Головна » Файли » ЗНО

Географія: Типові тестові завдання. Збірник ЗНО 2012
12.03.2012, 14:44
загрузка...

Назва: Географія: Типові тестові завдання. Збірник ЗНО 2012
Автор: Свір Н. В
Видавництво: Літера
Рік: 2012
Стр: 128
Посібник містить тренувальні завдання, розроблені на зразок тестів державного незалежного зовнішнього оцінювання з географії. Посібник дозволить потренуватися у виконанні завдань, навчитися безпомилково заповнювати бланки відповідей. Структура посібника дозволяє ефективно користуватися ним самостійно. Призначений для учнів 10—11 класів і вчителів географії.

Довід ник
Загальна географія
Найвизначніші географічні відкриття.
Видатні мандрівники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Земля як планета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Способи зображення Землі. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Географічна карта. 11
Орієнтування на місцевості. 13
Зображення нерівностей земної поверхні
на плані та карті. 14
Градусна сітка Землі. Географічні координати
точок. 14
Географічна оболонка та її складові . . . . . . . . . 16
Літосфера та рельєф. 16
Внутрішні сили Землі . 17
Зовнішні сили Землі. 18
Основні форми рельєфу Землі. 19
Атмосфера . 22
Атмосферний тиск. Основні пояси
атмосферного тиску на Землі . 23
Вітер. 24
Водяна пара і вологість повітря. 26
Атмосферні опади. 27
Погода. 28
Клімат. 28
Гідросфера . 30
Світовий океан. 30
Води суходолу. 32
Біосфера та ґрунти. 34
Ґрунти та їх основні типи. 35
Географічна оболонка. Загальні
закономірності природи Землі. 35
Зміни природи під впливом господарської
діяльності людини. 36
Географія материків і океанів
Материки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Африка. 37
Австралія. 41
Антарктида . 45
Південна Америка. 46
Північна Америка. 51
Євразія . 56
Океани. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Тихий океан. Океанія. 61
Атлантичний океан. 63
Індійський океан. 64
Північний Льодовитий океан . 66
Географія україни
Україна та її дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Географічні дослідження на території України . 68

Рельєф, тектонічні структури України . 70
Геологічна будова . 73
Мінерально-сировинні ресурси . 75
Геоморфологічна будова. 76
Кліматичні умови та ресурси . 77
Внутрішні води та водні ресурси . 78
Ґрунти і земельні ресурси. 81
Рослинний покрив. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Тваринний світ . 84
Природні комплекси і фізико-географічне
районування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Природно-територіальні комплекси . 85
Фізико-географічне районування . 86
Використання природних умов і ресурсів
та їх охорона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Геоекологічна ситуація. 91
Використання й охорона природних умов
і природних ресурсів . 92
Населення України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Трудові ресурси і зайнятість населення. 96
Господарство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Загальна характеристика господарства України. 97
Промисловість. 98
Паливна промисловість. Електроенергетика. 99
Металургійна промисловість . 99
Машинобудування і металообробка . 100
Хімічна промисловість. 101
Лісова й деревообробна промисловість. 102
Промисловість будівельних матеріалів. 103
Легка промисловість. 104
Харчова промисловість. 105
Сільське господарство. 106
Соціальна інфраструктура . 108
Транспорт. 109
Територіальний поділ України. . . . . . . . . . . . . 111
Економіко-географічні райони України. 111
Економічна і с оціальна
географія св іту
Сучасна політична карта світу . 120
Форми організації держави. 120
Політична карта світу . 122
Типології країн світу . 122
Міжнародні організації . 124
Населення світу. 125
Географія світових природних ресурсів. 130
Світове господарство. 132
Науково-технічна революція та її основні риси. 133
Географія промисловості . 134
Нафтова та газова промисловість світу . 134
Вугільна промисловість . 135
Електроенергетика . 135
Металургійна промисловість (металургія). 136
Кольорова металургія. 136
Машинобудування. 137
Хімічна промисловість. 137

Лісова і деревообробна промисловість . 137
Легка промисловість. 138
Харчова промисловість. 138
Географія сільського господарства . 138
Географія світового транспорту. 140
Міжнародні економічні зв’язки . 141
Міжнародний туризм . 142
Глобальні проблеми людства. 142
Регіони та країни світу. 143
Загальна характеристика країн Західної
Європи . 143
Німеччина . 145
Велика Британія. 147
Франція . 149
Італія . 151
Країни Центральної та Східної Європи. 153
Польща. 155
Країни Східної Європи, Північної
та Центральної Азії . 157
Росія. 158
Білорусь . 161
Загальна характеристика країн Азії . 162
Японія. 164
Китай . 166
Індія . 169
Країни Америки . 171
Сполучені Штати Америки . 171
Канада . 174
Країни Латинської Америки. 176
Загальна характеристика країн Африки . 178
Загальна характеристика країн Австралії
та Океанії. 181
Австралія. 181
Океанія. 183
Типові т есто ві за вдання
Характеристика тесту з географії. 186
Загал ьна географі я
Географія як наука, розвиток
географічних досліджень. 187
Земля в космічному просторі . 189
Способи зображення Землі. 192
Географічна оболонка та її складові. 195
Гідросфера й води Світового океану
та суходолу . 199
Біосфера й ґрунти. Географічна оболонка.
Загальні закономірності природи Землі. 202
Географія ма териків і ок еані в
Євразія . 205
Північна Америка. 207
Південна Америка. 210

Африка. 212
Австралія. Антарктида. 215
Тихий та Індійський океани. 218
Атлантичний і Північний Льодовитий
океани. 221
географія Укра їни
Географічне положення, формування території
України. Загальні відомості про Україну . 224
Рельєф, тектонічна, геологічна будова,
мінеральні ресурси . 226
Кліматичні умови та ресурси . 228
Внутрішні води та водні ресурси . 230
Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ . 232
Природно-територіальні комплекси . 235
Природні комплекси рівнин . 237
Гірські природні комплекси . 239
Природні комплекси морів . 241
Геоекологічна ситуація. 244
Використання й охорона природних умов
і ресурсів . 246
Економічна і соціальна географія як наука . 249
Кількість, розміщення, статева
й вікова структури населення. 251
Система розселення населення . 253
Трудові ресурси та зайнятість населення . 255
Взаємодія суспільства й природи . 258
Загальна характеристика господарства . 260
Економічний потенціал . 264
Промисловість. 267
Сільське господарство. 278
Соціальна сфера. 282
Транспорт і зовнішньоекономічні зв’язки
України. 284
Характеристика економічних
районів України . 286
Економі чна і соціал ьна
географія сві ту
Сучасна політична карта світу . 289
Населення світу. 291
Географія світових природних ресурсів. 293
Світове господарство. 295
Глобальні проблеми людства. 300
Економіко-географічна характеристика
регіонів і країн світу . 302
Тренувал ьні т ести
Варіант 1 . 314
Варіант 2 . 324
Відповіді. 334

Категорія: ЗНО | Додав:
Переглядів: 1687 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar