв´язок жанрів родинно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження 240 
Розділ 6. Героїчний епос 243 
§27. Билини 244 
§28. Думи 258 
§29. Історичні пісні. Пісні-хроніки 279 
§30. Зв´язок жанрів героїчного епосу з художньою літературою 295 
Розділ 7. Балади 301 
§31. Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика 301 
§32. Дослідження жанру народної балади та його зв´язок з художньою літературою 317 
Розділ 8. Ліричні пісні 322 
§33. Родинно-побутові пісні 323 
§34. Суспільно-побутові пісні 339 
Козацькі пісні 340 
Чумацькі пісні 343 
Ремісницькі пісні 346 
Солдатські та рекрутські пісні 348 
Жовнірські пісні 354 
Бурлацькі пісні 358 
Наймитські пісні 360 
Жебрацькі пісні 364 
Заробітчанські та робітничі пісні 366 
Емігрантські пісні 368 
Тюремно-каторжанські пісні 371 
Групи суспільно-побутової лірики 20 ст. 372 
§35. Танкові пісні 374 
§36. Пісні літературного походження 382 
§37. Романси 391 
§38. Зв´язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою та їх дослідження 396 
Розділ 9. Казкова проза 403 
§39. Художньо-стильові особливості казкового епосу 403 
§40. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос 407 
§41. Чарівні (героїчні) казки 426 
Сюжетно-композиційна будова чарівних казок 438 
§42. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці 457 
§43. Притчі 474 
§44. Зв´язок народної казкової прози з художньою літературою, збирання та дослідження казкового епосу 478 
Розділ 10. Історична проза 484 
§45. Легенди 486 
Легенда як жанр народної словесності, її художня природа 487 
Коротка характеристика тематичних груп легенд 491 
Коротка характеристика тематичних груп легенд (продовження) 502 
Легендарний ліро-епос. Старцівські пісні 504 
§46. Перекази 516 
§47. Народні оповідання. Бувальщини 521 
§48. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв´язок з художньою літературою та дослідження 526 
Розділ 11. Пареміографія 536 
§49. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних паремій 536 
§50. Поетика малих жанрів фольклору 548 
§51. Історичний розвиток паремій, їх зв´язок з писемною літературою та дослідження 553 
§52. Загадки 558 
Розділ 12. Дитячий фольклор 567 
§53. Колискові пісні 568 
§54. Забавлянки 574 
§55. Жанри, які перейшли в дитячий фольклор із загальної народної творчості 579 
§56. Жанри, що виникли в дитячому середовищі. Дитяча пареміографія 584 
§57. Зв´язок дитячого фольклору з художньою літературою та його дослідження 589 
Категорія: українська література | Додав:
Переглядів: 4410 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
avatar